Hvilken av disse 30 ulike regjeringene er mest sannsynlig etter valget?

Her får du vurderingene til Norsk Regnesentral og Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim.

Aftenposten har før dette valget et samarbeid med Norsk Regnesentral. De regner på sannsynligheten for ulike utfall av valget.

Modellen deres skal gi et bedre bilde av oppslutningen til partiene enn snittet av alle målinger. Men selv om modellen sier at det er sannsynlig at noen partier kan få flertall, betyr det ikke at partiene faktisk vil samarbeide i regjering.

Nedenfor finner du en liste over 30 mer eller mindre realistiske regjeringssamarbeid. Hver partikoalisjon har en matematisk verdi for hvor sannsynlig det er at denne kan få flertall.

Dette er en vurdering av ulike varianter av regjeringskoalisjoner. Men det kan også tenkes at resultatet blir en mindretallsregjering med bare Arbeiderpartiet eller Høyre.

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim har ryddet i listen og laget kategorier for hvor sannsynlig det er at partiene kan danne regjering sammen hvis de får flertall.

Alstadheim vurderer bare tre av alternativene som «sannsynlige» samarbeidspartnere. Fire koalisjoner er plassert i kategorien «mulige samarbeidspartnere», mens resten er «usannsynlige samarbeidspartnere».

Du kan også avgrense listen ved å velge ett parti som alltid må være med i koalisjonen.

Verdiene i listen oppdateres hver dag frem til valget.

Les hele saken med abonnement