KrF mener SV-byråden svikter Oslos barnevernsbarn

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) vil ikke undersøke hvor ofte barnevernsbarn flytter. KrF ber henne ta ansvar – eller finne seg en annen jobb.

KrFs førstekandidat i Oslo, Øyvind Håbrekke beskylder SV-byråden for å svikte barn.

Kortversjonen

– Jeg reagerer sterkt på den passive holdningen som byråd Sunniva Holmås Eidsvoll her viser til omsorgen for sårbare barn som Oslo kommune har overtatt ansvaret for.

Det sier KrFs førstekandidat til Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke, til Aftenposten.

KrF har spurt byråden for oppvekst og kunnskap om hvor ofte barn i barnevernets omsorg flyttes i Oslo.

Svaret er at hun ikke vet.

– Oslo har ingen rapportering på dette, og SSB opererer bare med nasjonale tall, heter det i det skriftlige svaret fra Eidsvoll.

SV-byråden ser heller ikke behovet for en slik oversikt.

– Det er en del avgrensningsproblematikk – noen flyttinger er til barnets beste, en flytting kan være planlagt eller ikke osv., heter det i svaret.

Hun skriver også at å måle omfanget av flytting i gjennomsnitt vil ha begrenset verdi, siden noen vil ha vært under omsorg i kort tid, mens andre kan ha vært det i mange år.

En av tre flyttet åtte ganger

Aftenposten har tidligere avslørt at 261 barn er blitt flyttet til sammen over 2000 ganger mellom ulike barnevernsinstitusjoner.

Nasjonale tall viser at ca. 25 prosent av barnevernsbarn under fem år er flyttet minst tre ganger.

– Det er ikke noen grunn til å tro at det er bedre i Oslo enn nasjonalt. Men dette må vi vite. Det var derfor vi stilte spørsmålet. Det minste du kan gjøre som byråd, er å etterspørre tall og fakta, sier KrF-politikeren.

– Enten tar hun ansvar for dette ellers så må hun finne seg en annen jobb, mener han.

Bufetat pålagt å rydde

Aftenpostens avsløringer har ført til at Bufetat nå er pålagt å telle sakene der barnevernsbarn er i ferd med å bli kasteballer mellom institusjoner.

Men som den eneste kommunen i landet, er ikke Oslos barnevern en del av Bufetat.

Sunniva Holmås Eidsvoll skriver at målet alltid er en trygg og stabil omsorgs- og bosituasjon. Ifølge byrådens svar skal dette sikres ved at barna har en omsorgsplan, og at det gjennomføres et lovpålagt antall tilsyns- og oppfølgingsbesøk.

Hun sier Oslo følger opp dette i nær 100 prosent av tilfellene.

– Det bidrar til å gjøre meg trygg på at barnevernstjenestene i Oslo jobber godt med barn under omsorg slik at uplanlagte flyttinger begrenses så mye som mulig, skriver hun.

Men KrF-politikeren sier til Aftenposten at dette svaret ikke holder.

– Det er bra de har en omsorgsplan, men det hindrer ikke flyttinger. Det ser vi på nasjonalt nivå. Når hun da sier hun er trygg på at barnevernstjenesten jobber godt for å få ned antall flyttinger, er det en ansvarsfraskrivelse, for det er hun som har ansvar for tjenesten, sier han.

Håbrekke lover at dette skal endres om KrF får makt etter valget. De går til valg på en stabilitetsreform i barnevernet.

– Det første vi skal gjøre er å få tall og fakta på bordet. Vi skal vite hvordan ungene har det og i hvilken grad de får stabil omsorg, sier Håbrekke.

– Hårreisende av KrF

Sunniva Holmås Eidsvoll reagerer kraftig på kritikken.

– Det er ikke tvil om at å beskytte barn og unge er en av de viktigste oppgavene vi har. Det er hårreisende at KrF forsøker å så tvil om min interesse i å hjelpe barna som trenger det mest, sier hun i en skriftlig kommentar til Aftenposten.