Mørland får beholde pendlerboligen: Stortinget tar selvkritikk

Stortingets ledelse sa tidligere at Tellef Inge Mørland (A) ikke skulle hatt pendlerbolig. Nå tar den selv ansvar for at Mørland fikk tildelt en slik leilighet.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sa tirsdag at Mørland skulle opplyst om sin bolig i Oslo da han mottok pendlerbolig. Dagen etterpå tar hun noe av ansvaret for boligklusset.

Aftenposten avslørte tirsdag ettermiddag at Ap-politiker Inge Tellef Mørland hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i byen. Mørland sa at regelverket til Stortinget ga ham mulighet til dette. I etterkant avviste Stortingets direktør at Mørland oppfylte kriteriene for å få gratis bolig på fellesskapets regning.

Nå mener Stortinget at de ikke har informert Mørland godt nok om reglene.

– Ut fra de nye opplysningene i saken fra hans side, må også administrasjonen ta sin del av ansvaret for at tildeling av pendlerbolig ble gitt, selv om det ut fra regelverk og praksis ikke skulle vært tildelt pendlerbolig så lenge han disponerte en bolig i Oslo, skriver Andreassen.

Stortinget opplyser til Aftenposten at Mørland likevel får beholde pendlerboligen, da han ikke lenger disponerer leiligheten han selv eier. Den leier han ut.

– Det etterlatte inntrykket i Aftenposten i går om at administrasjonen mener at Mørland har brutt reglene, er ikke korrekt. Administrasjonen svarte nei på spørsmål om man fyller kriteriene for å få pendlerbolig når man på søknadstidspunktet disponerer en bolig i Oslo, og ja på spørsmålet om vi burde hatt opplysninger om hans bolig i Oslo. Disse svarene fastholder vi, men de betyr ikke at administrasjonen konkluderte i hans sak, skriver Andreassen i en pressemelding.

Stortinget sier de har hatt en tett dialog med Mørland som har forklart sin situasjon.

– Fra administrasjonens side mener at vi har et tydelig regelverk med klare intensjoner. Regelverket sier at anførte behov for pendlerbolig skal dokumenteres, skriver hun.

Tar sin del av ansvaret

Ut ifra dialogen med Mørland mener Stortinget at han reelt sett var bosatt i Arendal, ikke Oslo, selv om han på søknadstidspunktet disponerte bolig i Oslo.

– Administrasjonen ser at vi i søknadsprosessen i større grad bør etterspørre mer detaljert informasjon om behovet for pendlerbolig, og vi har merket oss Mørlands ønske om at vi burde vært tydeligere og mer detaljert. Det er et læringspunkt. Mørland har ikke unndratt å gi opplysninger som det eksplisitt er bedt om.

Stortinget mener det ut fra informasjonen Mørland har gitt, at det er lite aktuelt å foreta seg noe mer i saken.

Tellef Inge Mørland sier han er takknemlig for at Stortinget har fulgt opp saken raskt og at inntrykket som er skapt i mediene om brudd på regelverket blir justert.

Mørland sier at også han kan lære av denne saken.

– Det er imidlertid viktig for meg at jeg ikke har gitt uriktige opplysninger, og at jeg har gitt de opplysningene jeg har blitt bedt om.