Politikk

Ap øker skattene, men gjeninnfører ikke arveavgiften

I sitt alternative statsbudsjett for neste år vil Ap øke skattene og avgiftene med 10,5 milliarder kroner.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen la frem Aps forslag til budsjett for neste år på en en pressekonferanse torsdag formiddag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

 • Robert Gjerde
 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Det har vært knyttet spenning til hvilket samlet skatte- og avgiftsnivå Ap legger seg på i sitt siste alternative budsjett før stortingsvalget neste år.

Dette fordi det vil gi en pekepinn på hva en eventuell Ap-ledet regjering, med Jonas Gahr Støre som statsminister, vil gjøre etter en eventuell valgseier i 2017.

Torsdag klokken 10 presenterer Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett for 2017 på en pressekonferanse på Stortinget.

 • Les hele Aps budsjettforslag her.

Dropper arveavgift

Basert på det Ap og Jonas Gahr Støre legger frem torsdag, så vil en Støre-regjering trolig:

 • Ikke gjeninnføre arveavgiften, som Solberg-regjeringen fjernet i sitt første statsbudsjett etter seieren i 2013.
 • Øke formuesskatten og slik reversere deler av kuttene i formuesskatten som Solberg-regjeringen har gjennomført.
 • Øke det generelle skatte- og avgiftsnivået.

På fire budsjetter har den blåblå Regjeringen kuttet skattene med totalt 25 milliarder kroner, mens avgiftene er økt med om lag 3,3 milliarder kroner.

– Vi er grunnleggende uenig i skattepolitikken Regjeringen har ført. Det er skattekutt som kommer de rikeste til gode, men som ikke er effektive for å skape flere arbeidsplasser, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

Slåss for formuesskatten

I budsjettet for 2017 foreslår Arbeiderpartiet en skatteøkning på i underkant av 5,5 mrd. kroner. Økt formuesskatt står for om lag to tredjedeler av provenyet.

Samtidig økes avgiftene med 5 milliarder kroner.

Arbeiderpartiet gjorde flere endringer i formuesskatten i den rødgrønne regjeringen 2005–2013 og hevet bunnfradraget seks ganger.

I Aps forslag for 2017 foreslår partiet et bunnfradrag på 1,35 mill. kroner – i kombinasjon med økt sats.

Det betyr at de med store formuer som må betale mer skatt enn i dag om Ap får bestemme.

Bruker mindre oljepenger

Ap legger opp til å bruke fire milliarder kroner mindre fra oljefondet enn det Høyre/Frp-regjeringen foreslår.

– Det er ganske eksepsjonelt i europeisk sammenheng at det er Regjeringen som bruker mest penger, mens alle oposisjonspartiene holder igjen, sier Støre.

Her er flere av Ap-forslagene for 2017:

 • Redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler til 80 pst. Vil innebære at enigheten i skatteforliket innfases raskere enn det Regjeringen legger opp til.
 • Øke verdifastsettelsen av sekundærbolig og næringseiendom til 90 pst, for å dempe overinvesteringene i sekundærboliger og redusere prisveksten. Primærbolig skal fortsatt skjermes.
 • Ap støtter forslaget om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 24 prosent for 2017 med sikte på en reduksjon til 23 prosent i tråd med skatteforliket.
 1. Les også

  Dette blir de tøffeste kampene i siste statsbudsjett før valget

 • Ap vil ha en annen trinnskattemodell enn Regjeringen. Personer med inntekter inntil 600 000 kroner vil få lavere inntektsskatt, mens personer med inntekter over 1 mill. kroner får en skatteskjerpelse. Andelen med inntil 600 000 kroner i inntekt utgjør om lag 80 pst. av befolkningen over 17 år.
 • Fjerne skatteklasse II. Ap mener ordningen svekker arbeidsincentivene til mange hjemmeværende.
 • Øke fagforeningsfradraget fra dagens kroner til 4 200 kroner.
 • Gjeninnføre pendlerfradraget etter 2015-regler.
 • Gjeninnføre skattefradraget på sluttvederlag. Begrunnelsen er at sluttvederlag gis til arbeidstagere som oftest ufrivillig må slutte i arbeid på grunn av innskrenkning, nedbemanning, avvikling eller konkurs. Regjeringen fjernet fradraget i 2016.
 • Går imot Regjeringens forslag om å skattlegge investeringsmidler til landbruket over BU-ordningen.
 • Foreslår en omlegging av engangsavgiften på bil som stimulerer til mer klima- og miljøvennlige valg, gjennom ytterligere å øke CO₂- og NOx-komponentene.
 • En tydelig favorisering av nullutslippskjøretøy kombinert med en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur og hydrogenfyllestasjoner over hele landet.
 • Øke CO₂-komponenten i engangsavgiften med 120 kroner pr. gram for alle biler med utslipp over 85 gram. NOx-komponenten foreslås økt med 10 pst.
 • Ap støtter ikke Regjeringens forslag om redusert årsavgift for fossilbiler og innføring av halv årsavgift for elbiler.
 • Ap vil ha 15 øre mer i avgift på diesel enn Regjeringen foreslår, men øker ikke avgiften på bensin.
 • Vil fjerne helt adgangen for avgiftsfri innførsel av varer fra utlandet. Solberg-regjeringen hevet den fra 200 til 350 kroner i 2015.

Les mer om

 1. Jonas Gahr Støre
 2. Formuesskatt
 3. Statsbudsjettet
 4. Arbeiderpartiet (Ap)
 5. Høyre (H)
 6. Politikk
 7. Stortingsvalg

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  «Hvis politikk er å prioritere, vil Solberg-regjeringen trolig gå inn i historiebøkene som den svakeste noensinne»

 2. POLITIKK

  Støre går til valg på økte skatter. Men Sp kan bremse Aps skatteplaner.

 3. POLITIKK

  Slik er Støres skattegaranti for de fire neste årene

 4. POLITIKK

  Ap snur om skatt: Innrømmer tabbe i 2017.

 5. POLITIKK

  Den store skatteguiden: Her er de ulike partienes løfter

 6. POLITIKK

  SV skjerper skattene – lover lettelser for «folk flest»