Splittelse i SV om ny nestleder

Valgkomiteen har kommet med sin innstilling til hvordan SVs ledelse bør se ut.

Kirsti Bergstø er enstemmig innstilt som ny partileder.

Kirsti Bergstø, som var eneste kandidat, er innstilt som ny partileder.

Valgkomiteen foreslår at den sittende nestlederen Torgeir Knag Fylkesnes velges for en ny periode.

Men komiteen er delt på midten når det gjelder valget av ny nestleder. Et flertall på fire innstiller på Lars Haltbrekken som ny nestleder i SV, mens et mindretall på tre foreslår Marian Hussein.

 • Lars Haltbrekkken

  Lars Haltbrekken er 51 år og fra Trondheim. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2017 og sitter i Energi- og miljøkomiteen. Han var leder av Natur og Ungdom fra 1995-1996, og Norges Naturvernforbund fra 2005 til 2016.

 • Marian Hussein

  Marian Hussein er 36 år og fra Somalia og Stovner. Hun har bakgrunn som vernepleier, og jobbet bla på NAV og i barnevernstjenesten. Hussein ble valgt inn som stortingsrepresentant for Oslo ved stortingsvalget 2021 og sitter som medlem i Helse- og omsorgskomiteen.

 • Kirsti Bergstø

  Kirsti Bergstø er 41 år, fra Nesseby, og bor i dag i Nittedal. Hun er utdannet barnevernspedagog. Bergstø var leder i Sosialistisk Ungdom (SU) 2006–2008. Hun har vært nestleder i SV siden 2017. Hun sitter på Stortinget (arbeids- og sosialkomiteen for Akershus fra 2021- 2025, og var valgt inn fra Finnmark 2013-2017.

 • Torgeir Knag Fylkesnes

  Torgeir Knag Fylkesnes er 47 år gammel og fra Tromsø. Han har hovedfag i filosofi, har bla. vært kommunikasjonssjef i Teknologirådet, og ansatt i SV. Fylkesnes har vært nestleder i SV siden 2019. Han har sittet på Stortinget (kontroll og konstitusjonskomiteen og næringskomiteen) for Troms siden 2013.

  Kilde: SV

Flertallet som støtter Haltbrekken skriver i en pressemelding:

– Lars vil bidra med lederkraft, og vil utfylle ledelsen politisk og organisatorisk.

Valgkomiteens flertall legger vekt på at Haltbrekken har ledererfaring og erfaring med forhandlinger, er debattsterk og synlig i media.

– Lars har et bredt nettverk i miljøbevegelsen. Både som leder av Naturvernforbundet og som stortingsrepresentant for SV har naturvern og klimakamp stått sentralt for Lars, og han har lenge vært en viktig brobygger mellom naturvern- og klimahensyn.

Leder stemte med mindretallet

Medlemmene Pål Julius Skogholt, Marthe Hammer og Rannveik Andreasen ønsket Marian Hussein som nestleder.

– Marian er allerede en profil gjennom mange medieoppslag og debatter. Hun ble historisk som første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Det er ikke opplagt at en som kommer som 10 åring fra Somalia til Norge, og som vokser opp på Stovner, skal ende opp som vara til Stortinget, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant, står det i pressemeldingen fra de tre medlemmene.

Skogholt er leder for valgkomiteen.

– Marian har jobbet hardt og grundig, og markert seg godt. SV trenger nye stemmer og nye profiler i ledelsen, skal vi kunne breie ut partiet og nå nye velgere. Marian vil representere og supplere dagens ledelse med en helt annen erfaring, og det mener vi norsk politikk trenger, uttaler han i pressemeldingen.