Hagen: Regjeringen bør gå av hvis flertallet gir mer til bøndene

Ifølge Carl I. Hagen bør Siv Jensen og Erna Solberg «sterkt vurdere å stille kabinettsspørsmål» om flertallet på Stortinget gir mer til bøndene enn Regjeringen har foreslått.

Tidligere partileder Carl I. Hagen.

– Jeg krever at Høyre og Frp står ved det tilbudet Regjeringen nå legger frem for Stortinget på 410 millioner kroner.

Det er beskjeden Frp-nestor Carl I. Hagen mandag gir til sine egne.

Han anbefaler Frps stortingsgruppe om å innta samme holdning til jordbruksoppgjøret som de hadde til å øke bensinprisene i fjor høst.

I fjorårets budsjettforhandlinger ville ikke Frp rikke seg en tomme da KrF og Venstre forsøkte å få avgiftene på drivstoff ytterligere hevet.

– Da vant de frem. Det samme må de gjøre nå. De styrket seg på det i fjor.

Hagens utspill kommer dagen før bøndene skal demonstrere i Oslo, og samme dag som Stortingets næringskomité begynner behandlingen av jordbruksoppgjøret.

Hagens tanker er spredt i et eget notat han har sendt til medlemmer av Frps gruppe på Stortinget.

Frykter andre vil «la seg lure av Sp»

Bøndenes organisasjoner mener statens tilbud i årets jordbruksoppgjør var for dårlig til å tette gapet mellom deres inntekt og andres.

Derfor brøt de forhandlingene – og statens tilbud er nå oversendt til Stortinget. Der må partiene ta stilling til om de skal stemme for Høyre og Frps tilbud – eller om de skal by over.

Carl I. Hagen frykter at flere partier vil «la seg lure av Sp» til å gi mer.

Krever at Høyre og Frp står på sitt

– Derfor forventer jeg – nei, jeg krever – at Høyre og Frp står fast ved det de nå fremmer for Stortinget, og ikke forhandler om ett øre mer enn det som ligger i Regjeringens forslag, sier han.

Hagen regner med at regjeringspartiene først prøver å få til en enighet med KrF og Venstre. Han sier de «godt kan forhandle om en annen profil, men at den økonomiske rammen må ligge fast på 410 millioner kroner.»

– Venstre og KrF må vise om de er tilhengere av et fornuftig, ansvarlig oppgjør, eller om de vil kjøpe seg popularitet med skattebetalernes penger. Hvis de vil slå seg sammen med Ap og påføre Regjeringen riper i lakken, bør Siv Jensen og Erna Solberg sterkt vurdere kabinettsspørsmål.

– Hvorfor vil du ikke kreve kabinettsspørsmål, men bare sterkt be dem vurdere det?

– Jeg vet ikke helt hva alternativet blir. Jeg ser at Sp krever en halv milliard kroner mer. Da bør det i hvert fall stilles kabinettsspørsmål. Men dreier det seg om fem millioner kroner mer, er det noe annet, sier Frp-politikeren, som står på fjerdeplass på Frps stortingsliste i Oslo foran høstens valg.

Skal ikke lønne seg å bryte forhandlingene

Hagen mener det ikke skal lønne seg for bøndene å være «sta og grådige» og å gå til Stortinget «og bli belønnet for det». Han minner om at Ap med ett unntak har ment det samme.

– Jeg forventer at Ap ikke lar seg lure av Sp slik Høyre lot seg lure av dem i 1987, sier han.

På spørsmål om Hagen tror han har egne partifeller i ryggen når han nå går så hardt ut, svarer han slik:

– Jeg vet ikke, jeg håper det.

Har sendt notat til Stortinget

Hagens partifelle og nestleder i næringskomiteen på Stortinget, Morten Ørsal Johansen, sier han er kjent med den tidligere partilederens tanker.

– Jeg har fått et notat fra Hagen. Det er mye klokt i det, sier han.

– Men mener du at Regjeringen må sette hardt mot hardt?

– Nå skal denne saken behandles i Stortinget, så får vi se resultatet av det. Men i utgangspunktet mener vi at det er et godt resultat, sier Johansen.

Tankene om at bøndene ikke skal få mer ved å bryte forhandlingene, er en holdning som faller i god jord blant Frps stortingsrepresentanter.

Klart 8. juni

Ingunn Foss fra Høyre er saksordfører og målet er at oppgjøret skal være ferdig behandlet i Stortinget 8. juni med debatt 16. juni.

– Hovedregelen bør være at statens tilbud vedtas av Stortinget, men det er nok litt valgkamp i denne saken også, sier Foss til Aftenposten.

– Bør Regjeringen sette hardt mot hardt?

– Jeg har en pragmatisk tilnærming. Nå skal vi behandle saken i komiteen og få inn de ulike innspillene, sier hun.

Minner om oppgjøret i 1987

Carl I. Hagen mener dagens situasjon minner om jordbruksoppgjøret i 1987, da han selv gjorde jordbruksoppgjøret til «årets sak».

Også den gang var det brudd i forhandlingene. Gro Harlem Brundtlands regjering hadde i likhet med dagens H/Frp-regjering ikke flertall på Stortinget og var avhengig av støtte fra andre. Da Høyres gruppe den gang støttet et mistillitsforslag fra Sp mot landbruksministeren, satt Frps tomannsgruppe med nøkkelen.

På direkten i Dagsrevyen slapp Hagen nyheten om at han ikke ville gi mer til bøndene, men at de måtte vise samme moderasjon som andre.

– Nå er vi litt i samme situasjon, sier Hagen som spår at Sp «vil forsøke å lure Ap til å være med på en uansvarlig linje og gi mer til bøndene».