Her er fem innstramningsforslag Listhaug ikke fikk flertall for

Stortinget sa fredag nei til å gjøre innvandringspolitikken så streng som Regjeringen ønsket seg.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gir Ap en del av skylden for at innvandringspolitikken ikke blir så streng som hun ønsker.
  • Karen Tjernshaugen

Fredag stemte Stortinget over Høyre/Frp-regjeringens forslag til innstramning i innvandringspolitikken.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gikk på en rekke nederlag:

1. Det blir ikke midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere

Saken det har vært aller mest bråk om, er forslaget om at asylbarn som kommer alene til Norge bare skal få midlertidig opphold frem til de fyller 18 år.

I høringsrunden fikk forslaget stryk av en lang rekke faginstanser: Alt fra Barneombudet til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Advokatforeningen advarte sterkt mot konsekvensene.

Argumentene gikk spesielt på at midlertidig opphold og usikkerhet om fremtiden ville gjøre det vanskelig å integrere disse barna og kunne være skadelig for deres psykiske helse.

Antallet enslige, mindreårige asylsøkere som kom til Norge økte kraftig i 2015. Her fra Torshov transittmottak.

Nå er resultatet klart: Høyre og Frp får ikke støtte fra noen av de andre partiene på Stortinget.

Reglene blir derfor værende som i dag: Enslige, mindreårige asylsøkere som får bli i Norge skal fortsatt som hovedregel få permanent opphold.

Unntaket er en liten gruppe barn mellom 16 og 18 år som får midlertidig opphold allerede i dag.

2. Det blir ikke krav om tre års arbeid eller utdanning for å få familiegjenforening

Også Regjeringens forslag om strengere krav for å få familiegjenforening har vakt skarpe reaksjoner.

FNs høykommisær for flyktninger har blant annet stilt spørsmål om en slik innstramning ville være i strid med menneskerettighetene. Flere instanser har pekt på at det med Regjeringens nye regler i praksis vil kunne ta inntil ti år før man fikk muligheten til å hente familiemedlemmer til Norge.

Les også

Les også: UDI om Listhaug-forslag: Flyktninger kan måtte vente 10 år på familiegjenforening

Om det blir vanskeligere å få familiegjenforening, kan det blir flere asylsøkere som tar med hele familien på reisen til Europa, påpekte blant annet UDI i høringsrunden.

Listhaug foreslo opprinnelig et krav om fire års arbeid eller utdanning for å få familiegjenforening. Da lovforslagene ble oversendt Stortinget forsøkte Regjeringen å komme kritikerne i møte ved å redusere kravet fra fire til tre år.

Dette har ikke hjulpet. Når Stortinget stemmer fredag, sier alle partiene bortsett fra Høyre og Frp nei til kravet.

Reglene blir derfor værende som i dag: Det vil ikke bli stilt krav om at flyktninger skal ha jobbet eller gått på skole en viss tid før de kan hente familie til Norge.

3. Det blir ikke strengere krav til inntekt for å få familiegjenforening

Regjeringen ønsket også å øke kravet om hvor mye inntekt en innvandrer må ha for å få familiemedlemmer til Norge fra 252.000 kroner til 305.200 kroner.

Dette sier stortingsflertallet nei til.

Lang ventetid for familiegjenforening kan virke negativt for integreringen, advarte flere høringsinstanser i vinter.

Reglene for hvor høy inntekt man må ha for å få innvilget familiegjenforening blir derfor værende som i dag.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er imidlertid tilhenger av andre innstramninger i reglene for familiegjenforening. De ønsker blant annet en strengere tidsfrist for hvor lenge man kan søke om gjenforening.

4. Det blir ikke krav om at man må ha bodd i Norge fem år for å få permanent oppholdstillatelse

I dag er kravet at flyktninger må ha bodde i Norge i tre år for å få permanent oppholdstillatelse. Regjeringen ville øke denne grensen til fem år.

Dette sto også som et punkt i samarbeidsavtalen de fire partiene på borgerlig side inngikk høsten 2013.

Regjeringen får ikke flertall for å stille krav om at man må ha bodd i Norge i fem år for å få permanent oppholdstillatelse.

Nå sier imidlertid alle partiene bortsett fra Høyre og Frp nei.

Dermed blir kravet fortsatt at man må ha bodd tre år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse.

Regjeringen får heller ikke flertall for å øke inntektskravet som stilles ved permanent opphold. Det er derimot flertall for nye krav til gjennomførte kurs i norsk og samfunnskunnskap.

5. Det blir ikke et tydeligere skille mellom flyktninger og de som får «subsidiær beskyttelse»

Regjeringen ønsket å oppheve det såkalte utvidede flyktningbegrepet og isteden innføre en bestemmelse om oppholdstillatelse til utlendinger med rett til subsidiær beskyttelse.

For personer i denne gruppen ville forslaget fått store konsekvenser: De som fikk den nye typen beskyttelse, og deres familiemedlemmer, skulle miste gjeldende rettigheter i folketrygden som er knyttet til flyktningstatus.

Kommuneorganisasjonen KS og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet var blant dem som advarte mot forslaget. Argumentene gikk på at det kunne bli vanskeligere å få bosatt personer i denne gruppen i en kommune og at utgiftene til sosialhjelp ville øke.

Nå vender stortingsflertallet tommelen ned.

Personer som i dag faller inn under det utvidede flyktningebegrepet beholder derfor samme rettigheter som i dag.

På noen områder får regjeringen gjennomslag:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet hjelper regjeringen med flertall for noen av sine forslag, i flere tilfeller i litt moderert form.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Flere forslag stiller også samarbeidspartiene KrF og Venstre seg bak.

Statsråd Sylvi Listhaug er likevel ikke fornøyd med den samlede innstramningseffekten av forslagene som blir vedtatt.

Spesielt er hun skuffet over manglende støtte fra Arbeiderpartiet:

– Man sto tidligere i veldig mange saker sammen med Frp og Høyre for å stramme inn og føre en stø kurs. Dessverre har man i den senere tid sett at det har vært mye vingling, forskjellige signaler, og at man har gått i retning av at man dessverre ikke støtter viktige innstrammingsforslag, sier hun til NTB fredag.