Politikk

Ingen løsning på intern strid i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB)

Fristen for å finne en løsning på striden mellom FNB-fløyer i Stavanger og Oslo har utløpt.

(F.v.) Daniel Stephanek og Jan Eriksen er begge listekandidater for FNB i Oslo, men ligger i konflikt med blant andre Danny Chaudhry, 3.-kandidat for FNB i Oslo, som før et beryktet møte i Oslo 1. august ga Stephanek og Eriksen tydelig beskjed om hva han mente. Det har ikke lykkes Aftenbladet å få kommentar fra Chaudhry.
 • Geir Søndeland
  Journalist

(Stavanger Aftenblad): Parti­leder Frode Myrhol kom 1. august fra Stavanger til Oslo for å løse en opprivende krise i FNB Oslo.

På det ekstraordinære møtet truet Myrhol med poli­tiet og anklaget styremedlemmer for grov sjikane. Det var tårer, medlemmer som forlot møtet i sinne og et utvalg anklager som ble servert i plenum.

På møtet fikk et utvalg ti dager på å finne en løsing. Selv om fristen nå har utløpt, lar en avklaring vente på seg.

Snart avklaring

FNB-leder Frode Myrhol viste mandag til at han har «overlatt det meste» til interimsstyreleder for Oslo og styreleder i FNB sentralt.

– Det vil komme en avklaring på status i løpet av de neste dagene, sier styreleder Morten Malmin i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

– Er dette en Oslo-sak eller impliserer det hele partiet?

– Vi har 11 lokallag og fire fylkeslag. Det er kun i ett lokallag at vi har en utfordring, sier Malmin til Aftenbladet.

Les også

Statsviter: – Partiledelsen i FNB har mistet kontrollen over partiet sitt

Det har ikke lykkes Aftenbladet å få kontakt med Danny Chaudhry, 3.-kandidat for FNB i Oslo, for opplysninger om utvalgets arbeid.

– Burde håndtert dette på en helt annen måte

Problemene mellom FNB sentralt og en gruppering i Oslo er sammensatte.

Eksempelvis har det eksistert ett medlemsregister sentralt og ett lokalt i Oslo.

Hverken medlemsregisteret, kontingenthåndtering, nettsidepraksis, tolkning av vedtekter eller kommunikasjonslinjer er synkronisert mellom den såkalte «Oslo-fløyen» og FNB sentralt.

Les også

Parti­lederen kom fra Stavanger for å løse krisen i FNB Oslo. Så truet han med poli­tiet og anklaget styre­medlemmer for grov sjikane

Daniel Stephanek er representant for den Oslo-fløyen som Myrhol ikke vil anerkjenne som en berettiget del av FNB.

Stephanek, 5.-kandidat i Oslo, skriver dette i en tekstmelding:

«Partiloven er klinkende klar i favør Oslo FNB, og jeg hverken vil eller skal føle meg presset til å se gjennom fingrene for å tilfredsstille manglende vedtekter i Stavanger, noe «partiet sentralt» burde håndtert på en helt annen måte enn gjennom overkjøring og straff i en valgkamp! Dersom jeg ser mellom fingrene, så mister jeg all troverdighet, og det blir poengløst å drive med gravearbeid iht. mulig kommunalt snusk (i Oslo etter valget. journ.anm.). Da kan jeg likeså godt avslutte alt politisk innenfor FNB-paraplyen», skriver han.

Malmin vil ikke kommentere dette.

Er Myrhol nasjonal partileder?

Også Frode Myrhols rett til å kalle seg partileder nasjonalt er blitt stilt spørsmål om i denne prosessen.

Ifølge partiregisteret er Siv Jensen leder av Fremskrittspartiets utøvende organ, mens Erna Solberg leder Høyres utøvende organ.

I FNB, derimot, er Morten Malmin registrert som leder av partiets utøvende organ, mens Frode Myrhol kaller seg nasjonal partileder, selv om han er registrert som varamedlem i det samme utøvende organet.

Frode Myrhol omtales som nasjonal leder i FNB, men er ikke registrert som leder av partiets utøvende organ.

I Enhetsregisteret er Myrhol registrert som daglig leder/administrerende direktør, mens Malmin er registrert som styreleder.

Eli Helen Korsan, kommunikasjonsrådgiver i Brønnøysundregistrene, har besvart Aftenbladets spørsmål om dette:

– Frode Myrhol sier at han er partileder nasjonalt. Er Frode Myrhol formelt partileder av FNB nasjonalt?

– Vi kan ikke vise til annet enn at Morten Malmin er registrert som leder av partiets utøvende organ og Frode Myrhol er registrert som partiets daglige leder.

– Kan enhver person som er i et parti sitt utøvende organ, kalle seg partileder, eller vil det være et brudd med partiloven eller andre bestemmelser?

– Det vanlige er at partileder er leder for partiets utøvende organ. Partiloven har ingen bestemmelser som regulerer dette spesifikt annet enn at det skal opplyses hvem som utgjør partiets utøvende organ.

– Er partileder en beskyttet tittel?

– Partileder er ingen beskyttet tittel så vidt jeg vet. Det er ikke en betegnelse vi bruker så dette kan ikke sies med sikkerhet.

– Er Folkeaksjonen Nei til mer bompenger å anse som et nasjonalt parti?

– Partiregisteret tar ikke stilling til om et parti er nasjonalt eller regionalt, opplyser Korsan i en e-post.

Hun tilføyer at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har hatt dette navnet siden det ble registrert 15.12.2014.

Derfor ble landsmøtet utsatt

Aftenbladet har bedt Myrhol forklare hvordan og når vedtektene og ledelsen ble vedtatt og hvordan det eventuelt skilles på Stavanger-organisasjonen og den sentrale FNB-organisasjonen.

Dette skriver han i en e-post:

«Det gamle styret for Stavanger er styre i hovedorganisasjonen, det var den organisasjonen som ble registrert i partiregisteret og styret er partiets utøvende organ.

Planen vår var å beholde den opprinnelige organisasjonen som organisasjon for Stavanger, for deretter å opprette en ny hovedorganisasjon med nye vedtekter som skulle ta for seg alle forhold et landsdekkende parti ville få.

Vi fikk da beskjed fra en dame i Brønnøysund om at vi gjorde det så måtte vi samle inn 5000 nye underskrifter. Tidligere hadde vi fått beskjed om fra Brønnøysund at vi først måte søke om navneendring fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger til Folkeaksjonen nei til mer bompenger Stavanger på den opprinnelige organisasjonen, før vi eventuelt kunne danne ny organisasjon.

At vi måtte beholde den gamle Stavanger-organisasjonen som hovedorganisasjon, gjorde at vi ikke kunne lage nye tilpassede vedtekter uten et ekstraordinært årsmøte. Dette møtet håpte jeg at vi skulle ha etter fristen 31. mars, men det var sterkt ønske om å utsette det til etter valget blant lokallagene, så da gjorde vi det.

(...)

Der er nytt styre i den nye organisasjonen i Stavanger, foreløpig kun bestående av meg og Morten Malmin i et interimsstyre.»

Det er ventet at et landsmøte blir avholdt i FNB innen slutten av oktober, og at et landsstyre blir valgt her.

– Fullmakt til å representere partiet

Aftenbladet har sendt en rekke spørsmål til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Svarene gis på generelt grunnlag, ikke om FNB spesifikt.

Her er utvalgte poenger:

 • Partiene skal sende inn oppdaterte opplysninger eller bekreftelse på de opplysninger som er registrert i Partiregisteret innen 2. januar i valgåret om hvem som er medlemmer i partiets utøvende organ med virkning for valget.
 • Opplysningene som er registrert i Enhetsregisteret, legges til grunn i Partiregisteret.
 • «Et mål med Partiregisteret er å sikre klarhet i hvem som skal ha rett til å representere et politisk parti og stille valglister på vegne av partiet ved valg.»
 • «Partiets utøvende organ har fullmakt til å representere partiet sentralt i saker etter partiloven.»
 • «Partiene kan bestemme fritt hvordan de vil organisere seg. Partiloven har ikke regler om innmelding og kontingent i politiske partier (med unntak av kontingentinntekter som skal innberettes) eller øvrige forhold knyttet til medlemskap. Departementet kan derfor ikke gi en vurdering av de omtalte innmeldingsløsningene.»

Les mer om

 1. Bompenger
 2. Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB)
 3. Frode Myrhol
 4. Politikk
 5. Stavanger
 6. Kommunevalg 2019