Ikke engang SV prioriterte å fjerne kontantstøtten

Ap og SV gikk til valg på å fjerne kontantstøtten. Lederen av Aps kvinnenettverk garanterte at det ville skje.

I opposisjon garanterte Anette Trettebergstuen at Ap i regjering ville avvikle kontantstøtten.
  • Solveig Ruud

Både Ap og SV har gått til valg på å fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte. Ventestøtten skulle gis barn som har søkt om, men ennå ikke fått en barnehageplass.

Til tross for dette, og til tross for garantier fra Ap-hold om å fjerne støtten, kan foreldre med barn opp til ett og et halvt år forberede seg på at støtten trolig kommer til å eksistere de nærmeste årene.

Etter det Aftenposten får opplyst, var ikke saken noe tema i årets budsjettforhandlinger.

Det finnes det to forklaringer på:

  • Ap og Sp er enige om å legge om ordningen. Omleggingen har falt i forholdsvis god jord i SV.
  • Det er lite penger å spare på å fjerne støtten helt. Årsaken er at mye av den økonomiske gevinsten spises opp av økt behov for barnehageplasser.

Garanterte å fjerne ordningen

Dagens kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, er også leder av Aps kvinnenettverk. Før hun ble statsråd, var hun også Aps familiepolitiske talsperson. Da kom hun med et svært sterkt løfte om at Ap skulle fjerne kontantstøtten dersom partiet kom til makten.

Ifølge en uttalelse hun kom med i juni er det «på høy tid å skrote ordningen helt.»

spørsmål fra VG om hun kunne garantere at en regjering med Ap ville fjerne støtten, svarte hun slik:

– Ja, det kan jeg garantere. Jeg har ingen tro på at det er dette Sp vil prioritere å få gjennom, sier hun.

Der tok hun feil.

Foretar to innstramminger

Sp kjempet for å beholde ordningen, men å målrette den mer mot de yngste ettåringene.

I regjeringsplattformen går Ap og Sp inn for å beholde kontantstøtten, men ikke for alle som i dag kan få slik støtte. Ordningen opprettholdes for barn mellom 12 og 18 måneder. I dag kan man få slik støtte inntil 23 måneder. De eldste ettåringene vil i stedet få en såkalt ventestøtten – eller småbarnsstøtte.

I tilleggsnummeret til neste års statsbudsjett varsler regjeringen at den nå «utreder å erstatte kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder med en småbarnsstøtte for dem som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass.»

Det foretas imidlertid én innstramming allerede fra neste år. I dag gis støtten til og med den
måneden barnet begynner i barnehage. Støre-regjeringen går inn for at det fra 1. august neste år ikke ytes kontantstøtte den måneden
barnet begynner i barnehage.

Trettebergstuen: Et skritt på veien

Konfrontert med tidligere garanti, sier Trettebergstuen i en SMS at hun mener omleggingen er «et viktig skritt på veien til mer likestilling.»

– Ap gikk inn i forhandlingene med mål om å fjerne kontantstøtten, og vi er godt fornøyd med at støtten nå er halvert, sier hun.

Hun sikter da til færre måneder med støtte. Det gis ingen signaler i regjeringsplattformen om at beløpet på 7500 kroner i måneden skal endres.

SV: Ikke noe kjempehinder mot integrering

SV foreslo å sitt alternative budsjett for neste år å fjerne kontantstøtten fra 1. juli neste år. Men i budsjettforhandlingene med Ap og SV var ikke dette en prioritert sak for SV.

– Vårt primære standpunkt er fortsatt at vi vil fjerne støtten, men jeg mener regjeringen har kommet et stykke på vei med en betydelig reduksjon.

Det sier SVs familiepolitiske talsperson Kathy Lie.

– Vi har ment at kontantstøtten hindrer integrering og likestilling, sier hun. Lie minner om at SV i stedet ønsker økt barnetrygd, samt lavere oppholdsbetaling i barnehage og SFO.

– Nå er jo kontantstøtten redusert til barnet er 18 måneder. Og selv om vårt primærstandpunkt er å fjerne den, ser jeg ikke på en kontantstøtte frem til 18 måneder som et kjempestort hinder for integrering. Det er en mye mindre alvor sak sånn sett, sier hun.

– Tror du den da vil overleve fire års perioden?

– Det er ikke sikkert, sier hun og legger til at det blir en debatt som må tas internt i SV.

Dette er SVs stortingsgruppe etter valget. Kathy Lie står ytterst til venstre.

Lite å spare for staten

Arbeids- og velferdsdirektoratet anslår at staten i løpet av et år (2023) isolert sett kan spare drøyt 1,4 milliarder kroner på å avvikle kontantstøtten.

Men Kunnskapsdepartementet opplyser at det vil føre til at flere vil ønske en plass i barnehage. På usikkert grunnlag anslår Kunnskapsdepartementet at det blir behov for bortimot 4000 nye plasser. Og plassene for de minste er dyrest.

De vil koste bortimot 1,1 milliard kroner i året (2023).

Ergo går vinningen nesten opp i spinningen. På årsbasis vil staten spare ca. 365 millioner kroner på å fjerne støtten.