– Vi er mest opptatt av antall nye innleggelser. Det er de tallene som virkelig betyr noe

Antallet nye registrerte koronatilfeller forrige uke var bare ni flere enn uken før, viser Folkehelseinstituttets ukesrapport.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Han tror ikke smittetoppen er nådd, men at det nå begynner å nærme seg. Han forventer fortsatt at flere hundre tusen blir smittet hver uke fremover. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det er foreløpig meldt om 100.722 smittetilfeller i uke åtte, noe som er tilnærmet det samme som i uke sju (100.713). Tallene viser nå nedgang i smitten hos barn og unge under 18 år, med en nedgang på 17 prosent fra uke sju til åtte.

FHI skriver at R-tallet er vurdert til å være 1,4 fra 7. februar og fram til nå, men at det synker raskt og nå er nærmere 1,1. Det er forventet en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene, skriver FHI.

– Vi tror ikke at vi er på toppen helt ennå. Antallet registrerte tilfeller er en upålitelig indikator nå ettersom mange smittede får så lite symptomer at de ikke merker det, eller de får symptomer og tester seg bare med selvtest, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Han viser til at antall legebesøk og andelen som melder om symptomer, øker.

– Vi antar at flere hundre tusen blir smittet hver uke, sier Aavitsland.

Kan bli 100 innlagte per dag

Han sier at det er mulig smittetallene vil synke i ukene framover, men at det ikke er den viktigste faktoren FHI følger med på.

– Vi er mest opptatt av antall nye innleggelser per uke og antall nye intensivinnleggelser per uke. Det er de tallene som virkelig betyr noe, sier Aavitsland.

– Det er nå om lag 70 nye innleggelser per dag på landets sykehus. Vi regner med at det tallet vil fortsette å øke gjennom mars og kanskje passere 100 per dag, sier han.

Omikronvarianten BA.2 ser nå ut til å overta helt i Norge og utgjorde 61 prosent av alle prøvene som ble undersøkt de siste to ukene. Varianten er trolig mer smittsom, men det er ikke tegn på at den gir mer alvorlig sykdom.

Venter moderat økning i intensivinnleggelser

Forrige uke ble det lagt inn 910 nye pasienter med påvist covid-19 i sykehusene, opp fra 764 uken før. 54 prosent av disse er lagt inn med koronasykdom som hovedårsak.

Målt i antall per 100.000 innbyggere er det er flest i aldersgruppen over 85 år som blir innlagt.

Antallet nye pasienter på intensivavdeling var i forrige uke 35, mot 38 i uken før. Det er foreløpig registrert 57 dødsfall blant personer med koronasmitte i forrige uke, etter 48 i uken før.

FHI skriver at vinterbølgen nærmer seg toppen, men at det fortsatt kan ventes flere innleggelser når epidemien blir mer utbredt i de eldre aldersgruppene. Likevel ventes det kun moderat økning i innleggelser på intensivavdelingene framover.

– Vinterbølgen går som ventet. Vi regner med at tre-fire millioner vil ha vært smittet før bølgen er over. Av disse vil bare noen få tusen, særlig eldre, trenge sykehusbehandling. Vi regner med at det aldri vil bli over tusen samtidig på sykehus for korona, sier Aavitsland.

FHI mener belastningen på sykehusene framover vil bli betydelig.

Utfordrende for halvparten av kommunene

Det er også konklusjonen i Helsedirektoratets ukerapport. Direktoratet opplyser at 55 prosent av kommunene har utfordringer knyttet til bemanning.

Andelen nye sykemeldinger er nå 83 prosent høyere enn i samme uke i 2019.

– Kommunene rapporterer fortsatt om stort sykefravær blant personell, særlig innen helse- og omsorgstjenestene samt oppvekstsektoren. Det er samtidig lite reservepersonell og vikarer tilgjengelig, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB tidligere torsdag.