Politikk

Her er de største hullene i norske veier

Akkurat hvor mye av norske veier er dårligere enn de burde være? Og hvordan går det med køen inn til Oslo, de store veiprosjektene og banebyggingen?

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det finnes en egen norsk «veinormal» som forteller hva slags standard det bør være på norske riksveier, som totalt utgjør 10.700 kilometer.

For å oppfylle kravene i veinormalene skulle ca. 1200 kilometer vært firefelts motorvei.

 • Men når 2016 er omme, vil bare 626 kilometer være firefelts vei.

Ytterligere 1450 kilometer skulle være to- og trefelts veier med midtrekkverk.

 • Ved årsskiftet vil veinettet bare ha 335 kilometer av dette.

For smale til å ha gul stripe

Ifølge samferdselsbudsjettet for 2017 vil 1550 kilometer, ca. 14 prosent av riksveiene, fortsatt være for smale til å tilfredsstille kravene til tofelts vei med gul midtlinje.

Det vil være 1450 kilometer gang- og sykkelveier langs riksveinettet, noe som ikke er så langt fra de 1700 kilometer som veinormalene krever.

For kollektivfelt langs riksveiene vil det mangle 200 kilometer. Ved utgangen av 2016 vil vi ha 66 kilometer.

Tre store veiprosjekter starter - det ene er E16 mot Hønefoss

Samferdselsbudsjettet øker totalt med 4,4 prosent, til i alt 62,4 milliarder kroner.

Ifølge Samferdselsbudsjettet går mesteparten av pengene til Statens veivesen til å sikre «rasjonell anleggsdrift» i veiprosjekter som allerede er vedtatt.

Tre prosjekter starter i 2017:

 • E39 Bjørset–Skei i Sogn og Fjordane.
 • E16 Bjørum–Skaret i Akershus og Buskerud.
 • E39 Rogfast i Rogaland.

I tillegg kommer de tre prosjektene som settes i gang i regi av Regjeringens veiselskap Nye Veier AS:

 • E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder.
 • E18 Rugtvedt–Dørdal i Telemark.
 • E6 Kolomoen–Moelv i Hedmark.

Etterslep kuttes primært i tunneler - og det blir dyrt!

Hilde Ulvik er prosjektleder i Statens Veivesen og har ansvaret for rehabiliteringen av Brynstunnelen.

Den blå regjeringen har stanset veksten i etterslepet på norske veier. Mer etterslep skal tas inn i 2017, men det aller meste vil skje i tunnelene.

Dette skyldes de nye EU-kravene som stilles til tunneler, som blant annet går på brannsikring, rømningsveier, lysforhold og frostsikring.

Regjeringen konstaterer at man sliter med å finne fagkompetanse til alt arbeidet som skal gjøres i tunnelene. Og at prisen for å oppgradere tunnelene nå ligger nesten 20 prosent høyere enn hva man opprinnelig antok.

Etter 2016 gjenstår det å finansiere tiltak for ca. 13,8 milliarder.

Samferdselsdepartementet tror nå at oppgradering av de prioriterte tunnelene, som skaper store trafikkproblemer ikke minst i og rundt Oslo, vil være fullført i 2020/2021. For resten av riksveitunnelene skal utbedringene fullføres innen 2022/2023.

Brukte 26.500 tonn mer salt

Ifølge budsjettet ble det i sesongen 2015–2016 brukt ca. 265.000 tonn salt på norske vinterveier, en økning på 10 prosent fra sesongen før.

Samferdselsdepartementet forklarer dette med forsterkede krav til feste for bilene, også på veier med liten trafikk. Det betyr at salt også brukes mye for å hindre rimfrost og når det er i ferd med å fryse til på bar vei.

Disse veistrekningene blir ferdige i 2017

 • E18 Bommestad–Sky i Vestfold.
 • E18 Riksgrensen–Ørje i Østfold.
 • E6 Sørkjosfjellet i Troms.
 • RV 110 Ørebekk–Simo i Østfold.
 • RV 4 Lunner grense–Jaren inkl. Lygna sør i Oppland.
 • E39 Hove–Sandved i Rogaland.
 • RV 509 Sømmevågen i Rogaland.
 • RV 509 Sømmevågen–Sola skole i Rogaland.

Køene inn mot Oslo på veiene går saktere

Ifølge ny statistikk går køene på E6 og E18 inn mot Oslo saktere enn før.

 • Gjennomsnittshastigheten i morgen- og ettermiddagsrushet på E6 mellom Skedsmokorset, Oslo og Vinterbro og på E18 mellom Asker og Oslo samt Ring 3, gikk ned med 1,7 prosent i 2015.
 • Hastigheten på disse veiene ble målt til 51,7 km/t i september 2015, mot 52,6 km/t i 2014.
 • I september 2015 varte rushtiden i gjennomsnitt to timer og 33 minutter pr. dag, mot to timer og 10 minutter året før.

Budsjettet forteller ikke så mye om fremtiden

Både på vei- og jernbanesiden sier prosjektledere og andre i prosjektledelse som Aftenposten har vært i kontakt med, at budsjettet ikke forteller så mye om hva som skal skje på norske veier og baner.

Man vet for eksempel ikke mer om hvorvidt E18 fra Østfold og gjennom Akershus til Vinterbro blir fulgt opp før ny Nasjonal transportplan kommer våren 2017.

Jernbanen er fornøyd!

Titalls millioner av kroner går til omorganisering av jernbanen, noe som ifølge Regjeringen vil effektivisere driften vesentlig.

Ved nyttår skal både Jernbanedirektoratet og Bane NORD SF, som sammen overtar oppgaver som Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet har i dag, være på plass.

Aftenpostens sjekk med store prosjekter som InterCity-utbygging tilsier at man får de pengene man trenger for å følge opp planlagt utbygging og planlegging i 2017.

Litt spesielt blir det at jernbanen vil ha styringen på det felles utbyggingsprosjektet med motorvei og dobbeltsporet jernbane Sandvika-Hønefoss.

På samme måte som det var Veivesenet som ledet arbeidet med fellesprosjektet E6/Dovrebanen langs Mjøsa.

Så fornøyd er jernbanen at Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken, mener at det nå er skjevfordeling mellom vei og jernbane.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet 2017
 2. Nye Veier AS
 3. E16
 4. Samferdselsdepartementet
 5. E6
 6. Nasjonal Transportplan
 7. Trafikk