Politikk

Aldri har færre kommuner vært under administrasjon

Antall kommuner i økonomisk ubalanse er nesten halvert det siste halvåret.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er strålende fornøyd med at 20 kommuner har kommet seg ut av Robek-listen det siste halvåret.
  • Robert Gjerde
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Det viser 2017-oversikten over såkalt Robek-kommuner som offentliggjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå.

Robek-listen er statens oversikt over kommuner med så dårlig økonomistyring at de ikke får ta opp lån, vedta budsjett eller inngå langsiktige leieavtaler uten at staten, via Fylkesmannen, har godkjent det.

I desember 2016 var det 47 kommuner registrert i Robek. Nå er tallet redusert til kun 27 kommuner. Det er det laveste tallet siden Robek-listen ble etablert i 2001.

Siden nyttår er kommuner som Kristiansund, Røros, Haugesund, Kautokeino, Vestre Toten og Bø blitt «friskmeldt» og meldt ut av registeret.

– Dette viser at opposisjonens elendighetsbeskrivelse av kommuneøkonomien er gal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

– Det å ha orden i økonomien er viktig for å kunne tilby innbyggerne gode tjenester. De nye tallene er derfor svært gledelige.

Det høyeste antall Robek-kommuner - 118 - hadde vi i 2004.

De fleste kommuner havner i registeret som følge av enten regnskapsmessig overforbruk eller at de har brutt planen for inndekking av overforbruk.

Her er Robek-kommunene pr. 2017:

– Den sterke inntektsveksten i kommunene de siste årene har ført til gode økonomiske resultater. Det er én av grunnene til at antall kommuner i Robek har gått betydelig ned, sier Sanner.

– Ikke Regjeringens fortjeneste

Helga Pedersen (Ap) mener Regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen i antall kommuner på Robek-listen.

– Kommunenes inntekter de siste fire årene har vært mer påvirket av endringer i skatteinntektene enn av Regjeringens prioriteringer. I fjor fikk f.eks. kommunene flere milliarder i ekstraordinære inntekter som følge av tekniske tilpasninger til skattereformen.

Helga Pedersen

Pedersen sier Ap hvert eneste år de siste fire årene har prioritert mer penger til kommunene enn Regjeringen, i sine alternative statsbudsjetter.

– De siste offisielle tallene Stortinget har fått fra statsråden viser at kommunene har mindre å rutte med i år enn i fjor. Det vi får høre fra våre folk lokalt i kommunene er at det blir tøft å få budsjettene til å gå i hop også denne høsten, sier Pedersen.

– Det beste for kommunene ville derfor vært å få et annet flertall på Stortinget som prioriterer skole og eldreomsorg foran skattekutt. Ap vil styrke kommuneøkonomien med 3 milliarder utover regjeringens forslag for 2018.

Sanner slår tilbake:

– Vi har gjort opposisjonens skremsler om sulteforing av kommunene til skamme, sier han.

Jan Tore Sanner

– Men dette skyldes vel også ekstraordinær skatteinngang det siste året som følge av en endring i skattereglene?

– Skattevekst er en del av bildet, men skatteveksten skyldes også en god økonomisk utvikling i samfunnet.

– Og så har det vært gode og forutsigbare rammer for kommunene. Det viser veksten i frie inntekter. Endelig har det vært god økonomistyring i kommunene, sier Sanner.

Han sier dette viser at skattekutt ikke gir velferdskutt, slik opposisjonen hevder.

– Virkeligheten viser at vi både har redusert skattene og samtidig hatt en sterk vekst i kommunenes inntekter som har gjort at kommunene kan bygge ut velferden. Jeg vil gi honnør til lokalpolitikere i alle partier som har holdt orden, sier Sanner.

Kun Bjugn inn i registeret

For første gang siden registeret ble etablert har bare én kommune blitt meldt inn i Robek-registeret i løpet av siste periode (på seks måneder), nemlig Bjugn i Sør-Trøndelag.

Det er en overvekt av kommuner fra Nordland på Robek-listen, i alt åtte kommuner: Brønnøy, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Flakstad og Moksnes.

Også Møre og Romsdal er overrepresentert, med fire kommuner på listen: Ålesund, Sande, Stranda og Giske.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Kommuneøkonomi
  3. Regjeringen
  4. Helga Pedersen
  5. Jan Tore Sanner