Stortingets presidentskap varsler ekstern gransking av hele pendlerbolig-ordningen

Flertallet på Stortinget får det som de vil. Det blir ekstern gjennomgang også av reglene og kontrollen med pendlerboligene.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H).

Aftenposten har avslørt at flere politikere har tjent godt på Stortingets ordning for pendlerboliger.

Presidentskapet på Stortinget har allerede varslet at det blir en full gjennomgang av reglene, vilkårene og rapporteringskravene. Det har ikke vært avklart om granskingen skal gjøres internt eller av eksterne.

Et flertall av partiene på Stortinget har overfor Aftenposten tatt til orde for at granskingen må være ekstern og uavhengig. Sånn blir det også.

Onsdag vedtok Stortingets presidentskap «en ekstern gjennomgang av regler og kontroll med pendlerboliger».

Det blir nå opp til Stortingets administrasjonen å engasjere eksterne granskere.

Skatterevisjon i tillegg

Fra før er det kjent at Stortingets administrasjon har hyret inn advokater fra advokatfirmaet Grette til å se på de skattemessige sidene av ordningen.

Aftenposten har avslørt at Stortingets administrasjon kan ha feiltolket skattereglene i over 20 år. Det gjør at både enkeltpolitikere og Stortinget selv nå risikerer baksmell på skatten.

Tirsdag kveld bekreftet Stortingets administrasjon at de har iverksatt «en bred skatterevisjon». Den skal gjøres av advokatfirmaet Grette.

– Jeg forventer at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantene, slik at vi kan rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt. Det er også for at vi skal bli helt trygge på at vi håndterer skatteplikten korrekt fremover, sa stortingsdirektør Marianne Andreassen i en pressemelding.

Advokatfirmaet Grette har ifølge administrasjonen fått to oppgaver:

  • Advokatene skal gjennomgå enkeltsaker for å vurdere om det skulle vært skattet.
  • De skal også gjøre en bred revisjon av alle skattemessige sider ved representantenes ordninger.

Dermed vil det i høst pågå to eksterne gjennomganger av ulike forhold ved pendlerbolig-ordningen som følge av Aftenpostens avsløringer.