Politikk

Ap øker skattene, men gjeninnfører ikke arveavgiften

I sitt alternative statsbudsjett for neste år vil Ap øke skattene og avgiftene med 10,5 milliarder kroner.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen la frem Aps forslag til budsjett for neste år på en en pressekonferanse torsdag formiddag.
 • Robert Gjerde
  Journalist

Det har vært knyttet spenning til hvilket samlet skatte- og avgiftsnivå Ap legger seg på i sitt siste alternative budsjett før stortingsvalget neste år.

Dette fordi det vil gi en pekepinn på hva en eventuell Ap-ledet regjering, med Jonas Gahr Støre som statsminister, vil gjøre etter en eventuell valgseier i 2017.

Torsdag klokken 10 presenterer Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett for 2017 på en pressekonferanse på Stortinget.

 • Les hele Aps budsjettforslag her.

Dropper arveavgift

Basert på det Ap og Jonas Gahr Støre legger frem torsdag, så vil en Støre-regjering trolig:

 • Ikke gjeninnføre arveavgiften, som Solberg-regjeringen fjernet i sitt første statsbudsjett etter seieren i 2013.
 • Øke formuesskatten og slik reversere deler av kuttene i formuesskatten som Solberg-regjeringen har gjennomført.
 • Øke det generelle skatte- og avgiftsnivået.

På fire budsjetter har den blåblå Regjeringen kuttet skattene med totalt 25 milliarder kroner, mens avgiftene er økt med om lag 3,3 milliarder kroner.

– Vi er grunnleggende uenig i skattepolitikken Regjeringen har ført. Det er skattekutt som kommer de rikeste til gode, men som ikke er effektive for å skape flere arbeidsplasser, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

Slåss for formuesskatten

I budsjettet for 2017 foreslår Arbeiderpartiet en skatteøkning på i underkant av 5,5 mrd. kroner. Økt formuesskatt står for om lag to tredjedeler av provenyet.

Samtidig økes avgiftene med 5 milliarder kroner.

Arbeiderpartiet gjorde flere endringer i formuesskatten i den rødgrønne regjeringen 2005–2013 og hevet bunnfradraget seks ganger.

I Aps forslag for 2017 foreslår partiet et bunnfradrag på 1,35 mill. kroner – i kombinasjon med økt sats.

Det betyr at de med store formuer som må betale mer skatt enn i dag om Ap får bestemme.

Bruker mindre oljepenger

Ap legger opp til å bruke fire milliarder kroner mindre fra oljefondet enn det Høyre/Frp-regjeringen foreslår.

– Det er ganske eksepsjonelt i europeisk sammenheng at det er Regjeringen som bruker mest penger, mens alle oposisjonspartiene holder igjen, sier Støre.

Her er flere av Ap-forslagene for 2017:

 • Redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler til 80 pst. Vil innebære at enigheten i skatteforliket innfases raskere enn det Regjeringen legger opp til.
 • Øke verdifastsettelsen av sekundærbolig og næringseiendom til 90 pst, for å dempe overinvesteringene i sekundærboliger og redusere prisveksten. Primærbolig skal fortsatt skjermes.
 • Ap støtter forslaget om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 24 prosent for 2017 med sikte på en reduksjon til 23 prosent i tråd med skatteforliket.
Les også

Dette blir de tøffeste kampene i siste statsbudsjett før valget

 • Ap vil ha en annen trinnskattemodell enn Regjeringen. Personer med inntekter inntil 600 000 kroner vil få lavere inntektsskatt, mens personer med inntekter over 1 mill. kroner får en skatteskjerpelse. Andelen med inntil 600 000 kroner i inntekt utgjør om lag 80 pst. av befolkningen over 17 år.
 • Fjerne skatteklasse II. Ap mener ordningen svekker arbeidsincentivene til mange hjemmeværende.
 • Øke fagforeningsfradraget fra dagens kroner til 4 200 kroner.
 • Gjeninnføre pendlerfradraget etter 2015-regler.
 • Gjeninnføre skattefradraget på sluttvederlag. Begrunnelsen er at sluttvederlag gis til arbeidstagere som oftest ufrivillig må slutte i arbeid på grunn av innskrenkning, nedbemanning, avvikling eller konkurs. Regjeringen fjernet fradraget i 2016.
 • Går imot Regjeringens forslag om å skattlegge investeringsmidler til landbruket over BU-ordningen.
 • Foreslår en omlegging av engangsavgiften på bil som stimulerer til mer klima- og miljøvennlige valg, gjennom ytterligere å øke CO₂- og NOx-komponentene.
 • En tydelig favorisering av nullutslippskjøretøy kombinert med en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur og hydrogenfyllestasjoner over hele landet.
 • Øke CO₂-komponenten i engangsavgiften med 120 kroner pr. gram for alle biler med utslipp over 85 gram. NOx-komponenten foreslås økt med 10 pst.
 • Ap støtter ikke Regjeringens forslag om redusert årsavgift for fossilbiler og innføring av halv årsavgift for elbiler.
 • Ap vil ha 15 øre mer i avgift på diesel enn Regjeringen foreslår, men øker ikke avgiften på bensin.
 • Vil fjerne helt adgangen for avgiftsfri innførsel av varer fra utlandet. Solberg-regjeringen hevet den fra 200 til 350 kroner i 2015.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Jonas Gahr Støre
 2. Formuesskatt
 3. Statsbudsjettet
 4. Arbeiderpartiet (Ap)
 5. Høyre (H)
 6. Politikk
 7. Stortingsvalg