45 varsler om pendlerbolig-skatt: Alle politikerne nekter å oppheve taushetsplikten.

Stortinget og SMK har spurt alle som har fått skattevarsel om å oppheve taushetsplikten. Ingen har svart ja. «Ukollegialt», mener stortingspolitiker Roy Steffensen (Frp).

Stortingspolitiker Roy Steffensen (Frp) oppfordrer kolleger til å være åpne om varsel fra Skatteetaten etter bruk av pendlerbolig.

Skatteetaten har åpnet 45 saker mot politikere fra Stortinget og regjeringsapparatet. Etaten mener politikerne urettmessig har unndratt seg beskatning for pendlerboligen de bodde gratis i, på fellesskapets regning.

Aftenposten har bedt Statsministerens kontor og Stortinget om å spørre alle politikerne om de vil oppheve taushetsplikten, slik at velgerne kan få vite hvem de er.

I egne brev til Aftenposten bekrefter nå Stortinget og Statsministerens kontor at alle politikerne er blitt kontaktet.

«Ingen av de forespurte har gitt slikt samtykke», skriver Stortingets administrasjon i en e-post til Aftenposten.

«På din anmodning har vi forsøkt å innhente samtykke fra de aktuelle enkeltpersonene. Noen har svart at de ikke vil gi sitt samtykke og øvrige har ikke svart på vår henvendelse», skriver Statsministerens kontor i en e-post til Aftenposten.

Det betyr at ingen av politikerne bak de 45 sakene der Skatteetaten har gitt varsel om pendlerbolig-baksmell på skatten vil gi velgerne innsyn.

– På bærtur

Morten Wold (Frp) fra Stortingets presidentskap, gikk nylig ut og sa det ville være «ukollegialt» å svare på spørsmål om skattekrav. Han pekte på at dersom alle de som ikke hadde fått skattekrav mot seg bekreftet dette, ville de være med på å avdekke hvem som har fått skattekrav.

– Så ukollegial ønsker jeg ikke å være, så jeg akter ikke å svare på dine spørsmål, skrev Wold i en e-post.

Nå får han kritikk fra en av sine egne. Partikollega Roy Steffensen mener tvert imot at Wold og andre politikere er ukollegiale som ikke vil svare. Han oppfordrer kollegene til å være åpne.

– Jeg har ikke fått et skattekrav mot meg. Å mene at det er ukollegialt å svare det, er helt på bærtur. Det er ukollegialt å ikke stå frem, sier Roy Steffensen til Aftenposten.

– Ved å stikke hodet i sanden som strutser, ender det opp med at vi alle havner i søkelyset og blir mistenkeliggjort, legger han til.

Steffensen sitter i finanskomiteen på Stortinget. Han forstår at enkelte vil sjekke nærmere om kravet er korrekt før de uttaler seg, men presiserer at dette handler om offentlige midler.

– Det er ikke åpenbart at et skattekrav mot deg for feil bruk av offentlige midler er en privatsak. Dette skiller seg jo fra saker der det er uenighet om skatt etter salg av eksempelvis en privatbolig, sier Steffensen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier han ikke har fått varsel fra Skatteetaten, mens kollega Morten Wold (Frp) mener det vil være «ukollegialt» å svare på det spørsmålet.

– Bedre å drøfte saker internt

Morten Wold reagerer på kritikken fra partifellen.

– Jeg registrerer at Steffensen har en annen mening og oppfatning enn meg. Det respekterer jeg selvfølgelig. Og jeg ønsker ikke å karakterisere hans mening, slik han gjør med min. Jeg mener det er bedre at partifeller drøfter saker internt, ikke i media, skriver Wold i en e-post.

Politikerne i Stortingets presidentskap er uenige om velgerne bør få vite om de har betalt korrekt skatt for pendlerboligen sin. Stortingspresidenten og to andre visepresidenter velger å være åpne.

Wold og første visepresident Svein Harberg mener at det er en privatsak.

Hittil har seks nåværende og tidligere politikere valgt å være åpne om varsel fra Skatteetaten.

Fra regjeringen har justisminister Emilie Enger Mehl og kulturminister Anette Trettebergstuen snakket åpent om varsel. Hos SV har nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård vært åpne i saken, i tillegg til tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

Sliter med tilliten

Presidentskapet mener Stortinget står i en tillitskrise. Det skyldes en rekke negative saker de siste årene om reiseregninger, pendlerbolig og etterlønn.

– Vi står med bena plantet i en omdømmekrise. Da bør ikke svaret være mer hemmelighold i denne typen saker, sier Steffensen.

– Stortinget hadde vært tjent med å spille med åpne kort her, legger han til.