Politikk

Antallet bomstasjoner har økt kraftig mens Frp har vært i regjering. Her demonstrerer Oslo Frp mot de nyeste.

Viktig å skille mellom Frp i regjering og Frps lokale politikk, mener partiets 1.-kandidat i hovedstaden. Frp Oslo demonstrerte lørdag mot de nye bomstasjonene som åpnes i byen.

Fra noen av de passerende bilene fikk bompengedemonstrantene fra Frp tommel opp. Frps 1.-kandidat i Oslo, Aina Stenersen (til venstre) var blant gruppen Frp-demonstranter som hadde møtt opp for å vise sin motstand mot de nye bomstasjonene i Oslo lørdag formiddag. Bak banneret står partimedlemmene Gunn (f.h.), Asta, Tobias, Tore og Bjørn.
 • Daniel Røed-Johansen
  Daniel Røed-Johansen
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Natt til lørdag åpnet 52 nye bomstasjoner i Oslo. Bommene er fordelt på tre såkalte ringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

Lørdag ble flere av dem besøkt av demonstrerende Frp-politikere som skal «markere vår sterke motstand».

Fra klokken 9 lørdag var Frp-grupper på plass ved åtte nye bomstasjoner i Oslo. En av gruppene hadde møtt opp ved Østre Gravlund på Helsfyr.

– Det er kjempestort engasjement. Folk er veldig opprørte over å måtte betale så mye bompenger, sier Oslo Frps førstekandidat Aina Stenersen.

Bompengemotstandere fra Frp har tatt oppstilling på motsatt side av veien.

Bak henne står fem partimedlemmer. «Nei til bompenger», er budskapet fra banneret deres.

Fra noen av de passerende bilene får de tommel opp. Et par sjåfører velger også å tute. Gruppen smiler og viser tommel opp tilbake.

De er overbevist om dette: Folk har fått nok.

– Jeg tror innbyggerne ser at det skjer så mye på kort tid. Mange parkeringsplasser forsvinner, og det er det er beboerparkering, rushtidsavgift og nye bomstasjoner. Det er nådd en grense nå, sier Stenersen.

Også Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, som flere steder har fått en kraftig oppsving på meningsmålingene, arrangerte lørdag protestmarkeringer fire steder i Oslo.

Les også

75 nye bomstasjoner med Frp i regjering. Bompenger har gått fra vinnersak til hodepine for Frp.

Mange nye bomstasjoner med Frp i regjering

Når Frp-politikerne markerer sterk motstand til bomstasjonene, markerer de samtidig avstand til den politikken partiet selv er med på å gjennomføre i regjering.

I 2013 lovet Frp-topper norske bilister at bomringene skulle forsvinne.

Men etter seks år i regjering har det i stedet vært en økning i antall bomstasjoner på 44 prosent. Det har gitt en kraftig økning i bompengeinntekter. Det viste en gjennomgang i Aftenposten tidlig i mai.

Partiets samferdselspolitikere har flere ganger understreket at det ikke er flertall på Stortinget for å fjerne bompenger, slik partiet har lovet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har også forsvart veksten i bompenger og antall bomstasjoner med at bompengeandelen går ned og veiinvesteringene går opp.

– Vi har redusert andelen bompenger i veiprosjekter fra 40 prosent under forrige regjering til 28 prosent under Solberg-regjeringen. I den nye regjeringsplattformen varsler vi at andelen bompenger skal videre ned, sa Dale tidlig i mai.

– Hva tenker du om at antall bomstasjoner har økt kraftig mens Frp har vært i regjering, Stenersen?

– Det er viktig å si at bypakkene og bomstasjoner blir vedtatt lokalt, ofte mot Frps stemmer. Hvis det er flertall lokalt for en bompengeordning, går den gjennom. Regjeringen har nedskalert bompengeandelen i bompengeprosjekter og har prøvd å gjøre det, men de er ikke i mål.

– Hvilke utfordringer skaper det at Frp som medlem av regjeringen må være med på å fronte politikken?

– Det er viktig å være tydelig på at regjeringen er et samarbeid mellom fire partier, og at her i Oslo går vi til valg på vår egen Frp Oslo-politikk. Jeg tror det er viktig å skille de to tingene. Og her i Oslo har vi hele tiden stemt imot Oslopakke 3, bompenger og rushtidsavgift, svarer Frp Oslos førstekandidat.

Voksende bompengemotstand

I Nasjonal transportplan er 1000 milliarder kroner planlagt brukt på forbedrede samferdselstilbud frem mot 2029. Av dette skal 131 milliarder komme fra bompenger.

Det er lagt opp til en rekke ambisiøse prosjekter. En voksende motstand mot bompenger mange steder i landet gjør imidlertid at mange av disse risikerer å skrotes.

1. juni åpnes 52 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus. Her er en av disse i Fagerheimgata.

Oslo Frps demonstrasjon er et av mange uttrykk for denne motstanden. Få måneder før kommunevalget er dette en mobilisering som har truffet partiet hardt.

– Jeg tar bomprotestene på alvor. Men kutt vil få konsekvenser mange steder, har Frps samferdselsminister, Jon Georg Dale, sagt.

Under Frp-landsmøtet tidligere i mai vant et Carl I. Hagen-ledet initiativ frem. Det ble vedtatt at partiet skulle jobbe for å bruke opp mot 100 milliarder oljekroner på å fjerne bomstasjonene.

 • Sjekk hvordan den nye bomringen vil slå ut for deg i Fjellinjens bompengekalkulator.

– Tidsspørsmål før bypakkene ryker

Tidligere denne uken kunngjorde Aina Stenersen Frp Oslos ønske om å bryte Oslopakke 3-samarbeidet med Akershus.

Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Akershus, Oslo og Statens vegvesen og består av en rekke samferdselsprosjekter.

Grunnen til at Frp Oslo ønsker å bryte avtalen, er at en stor del av midlene kommer fra bomstasjoner.

Folk har fått nok, mener de demonstrerende Frp-politikerne.

Ved Helsfyr lørdag påpeker Stenersen at flere bomstasjoner kan få store konsekvenser for økonomien til mange.

– Men hva med det bompengene faktisk gir?

– Kollektivtilbud er bra og noe vi ønsker å satse på, men vi ønsker en annen finansiering. Vi vil at staten skal betale inntil 80 prosent av store samferdselsprosjekter, og vi mener også kommunen må ta et større økonomisk ansvar.

– Er det realistisk at staten skal betale så mye?

– Det vi har sett, er at nåværende regjering har økt andelen til 50 prosent. Vi tror det er fullt mulig å øke andelen til 80 prosent. Vi ser at bypakkene ikke er bærekraftige.

– Frykter du ikke hva som skjer om bypakkene ryker?

– Vi ser at enkelte prosjekter, som Fornebubanen, har ligget i bypakken i mange år uten å realisert. Jeg tror egentlig det bare er et tidsspørsmål før bypakkene ryker. Det har allerede skjedd flere steder. Denne utviklingen kommer før eller siden.

«Nei til bompenger», står det på FrP-banneret. Men etter seks år i regjering har det vært en økning i antall bomstasjoner på 44 prosent.

Denne uken fortalte Klepp-ordfører om at hun har mottatt hets fra bompengeaksjonister, og at sønnen er blitt fysisk angrepet.

Det beskriver Stenersen som «helt uakseptabelt» og «et debattnivå vi overhodet ikke skal ha».

– Du frykter ikke at demonstrasjoner kan bidra til å fyre opp stemningen?

– Nei. Det jeg tror kan fyre opp enda mer, er om du ikke tar folks meninger på alvor. Og det gjør vi ved å stå og demonstrere fredelig på fortauet her. Vi vil ha det ordentlig og koselig, sier Frp Oslo-toppen.

Byrådet svarer

Byrådet i Oslo med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne vil bruke bompengeinntektene til å finansiere sykkelveier, kollektivtransport og grønne prosjekter i byen.

– De har full rett til å demonstrere og ytre sin mening. Men jeg tror de må innse at alternativet til bomringen i Oslo er at de får en dårligere by, med dårligere luft og dårligere forhold – ikke bare for syklende, gående og kollektivreisende, men også for bilistene, sier fungerende byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG).

Les også

 1. «Halve Norge» vil ikke lenger ha bompenger. Vet de hva det betyr?

 2. Siv Jensen har lovet å prioritere Fornebubanen. Nå åpner Frps 1.-kandidat i Oslo for å skrote milliardprosjektet.

 3. Frp vedtok å bruke opp mot 100 milliarder oljekroner på å fjerne bomstasjonene

Les mer om

 1. Fremskrittspartiet (Frp)
 2. Bompenger
 3. Oslopakke 3
 4. Samferdsel
 5. Kollektivtransport
 6. Oslopolitikken