Teller ikke alle barna

Nesten 4000 barnehagebarn står i kø. Men det er ikke hele sannheten.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell la i går frem en rapport som viste at det er 3916 barn på venteliste for barnehageplass i Norge. Det er ikke hele sannheten. Her deltar han på åpningen av Flåtten barnehage i Porsgrunn.
  • Forf>

Kunnskapsminister Vegard Solhjell la tirsdag frem nye tall som viste at det ved utgangen av 2007 står 3916 barn på venteliste for barnehageplass.Den ferske ministeren var på tross av uoppfylte løfter om full barnehagedekning fornøyd med hva Regjeringen har fått til, og han flagget at 90 prosent av kommunene har barnehageplass til alle som søkte ved hovedopptaket. — Dette er et historisk løft, og vi er svært nær målet om full dekning i 2007, sier han. Det han imidlertid ikke sier noe om, er hvor mange av dem som står på ventelister rundt om i kommunene som ikke er med i regnestykket. Regjeringen har nemlig laget en egen definisjon av begrepet "full barnehagedekning" som bare gjelder i år. Den går ut på at dersom alle som har søkt i hovedopptaket får plass, er det full dekning. Søknader som kommer etter selve hovedopptaket, telles dermed ikke med i Regjeringens regnestykke.

Skjulte køer.

Da Regjeringen la frem årets definisjon, bedyret daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal, at også den reelle køen skulle vises: en kø som har med alle barn som har fylt ett år mellom 1/9 og 31/12 og som har søkt om plass.- Ingen tall skal underslås. Alle som står i kø, skal registreres og telles, sa han.Når Aftenposten i dag spør Djupedals arvtager, Bård Vegard Solhjell, om hvor mange som ikke har fått ønsket plass i høst, svarer han: - Det har vi pr. nå ikke oversikt over. Ifølge Regjeringens regnestykke har Oslo kommune nesten 900 barn på venteliste i den offisielle køen. - Behovet er enormt mye større enn Regjeringen gir uttrykk for, forteller Torger Ødegaard (H) i byrådsavdeling for barn og utdanning i Oslo.Det anslås at nærmere 2000 søkte etter hovedopptaket og dermed ikke er med i Regjeringens telling.I Oslo kommunes forskrifter står det at "barnet det søkes for ved hovedopptaket må fylle ett år senest 31. august", og mange blir derfor ufrivillig tvunget til å vente med søknaden til etter hovedopptaket 1. september. Også i Bærum er den "andre ventelisten" lang: 677 barn ble søkt for etter hovedopptaket og er ikke med i Solhjells telling på drøyt 300 barn. Bergen kommune forteller at de har 450 barn på venteliste etter Regjeringens tellemåte, men at den reelle ventelisten er på ca. 1170 barn. Det vil si at over 700 av dem ikke er med i regjeringens telling.

Provoserende.

KrFs familiepolitiske talsmann, May-Helen Molvær Grimstad er provosert over at Solhjell ikke har oversikt over den reelle køen.- Dette må han skaffe seg oversikt over. Han må vite hva som skal til for å skaffe reell full barnehagedekning. Hun mener Regjeringsens definisjon av "full barnehagedekning" ikke holder mål og kaller det kreativ bokføring for at tallene skal se bedre ut enn hva de faktisk er.