Sp vil ikke offentliggjøre evalueringen av egen valgkamp

Sp opplevde en stor nedtur i løpet av fjorårets valgkamp. Men rapporten som evaluerer partiledelsens og partiets innsats, holdes hemmelig.

Drev Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum en god valgkamp? Svaret går ikke partiet ut med.
  • Solveig Ruud

Senterpartiet gjorde ett av sine beste valg ved fjorårets stortingsvalg. Men partiet lå an til å gjøre det veldig mye bedre måneder før valget. Hva var det som skjedde, og hvorfor? Hva lyktes partiet med – og hva gikk mindre bra?

Noen svar på dette finnes kanskje i rapporten fra utvalget som har evaluert Sps valgkamp. Utvalget ble ledet av stortingsrepresentant Kathrine Kleveland.

– Vi skal levere den til arbeidsutvalget før 1. februar.

Det sa hun til Aftenposten i slutten av januar.

De to første dagene denne uken er den blitt drøftet på Sps sentralstyremøte. Aftenposten har flere ganger etterlyst den. Men rapporten vil ikke bli offentliggjort.

– Sentralstyret har vedtatt at den er et internt dokument, som ikke skal offentliggjøres.

Det uttaler Ragnar Kvåle, informasjonsrådgiver i Sps hovedorganisasjon til Aftenposten. Han legger til at Sp også tidligere har unntatt slike rapporter fra offentligheten, men ikke alltid.

Sank på målingene, fikk ønsket regjering

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og nestlederne Ola Borten Moe og Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim sitter i partiets arbeidsutvalg. De var altså de første som fikk rapporten. Alle tre er nå statsråder i den regjeringen Sp ønsket mest av alle: En Ap-Sp-regjering. Partiet nådde med andre ord ett av sine viktigste mål med valget.

Likevel håpet mange i partiet at det skulle gått bedre enn det gjorde – at Sp skulle bli enda mer likeverdig Ap i oppslutning. Da ville det kunne lettere å innfri løfter om alt fra flystasjonen på Andøya til Ullevål sykehus.

Vedum ble statsministerkandidat

I flere måneder var det et ubesvart spørsmål om Sp ville kreve statsministerposten hvis partiet ble større enn Ap. Mange mente partiet burde gjøre det.

På partiets landsmøte i starten av juni ble Vedum utpekt som Sps statsministerkandidat. Det skjedde etter at han ble foreslått av parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Var måten dette skjedde på, et strategisk lurt trekk, eller hva? Mange kan være interessert i partiets evaluering av det spørsmålet.

Som statsministerkandidat slapp Vedum til i mange debatter. Men tidligere Sp-statsråd Eivind Reiten var en av dem som offentlig uttalte at det ikke var noe sjakktrekk å sidestille ham med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Var det strategisk lurt å utnevnte Sp-lederen til statsministerkandidat i juni? Burde det skjedd før – eller burde ikke Sp ha utnevnt noen konkurrent til Jonas Gahr Støre?
Mange oppfattet Sp-lederen slik at han lukket døren til et SV-samarbeid. Men han unnlot å svare på spørsmål om saken.

Uenige om SV-strategi

Mot slutten av valgkampen var flere i Sp kritiske til strategien. Tidligere partileder Liv Signe Navarsete ga tydelig beskjed om at partiledelsen ikke burde lukke døren til SV. Mange oppfattet at Vedum gjorde det.

Partiets to nestlederne uttalte seg ulikt om det var aktuelt å danne regjering med Audun Lysbakkens parti.

Enkelte mente også at ledelsen ikke fikk frem partiets klimapolitikk. En tidligere Sp-statsråd mente partiet ikke virket tilstrekkelig opptatt av å få ned utslippene.

Klima ble et viktig tema i en periode av valgkampen. FN kom med en ny klimarapport.

Det vil være naturlig at slikt er blitt drøftet i rapporten. Men konklusjonene velger altså partiet å holde hemmelig.

Tapte oppslutning

Ved starten av valgåret hadde Sp ifølge meningsmålingene en oppslutning på rundt 20 prosent. Valgresultatet endte på 13,5 prosent. Det var rundt fem prosentpoeng dårligere enn da Sp i juni utnevnte Vedum til statsministerkandidat.

I en tidligere versjon av denne saken ble Eivind Reiten omtalt som tidligere Sp-leder i stedet for tidligere Sp-statsråd. Reiten har ledet Sps ungdomsorganisasjon.