Youngstorgets mektigste komité samlet for å stake ut ny kurs

Mandag morgen møttes den myteomspunne Samarbeidskomiteen mellom Ap og LO for å stake ut en rødgrønn kurs.

Fra venstre: Ap-leder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng, nestleder Bjørnar Skjæran, nestleder Hadia Tajik, assisterende partisekretær Kristine N. Kallset, Amund Vik, leder av Aps politiske avdeling, LOs andre nestleder Roger Heimli, leder i Handel og kontor Christopher Beckham, rådgiver Wegard Harsvik, LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad, LO-sekretær Terje O. Olsson, LO Stats leder Egil André Aas, LOs førstesekretær Julie Lødrup, Fagforbundets leder Mette Nord og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Fellesforbundets leder Jørn Eggum var ikke til stede.
  • Thomas Spence

– Gjennom denne komiteen har vi øyne og ører til en million mennesker ute i arbeidslivet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Knapt noe politisk organ i Norge er så myteomspunnet som «Samarbeidskomiteen». Den ble opprettet i 1927.

Den møtes annenhver mandag morgen klokken 09.00 i rom 805 i Folkets Hus. Serveringen er enkel: kaffe og te. Veggene er nakne bortsett fra en plakat fra mellomkrigsårene: «FRITIDEN skal ikke slås i hjel. Den skal fylles med liv!»

Men den politiske menyen er tung kost. Her stiller Aps statsministre, ledere og iblant statsråder. LO sitter på den andre siden av bordet med lederen i spissen for en rad LO-sekretærer.

Etter åtte år i opposisjon sitter smilene løst. Men det er lite rom for koseprat. Lederne for den politiske og faglige delen av arbeiderbevegelsen har dårlig tid og store politiske ambisjoner.

– For LO er dette samarbeidet viktig, enten Ap er i posisjon eller ikke. Tradisjonen med å diskutere viktige saker sammen ligger i bunnen for samarbeidet vårt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Høyresiden: Udemokratisk samrøre

Tenketanken Civita er kritisk til komiteen. For andre deler av høyresiden fortoner samarbeidet seg som en udemokratisk samrøre som gir LO for stor politisk innflytelse.

– Når det er søkelys på innflytelse over partier og politikk, kommer det sjelden frem hvor unikt båndet mellom Ap og LO er, både finansielt og organisatorisk. Det skaper risiko for uklarhet om roller og ansvar. Og i verste fall samrøre og at LO får uforholdsmessig stor makt i forhold til de som blir valgt lokalt og nasjonalt, sier Kristin Clemet, leder i Civita.

Hun frykter at trepartssamarbeidet – regjering, arbeidsgiver- og arbeidstagersiden – kommer ut av balanse ved at LO får for stor innflytelse.

– Det kan blir ubalanse mellom LO og andre arbeidstagerorganisasjoner. Og mellom arbeidsgiver- og arbeidstagersiden når LO har sine representanter i regjeringsapparatet, sier Clemet.

– Jeg mener det er en historisk påstand fra høyresiden som står seg historisk dårlig, nå som da. Beslutningene LO fatter på kongressen, er åpne og demokratiske. Beslutningene Ap fatter på landsmøtene, er åpne og demokratiske, sier Støre.

De to søylene i arbeiderbevegelsen har utviklet det fagligpolitiske samarbeidet i over 100 år. Men tiden med rent Ap-flertall og LO som totalt dominerende representant for vanlige folk, er historie.

– Så har vi også god dialog med de andre organisasjonene i arbeidslivet. Dette trepartssamarbeidet vil vi bruke langt mer aktivt i møte med de utfordringene vi står overfor, sier Støre.

– Er det her regjeringskabalen og de store spørsmålene blir avgjort?

– Nei, sånn er det ikke. Men Ap lytter alltid til de innspillene vi får fra LO. På den måten lytter vi til en million arbeidstagere der ute. Det er av stor verdi for både politikk og sammensetning, svarer Støre.

Noen har snakket sammen

Utenom de topptillitsvalgte er det bare noen få, utvalgte rådgivere som får delta. I perioder med regjeringsmakt blir Ap-statsråder rett som det er innkalt for å redegjøre for stridssaker eller dårlig håndverk.

Det snakkes ofte om hvordan viktige saker i Aps storhetstid ble avgjort gjennom forsiktige nikk eller raske øyekast mellom Youngstorgets mektigste ledere.

Ved siden av Aps sentralstyre er det denne komiteen det da siktes til.

Setningen «Noen av oss har snakket sammen» er et konsentrat av den politiske makten som lå i alliansen mellom Ap og LO – når lederne var enige.

Ap-ledelsen sitter samlet på den ene siden av bordet. Fra venstre Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran og Hadia Tajik.

Men nå er det en mindre dominerende og mer åpen arbeiderbevegelse. Mandagens møte dreide seg først og fremst om oppsummering og analyse av valget. Det ble tolket som en valgseier av Samarbeidskomiteen, tross tilbakegang.

– Det er ganske naturlig hva som står på dagsordenen i dag, sier LO-leder Følsvik smilende.

– Jeg synes også det er en veldig fin markering. Det har vært mobilisering rundt sakene som har vært viktige for LO: ønsket om ny regjering, viktige saker knyttet til orden i arbeidslivet, å kutte utslipp og å skape jobber.

– Vi har vært med på en lagseier. Den har vart lenger enn valgkampen. Et målrettet arbeidet over flere år, supplerer Støre.

Og Støre er forberedt på at LO vil ha noe tilbake.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ap-leder Jonas Gahr Støre gratulerer hverandre med valgseieren.

– Veldig stor makt og innflytelse

Tidligere Dagbladet-journalist Stein Aabø gir i høst ut en bok om den kontroversielle komiteen.

– Den har en veldig stor makt og innflytelse. Men de opptrer som to selvstendige organisasjoner. Det er ikke slik at de bestemmer alt som foregår. De overlater saker de drøfter, til de respektive organer i LO, eller til regjeringen når Ap har regjeringsmakt.

– Fra høyresiden kan man få inntrykk av at det er noe mytisk og udemokratisk ved konstruksjonen?

– Den er i hvert fall myteomspunnet. Jeg tror det mye skyldes at man tror at avgjørelser blir tatt i et bøttekott. Min erfaring, etter å ha bladd gjennom protokoller gjennom 94 år, er at det er ryddig og ordentlig. Det skrives referat som i enhver annen forsamling, sier Aabø.

Referatene preges derimot ofte av alt som ikke står der, mer enn det som er nedtegnet.

– Protokollene er veldig knappe. Det står for eksempel at «Orienteringen blir tatt til etterretning». Det man bestemmer, er hvordan en sak skal følges opp etter at man har drøftet innholdet i den.

– Ingen tvil om at dette er en mektig komité. Den har på mange formet Norge opp gjennom årene, sier Aabø.

– Samarbeid eller samrøre?

– Samarbeid. Absolutt, sier Aabø.

Rom 805 i Folkets Hus. Bak denne døren samles arbeiderbevegelsens ledere annenhver mandag morgen.

Les også

  1. Sonderinger mellom Ap, Sp og SV fra torsdag

  2. Harmoni eller hurlumhei i Hurdal?

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. LO
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Kjersti Stenseng
  5. Hadia Tajik
  6. Kristin Clemet
  7. Arbeidsliv