Ingen fengselstilsyn fra Sivilombudsmannen i fjor

Forholdene i norske fengsler er blitt kritisert av FNs torturkomité, men Sivilombudsmannen gjennomførte ingen tilsyn ved norske fengsler i 2019.

Sivilombudsmannen gjennomførte ingen tilsyn ved norske fengsler i 2019. På bildet ser vi piggtråden som topper gjerdene i det nyåpnede Mandal fengsel.

Fengsler, utlendingsinternater, barnevernet og det psykiske helsevernet står alle på listen over institusjoner Sivilombudsmannen er satt til å overvåke. I 2019 ble antallet tilsyn mer enn halvert, sammenlignet med tidligere år, skriver Klassekampen.

En gjennomgang av Sivilombudsmannens årsmeldinger viser at ombudet i perioden 2015–2018 besøkte mellom ti og tretten institusjoner årlig.

Les også

Lagmannsretten: Bergen fengsel brøt menneskerettighetene

Klassekampens gjennomgang av Sivilombudsmannens besøksrapporter, viser at det uten unntak fremkommer kritikkverdige forhold ved fengselsbesøk.

I en e-post til Klassekampen forklarer Richard Apeland, kommunikasjonsassistent for Sivilombudsmannen, at nedgangen skyldes at ombudet i 2019 prioriterte å skrive en «særskilt melding» om isolasjon til Stortinget. Dette er det sterkeste virkemiddelet ombudet har overfor forvaltningen. I denne meldingen oppsummeres resultatene av fem års arbeid, og ombudet konkluderer med at Norge systematisk bryter de såkalte Nelson Mandela-reglene, FNs minimumsregler for behandling av innsatte.