Partiene ba om psykologhjelp etter pendlerboligsaken

Er du stortingspolitiker og blir kontrollert av Skatteetaten? Da gir Stortinget deg privat psykolog på skattebetalernes regning.

Stortingspresident Masud Gharahkhani og Stortingets tidligere direktør Marianne Andreassen har vært gjennom mange kontroverser rundt pendlerboligene. Nå har Stortinget sørget for psykologhjelp til representantene.

Det var i midten av juni at 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere fikk vite at de kan få krav fra Skatteetaten. Årsak: De hadde ikke skattet nok av de gratis pendlerboligene sine, mener Skatteetaten.

Skattesakene er omtalt som et forhold mellom den enkelte og skattemyndighetene. Likevel tar Stortinget regningen om politikerne ønsker å snakke med noen, viser dokumentasjon Aftenposten har fått innsyn i.

«Vi forstår at varselet kan være krevende for deg,» skrev daværende stortingsdirektør Marianne Andreassen i et brev til politikerne.

Hvis politikerne har «behov for psykososiale tjenester» kan de enten ringe bedriftshelsetjenesten – eller det kommersielle selskapet Moment organisasjon og ledelse, heter det i brevet.

Moment tilbyr «rask, fortrolig og kvalifisert støtte», ifølge egne nettsider.

Der vil de kunne få langt raskere hjelp enn det offentlige kan tilby. Ifølge Helsedirektoratet var det i 2021 i snitt 46 dagers ventetid på psykisk helsehjelp i Norge. Ingen helseregioner klarte å nå målet om en ventetid på under 40 dager.

Stortinget har en rammeavtale med Moment, men kan onsdag ikke svare på hvor mye avtalen koster. Administrasjonen har ikke oversikt over hvor mange som har benyttet seg av tilbudet, ettersom de selv tar kontakt med bedriftshelsetjenesten.

Det er ukjent hvem de fleste av de 28 politikerne er. De er beskyttet av taushetsplikt, og kun én har valgt å gi fullt innyn i saken sin.

Les også

Her kan du se varselet om ekstra skatt for bruk av pendlerbolig

Politikerne fikk også psykolog i november

– Dette har vært krevende saker for flere representanter, og det har vært stor offentlig interesse om sakene. Derfor ble tilbudet om å gi psykologbistand besluttet av direktøren, på bakgrunn av anmodning fra flere av partigruppene i Stortinget, skriver fungerende direktør Kyrre Grimstad til Aftenposten.

Det er ikke første gang stortingsrepresentantene får tilbud om skattebetalt psykolog. I november i fjor gikk en lignende e-post ut fra administrasjonen.

Også da var det på forespørsel fra de politiske partiene. Og også da handlet den psykiske verkebyllen om pendlerboliger. Aftenposten hadde avslørt at flere stortingsrepresentanter fikk gratis bolig av Stortinget, selv om de eide en bolig under 40 kilometer fra nasjonalforsamlingen.

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud, bekrefter at Arbeiderpartiet var blant partiene som ba om psykologhjelp. Partiet opplyser at det var bred enighet om dette blant partiene på Stortinget.

Kari Henriksen (Ap) er fjerde visepresident i Stortinget. Hun forsvarer Stortingets psykologpraksis.

Arbeiderpartiet: – Arbeidsgivers plikt

– For Arbeiderpartiet er det et viktig prinsipp at arbeidsgiver har plikt til å følge opp sine arbeidstageres psykiske og fysiske helse, skriver stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) i en melding til Aftenposten.

Hun er også fjerde visepresident på Stortinget, men beslutningen om å gi representantene psykologhjelp ble tatt av administrasjonen. Det synes Henriksen var et riktig valg.

– Stortinget har ansvar for å følge opp i henhold til kravene Arbeidsmiljøloven setter, skriver Henriksen videre.

– Ser du på stortingsrepresentanter som vanlige arbeidstagere?

– Både ja og nei. De er ikke omfattet av ordningene når det gjelder lønn og sykepenger. Men de er vanlige mennesker med forskjellige behov. Og skattesaken handler om både den enkelte og Stortinget. Jeg synes dermed det er rimelig at Stortinget tar ansvaret som arbeidsmiljøloven setter, skriver Henriksen.

Hun er den eneste i presidentskapet som Aftenposten har fått til å kommentere saken.

– Bør arbeidsgivere betale psykologtjenester for arbeidstagere som får skattekrav?

– Se punkt 1, skriver Henriksen – og viser til svaret over.

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Trond Helleland, bekrefter at også hans parti har støttet psykologhjelpen.

– Det stemmer at det i et møte med de parlamentariske lederne ble snakket om hvordan den enkelte representant kunne følges opp (...) Det er naturlig at bedriftshelsetjenesten stiller opp dersom representantene har behov for hjelp, skriver Helleland til Aftenposten.

Les også

45 varsler om pendlerbolig-skatt: Alle politikerne nekter å oppheve taushetsplikten.

Har brukt millioner av skattekroner på advokatkrangel med Skatteetaten

Stortingets direktør Marianne Andreassen sluttet på dagen 28. juni etter at administrasjonen hadde fått både bot fra Datatilsynet og massiv kritikk for håndteringen av pendlerboligsakene.

Uken før avslørte VG at Stortinget hadde brukt 4,5 millioner kroner på advokatregninger i kjølvannet av pendlerboligsaken. Det er skattepenger som Stortinget har betalt for å krangle med Skatteetaten om tolkningen av regler knyttet til lover som Stortinget har vedtatt.

Summen er en god del mer enn de 1,7 millionene som Stortinget selv ligger an til å betale i ekstra arbeidsgiveravgift.

Til sammen er 45 politikere varslet om at de kan skylde Stortinget penger. Det dreier seg om 28 nåværende og tidligere stortingsrepresentanter – og 17 tidligere regjeringsmedlemmer. Alle nekter Stortingets administrasjon å oppheve taushetsplikten.

Syv av politikerne har imidlertid stått frem i offentligheten. Flere av dem har vært kritisk til rådene de har fått fra Stortingets administrasjon, og sier at de har handlet i god tro.

Skatteetaten kontrollerer både tilfeldige – og mindre tilfeldige – nordmenn hvert år. I dialogen med Stortinget har kontrollen blitt omtalt som noe som gjennomføres i tråd med «vanlig prosedyre».

De kan ikke si hvor mange de fører tilsyn med i året.

– Skatteetaten er av naturlige årsaker forsiktige med å kommentere vårt kontrollarbeid. Det vi kan si er at vi jobber kunnskaps- og risikobasert, og at de som ikke følger regelverket alltid løper en risiko for å bli kontrollert og fulgt opp, skriver etaten til Aftenposten.

De har ikke et svar på om andre institusjoner gir psykologbistand til sine ansatte i forbindelse med skattekontroller.