Beregning: Over halvparten av norsk olje er ikke produsert

Over halvparten av oljen og gassen som finnes på norsk sokkel, ligger fortsatt under havbunnen, mener Oljedirektoratet.

Johan Sverdrup, som ligger 14 mil vest for Stavanger, er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. De samlede inntektene over 50 år er anslått til 1.430 milliarder kroner.

– Jeg tror på 50 år til for olje- og gassalderen i Norge, ja. Verden trenger fortsatt olje og gass, sier Trond Omdal, som er direktør for investorkontakt i det norske oljeselskapet Okea til NRK.

Han viser til analysene fra det internasjonale energibyrået IEA. De spår at etterspørselen etter olje og gass vil stige helt fram til midten av 2030-tallet, for så å flate ut.

Oljedirektoratet (OD) anslår at 49 prosent av de utvinnbare ressursene på norsk sokkel er produsert, mens 24 prosent ennå ikke er funnet.

I ODs siste ressursrapport , som kom i fjor, heter det et om lag 40 prosent av de uoppdagede ressursene ligger i områder som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier det er viktig og vanlig at Oljedirektoratet lager anslag på hvor mye olje som faktisk finnes.

– Vi har ikke noen selvstendig mål om at vi skal hente opp alt på norsk sokkel. Det som kommer til å avgjøre hvorvidt man henter opp mer, vil jo være at det er lønnsomme ressurser som selskapene kan påvise og som de klarer å bygge ut til en pris som vil stå seg i markedet, sier hun.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gjør det nok en gang klart at han ikke har tenkt å kunngjøre noen oljestopp, og han mener det heller ikke er nødvendig for det grønne skiftet.

– Vi er mot sluttdato. Vi har som holdning at vi skal utvikle, ikke avvikle den industrien, for det er på skuldrene av den vi bygger de nye arbeidsplassene. Et kunstig brudd med sluttdato, det fjerner fagfolk, investeringer og mulighet til å utvikle de teknologiene vi trenger, sier Støre.