Politikk

Slik skal Vedum vinne Oslo

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ser ikke på seg selv som en del av eliten i Oslo. Foto: Morten Uglum

Sp vil ta skattekroner og arbeiderplasser fra Oslo og gi til distriktene. Her er Trygve Slagsvold Vedums plan for likevel å få Oslo-folk til å stemme på ham.

  • Sigrid Gausen
    Journalist
  • Odd Inge Aas
    Journalist

Det var mye som skjedde i 1959. Fidel Castro tok makten på Cuba, og den første Barbie-dukken ble lagt ut for salg.

Samme år her hjemme på berget, skiftet Bondepartiet navn til Senterpartiet.

Partiet har i dag ingen formelle bånd til bondeorganisasjonene, men spiller fortsatt tungt på sin posisjon som bondens venn og bygdas parti.

Men Trygve Slagsvold Vedum er også på velgerjakt i hovedstaden. Nå frir han til Oslo-folket med ti punkter.

– Oslo er mer enn Oslo sentrum

Arbeidsledigheten i Oslo er høyere i deler av byen. Likevel vil Senterpartiet flytte statlige arbeidsplasser ut av byen.

Vedum sier at de også vil se på hvor disse arbeidsplassene er lokalisert i Oslo, og bruke flytting av dem innad i byen som et aktivt virkemiddel.

– Vi ønsker også en balanse. Mange av de jobbene er de siste årene konsentrert i de største byene. Det skaper en del pressproblemer, sier Vedum.

Partiet ønsker også at det skal gi fordeler å etablere arbeidsplasser i distriktene. De ønsker ikke det samme for Oslo. I tillegg ønsker de å ha en lavere selskapsskatt i distriktene.

– Vi ser at hvis du vil satse i Oslo og bygger et næringsbygg, har bygget stor verdi selv om driften ikke går. Gjør du det samme i en liten bygd, vil de som låner deg penger ikke vite om de får pengene tilbake. Der markedet svikter, må staten være en aktiv medspiller, begrunner Vedum.

– Det virker som du har endret retorikken veldig om Oslo de siste årene?

– Har jeg det?

– Noen vil si at du brukte Oslo som et eksempel på alt som var galt i en form for distriktspopulisme. Hvorfor skal Oslo-folk ha troverdighet til deg?

– Jeg sier fortsatt at vi må ha en regjering som ser at både Norge og Oslo er mer enn Oslo sentrum. Det handlet aldri om folk i byen, det handlet om en maktarrogant regjering, sier Vedum.

Ikke en del av eliten selv

Han vil ikke definere seg selv som en del av eliten. Han kaller seg folkevalgt av folket på Hedmark og mener det er noe annet.

– Er det dem du kaller småkårsfolk i Oslo du sikter deg inn mot, mens de unge, urbane som er opptatt av vegetarmat og klima gir du mer blaffen i?

– Hvis de aller viktigste sakene er ja til vegetarmat, nei til bil og du synes det er noe herk at folk flyr i Nord-Norge, så er du hjertelig velkommen til å stemme på oss, men vi kommer ikke til å kjempe for dine hjertesaker.

– De store pengene skal du vel bruke i Distrikts-Norge?

– Se på politi. Det er et nasjonalt problem hvis vi ikke klarer å ha en trygg by i Oslo. Det er nasjonalt problem hvis mange ungdommer faller utenfor og ikke får jobb, bare fordi de har en litt annen kulturell bakgrunn. Jeg tror også det er bra for Oslo at vi har de grunnleggende tjenestene i hele landet.

– Hva skal du kjempe mest for, Distrikts-Norge eller Oslo?

– Jeg kjemper for folk i både bygd og by. Kampen for ambulansene er hardere i Finnmark, for der er sentraliseringskreftene fra regjeringen så sterke. De jeg møter oftest sammen med Jan Bøhler, er de som jobber med ungdom som sliter på Oslos østkant. Hvis vi ikke setter inn ressurser mot at de faller utenfor, skaper vi et dårligere liv for dem og et mye større samfunnsproblem over tid. Det gir grobunn for flere motsetninger og mer rasisme.

Dette er Senterpartiets plan for Oslo i ti punkter:

1. Ta de kriminelle gjengene, gi Oslo-folk et reelt nærpoliti og ungdom som faller ut av skolen praktiske jobber.

2. Opprette en egen nasjonal gjengenhet og innføre et nasjonalt exit-program. Partiet vil bruke mer ressurser på å ta bakmennene i de kriminelle organisasjonene. De vil også gjøre det lettere for gjengkriminelle å komme seg ut og starte et lovlydig liv.

3. Bevare og utvikle Ullevål sykehus. Partiet går mot regjeringen, Arbeiderpartiet sentralt og Helse sør-øst, som vil bygge et nytt sykehus.

4. Nedskalere regjeringskvartalet.

5. Legge NRKs nye hovedkontor ved Grorud stasjon. De mener dette kan føre til en bedre utvikling og integrering i bydelen.

6. Ta tilbake kontrollen over drosjemarkedet. De vil stanse dereguleringen av drosjemarkedet.

7. Stoppe forslagene som vil gi forbud mot å kjøre diesel- og bensinbiler i Oslo.

8. Styrke områdesatsingene for å bedre integreringen.

9. Senke avgiftene. Partiet vil senke reiselivsmomsen og garantere at det ikke blir høyere avgifter ellers i byen.

10. Senke kravene til fortetting så det kan bygges mindre tett og høyt.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Trygve Slagsvold Vedum