SV og miljøbevegelsen ruster til kamp mot regjeringens «klimabombe»

SV og miljøbevegelsen kaller det en «klimabombe» som ble reddet av skattepakken. Men LO og oljebransjen vil bygge ut Wisting-feltet nord i Barentshavet.

– Kampen mot Wisting-feltet blir det neste store oljeslaget i Norge, sier SVs Lars Haltbrekken.

Det kontroversielle feltet, oppkalt etter polarhelten Oscar Wisting, ligger 300 km nord for kysten av Finnmark. Det vil bli det nordligste feltet i Barentshavet. Men det skaper politiske rystelser helt ned til Løvebakken.

– Vi har vunnet kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja. Kampen mot Oscar Wisting blir det neste store oljeslaget i Norge, sier Lars Haltbrekken, SVs klimatalsperson.

Equinor la planene om utbygging av Wisting-feltet i skuffen i 2020 på grunn av manglende lønnsomhet. Men med koronaen kom også den gunstige skattepakken for oljeindustrien.

Høyre, Venstre, KrF, Frp, Ap og Sp ble i juni 2020 enige om midlertidige endringer i skatteregimet for oljenæringen. Det førte til at kalkylene for feltet gikk fra minus til pluss.

– Skattepakken var skreddersydd for Wisting-utbyggingen. Den gjør denne klimabomben lønnsom. Det er gitt så gunstige vilkår at det kan bli lønnsomt for Equinor fordi staten og fellesskapet tar den økonomiske risikoen, mener Haltbrekken. Han støttes av tunge aktører i miljøbevegelsen.

Produserer olje i 30 år

1. februar sendte Equinor konsekvensutredningen for Wisting-feltet på høring. Investeringsbeslutning vil bli tatt i høst og før den gunstige skattepakken løper ut ved årsskiftet.

Feltet er planlagt å komme i drift i 2028 og skal produsere olje i 30 år. Det vil si til etter år 2050 når Norge skal være et nullutslippssamfunn. Men først må planene vedtas i Stortinget.

Søknaden skal etter planen behandles neste vår. Det kan gi mye politisk støy. For Støre-regjeringen kan se langt etter støtte fra SV:

– Wisting ligger lenger nord enn vi noen gang har drevet oljevirksomhet. Forbruket av olje og gass herfra vil skje i en tid verden skal frigjøre seg fra olje gass og ha nullutslipp.

– Feltet vil bli en døråpner for massiv satsing i nord. De bygger opp infrastruktur og baner vei for en rekke andre områder i samme område. Vi kommer til å bruke mye krefter på stanse dette, sier Haltbrekken.

– Vil fylle verkstedhallene

Jørn Eggum, leder for LO-medlemmene i Fellesforbundet, ser frem til at Wisting skal «fylle verkstedhallene» i leverandørindustrien i år fremover.

– Det er gledelig at Nord-Norge også får ta en enda større del av olje- og gassnæringen. Wisting var en viktig brikke for oss i arbeidet med oljeskattepakken for å sikre aktiviteten i norsk leverandørindustri, sier Eggum.

Investeringene til utbygging anslås til 60–75 milliarder 2021-kroner. Og er ifølge Eggum den siste store kjente utbyggingen på norsk sokkel.

– Vi forventer at Equinor og partnerne legger til rette for at norsk leverandører skal kunne hevde seg godt i konkurransen med å levere varer og tjenester basert på kvalitet, sikkerhet og miljø, sier Eggum.

Han sitter i Aps sentralstyre og er en mann statsminister Jonas Gahr Støre lytter nøye til.

Equinor skriver at utbyggingen ikke ventes «å ha negative konsekvenser av betydning for naturressurser og miljø.»

«Investeringene i Wisting-feltet og inntektene til rettighetshaverne, leverandørene og staten vil ha positive virkninger for samfunnet», heter det.

– Springbrett for mer aktivitet

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen frykter at feltet vil bli et springbrett for enda mer oljevirksomhet i Arktis.

– Wisting er det mest kontroversielle feltet som er på blokken nå. Det er stort, ligger langt nord og planlegges elektrifisert, sier Gulowsen, som håper myndighetene vil gjøre en klimavurdering av prosjektet.

– Vi er i en klimakrise nå. Da er det ikke plass til eller behov for mer olje og gass. Aller minst i våre aller mest sårbare områder. Equinors planer om utbygging av Wisting er tonedøvt og virkelighetsfjernt, sier Truls Gulowsen.

Silje Lundberg i Oil Change International, som også sitter i regjeringens energikommisjon, sier at prosjektet «aldri burde fått lov til å komme så langt» mot utbygging.

– Wisting-feltet vil kunne føre til utslipp på mer enn 200 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra 50 kullkraftverk, sier Lundberg.

– Derfor må det historiske skje at Stortinget sier nei til utbygging av et olje- og gassfelt, sier Lundberg.

SV er Støre-regjeringens foretrukne politiske partner. Lars Haltbrekken har ett budskap:

– Stans prosjektet før man bruker før mye penger på det. Regjeringen kan sende et signal til Equinor om at det ikke vil være rett frem å få prosjektet vedtatt, sier han.