Stortinget avvikler tilbudet om privat psykologhjelp til politikere

Det førte til sterke reaksjoner da det ble kjent at stortingsrepresentanter har sikret seg en privat ordning der de kunne slippe unna ventetidene på psykologhjelp. Nå er tilbudet avviklet, og få politikere vil snakke om det.

Stortingspolitikere med skattekrav får tilbud om psykologhjelp. Men det er liten lyst til å snakke om det.

I midten av juni fikk 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere vite at de kan få krav fra Skatteetaten. Årsaken var at etaten mente at de ikke hadde skattet nok av gratis pendlerboliger de har fått.

17. juni besluttet Stortingets daværende direktør Marianne Andreassen å tilby psykososiale tjenester til representanter som hadde fått varsel fra Skatteetaten. Begrunnelsen var at det kunne være krevende å motta et slikt varsel.

Psykologoppfølgning kunne de få gjennom et selskap som leverer bedriftshelsetjenester til Stortinget. I tillegg hadde Stortinget inngått en avtale med det private psykologselskapet Moment.

Det skjedde etter anmodning fra flere partigrupper. Presidentskapet og partienes parlamentariske ledere ble 20. juni orientert om direktørens beslutning.

Sterke reaksjoner – blir avviklet

Nyheten om at politikere brukte offentlige penger på å slippe ventetid på offentlig psykolog, har ført til mange og til dels svært sterke reaksjoner.

Spesielt siden grunnlaget for tilbudet var til politikere som kunne ha fått urettmessig skattefrihet på et gratis, tillitsbasert gode, nemlig pendlerboliger.

I sosiale medier fortalte en rekke personer om hvordan de hadde ventet i mange måneder på psykologhjelp i det offentlige helsevesenet. Nav-ofre som var blitt urettmessig fengslet fortalte at de ikke fikk tilbud om oppfølgning i det hele tatt.

«Tonedøvt», var beskrivelsen en Ap-politiker i Stavanger bystyre brukte.

Nå bli ordningen avviklet.

– Det kom svært få henvendelser om behov for slik bistand, sier pressevakten.

Tause politikere

Blant stortingspolitikerne selv er det vanskelig å få kommentarer til om psykologtilbudet er fornuftig eller hvorfor de skulle et annet tilbud enn det andre innbyggere får av det offentlige.

Det selv om det altså var politikere selv som tok initiativ til ordningen, ifølge administrasjonen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) henviser til Stortingets administrasjon.
SVs medlem av presidentskapet Ingrid Fiskaa vil ikke kommentere saken.
KrFs leder Olaug Bollestad, medlem i helse- og omsorgskomiteen, har ikke besvart Aftenpostens henvendelse.
Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Aps Cecilie Myrseth, er på ferie og ikke tilgjengelig før i august, opplyser partikontoret.

Leder i helse- og omsorgskomiteen, Tone Trøen (H), sier at stortingsrepresentanter må ha lik rett til helsehjelp som andre.

– Jeg vet ikke hvordan dette tilbudet er organisert. Stortinget har en bedriftshelsetjeneste. Det må være den som henviser til det som er riktig for den enkelte.

– Men det er vanskelig å kommentere helsesituasjonen til den enkelte, sier Trøen.