Unge Venstre vil fjerne alt om kristne tradisjoner fra partiets program

Venstre bør si ja til aktiv dødshjelp og ja selvbestemt abort frem til 18 uker, mener Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Han vil også luke ut siste rest av kristendom fra partiets program.

Får Sondre Hansmark gjennom sin politikk i partiet, vil avstanden til KrF øke i flere kontroversielle spørsmål.

– Vi er et helt annet parti enn KrF. Det skal velgerne vite, sier Sondre Hansmark.

Han leder Venstres ungdomsorganisasjon, en organisasjon som har fått moderpartiet til å endre syn i flere kontroversielle saker de siste årene. Stikkord som rusreform og forbud mot pelsdyroppdrett, sier sitt om det.

Når Venstre samler «kohorten» sin til landsmøte i helgen, skal partiet vedta et nytt prinsipprogram. Da vil Hansmark kjempe for å stryke én setning i programmet og for å få inn to andre. Klarer han det, må han forberede seg på sterke reaksjoner fra samarbeidspartner KrF.

Han vil stryke denne setningen:

  • «Det norske samfunn er preget av kristne og humanistiske tradisjoner.»

Og han vil ha inn disse:

  • «Venstre ønsker å sikre kvinner fri abort frem til 18. uke.»
  • «Retten til å bestemme over egen kropp innebærer også retten til å avslutte sitt eget liv.»
Les også

Venstre tenner Europa-bålet | Halvor Hegtun

Vil virke provoserende på KrF

Et stort flertall i prinsipprogramkomiteen vil «utvide kvinners rett til selvbestemt abort». Et medlem vil beholde dagens lov. Hansmark står alene om å ville konkretisere selvbestemt abort til uke 18.

– Flertallet ønsker å utvide antall uker med selvbestemt abort, men ville ikke tallfeste noe i prinsipprogrammet, sier Hansmark. Ifølge ham mener flertallet at tallfestingen hører hjemme i det mer konkrete stortingsprogrammet og har sparket ballen dit.

Hansmark sitter også i den komiteen og vil jobbe for saken der. Om helgens landsmøte ikke sier ja til å avskaffe nemndbehandling av abort før uke 18, lever Hansmark derfor greit med det.

– Det er ikke noe stort tap for oss om vi ikke får gjennomslag for 18 uker nå, så lenge vi får et vedtak om liberalisering, sier han.

Halve komiteen ønsker aktiv dødshjelp

Det er ti medlemmer i programkomiteen. Fem av dem, inkludert Hansmark, ønsker at Venstre skal åpne for aktiv dødshjelp. De presiserer at det skal skje under strenge forutsetninger. Helsepersonell skal kunne reservere seg.

De fem andre vil ikke gå lenger enn å slå fast at alle har en «rett til å avslutte medisinsk behandling, også når dette medfører en fremskynding av døden.»

– Vi er delt på midten. Jeg tror det reflekterer Venstre veldig godt, sier Hansmark. Han påpeker at dette er et vanskelig personlig spørsmål for mange.

– Så jeg er spent på utfallet, sier han om den kommende avstemningen.

Et flertall i landsstyret har anbefalt landsmøtet å si nei til aktiv dødshjelp.

Ut med siste rest av kristendom

Hansmark står alene i prinsipprogramkomiteen når han vil luke ut setningen om at samfunnet er preget av «kristne og humanistiske tradisjoner.»

– Er ikke dette et faktum?

– Jo, det er et faktum. Det er veldig mange andre fakta man også kunne hatt med i et prinsipprogram. Man kunne valgt å skrive at Norge er preget av sosialdemokratiske verdier. Det er det jo. Men jeg synes ikke det er veldig viktig å ha det med i programmet av den grunn, sier han.

Han mener at et prinsipprogram skal vise frem de verdiene som er viktigst for partiet. Siden Venstre i gjeldende stortingsprogram vil fjerne henvisningen til kristendommen i Grunnloven, synes Hansmark det er rart å ha det med i «Venstres grunnlov, nemlig partiprogrammet».

Vil ikke fremheve noen religion

– Jeg synes ikke vi skal peke på noen spesifikke religioner i programmet.

– Skal ikke historien vi har her, være førende på noe vis?

– Jo, sier han, men legger til at han ikke synes Venstre trenger å fremheve at én religion har vært bedre for landet enn andre.

– Jeg synes ikke det hører hjemme i programmet i det hele tatt. Venstre skal kjempe for en sekulær religionsnøytral stat med religionsfrihet for alle og likestilling for alle.

Hardt ut mot KrF

– Dette må vel være en rød klut for KrF?

– Ja, det vil jeg tro.

Hansmark innrømmer at det blant de to sentrumskameratene er stor uenighet om slike spørsmål.

– Jeg har ikke noe behov for å skjule at vi er radikalt forskjellige i synet på verdispørsmål, likestilling og frihet for hvert enkelt menneske. Jeg mener den politikken KrF fører på disse områdene er kvinnefiendtlig. Jeg synes den er farlig og har ingen ting til overs for at man skal være mer opptatt av tradisjon enn å frigjøre mennesker, sier han.

– Radikal art

På spørsmål om hva KrF mener om å fjerne kristne verdier fra Venstres program, svarer stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Jorunn G. Lossius:

– Jeg tror det er godt kjent at disse sakene går på tvers av KrFs verdier. Forslagene er av en så radikal art at det skulle forundre meg om Venstre skulle gå så langt. Jeg har respekt for at Venstre skal få ta sine forhandlinger på sitt landsmøte og skal la dem ta debatten der.

– Hvordan kan det påvirke forholdet mellom Venstre og KrF om forslagene får gjennomslag?

– KrF og Venstre er to sentrumspartier som sammen har fått til mye bra til tross for det som skiller oss. For eksempel er det på grunn av KrF og Venstre i regjering at vi har fått gjennomslag for 3000 kvoteflyktninger i regjering, skriver hun i en e-post til Aftenposten.