Tvangskommunene kan få reversere likevel

KrF ville før valget ikke høre tale om reversering av tvangssammenslåtte kommuner. Nå har pipen fått en annen lyd. Flere i KrFs nye stortingsgruppe sier nå ja til reversering.

Leka-ordfører Per Helge Johansen har nå stor tro på at han og Leka kommune slipper å bli tvangssammenslått med Bindal, Vikna og Nærøy. I KrFs nye stortingsgruppe er det nemlig flere som vil si ja til reversering. Sammen med de rødgrønne partiene utgjør KrF nå et flertall på Stortinget – mot tvang.
Leka-ordfører Per Helge Johansen har nå stor tro på at han og Leka kommune slipper å bli tvangssammenslått med Leka, Bindal, Vikna og Nærøy. I KrFs nye stortingsgruppe er det nemlig flere som vil si ja til reversering. Sammen med de rødgrønne partiene utgjør KrF nå et flertall på Stortinget – mot tvang.

– Hva sier du? Nå blir jeg rørt. Dette er helt fantastisk, sier Per Helge Johansen (Sp), ordfører i Leka når han får høre hva KrF-ledelsen og flere av KrFs nye stortingsrepresentanter sier om reversering – etter valget.

– Vi har vært i kjelleren ganske lenge. Vi er blitt beskyldt for ikke å følge norsk lov. Det har vært tøft, sier Johansen.

KrFs ledelse uttaler seg nemlig annerledes nå om reversering – etter stortingsvalget og etter at det ble klart hvem som er KrFs nye representanter på Stortinget.

Olaug Bollestad, nestleder i KrF

– KrF vil selvsagt se på enkeltsaker på nytt om det kommer frem nye momenter i sakene. Det skulle bare mangle, skriver KrF-nestleder Olaug Bollestad i en e-post til Aftenposten.

Dermed kan det være flertall i det nye Stortinget, som konstitueres 8. oktober, for reversering. Stortingsflertallet (Høyre, Frp og Venstre) bak tvangsvedtakene fra 8. juni i år forsvant nemlig valgnatten. Samtidig er det i det nye Stortinget et flertall mot tvang (rødgrønn side pluss KrF).

Leka-ordføreren skriver personlig brev til KrF

En oversikt Aftenposten laget rett før valget, viste at bare 2 av de 15 tvangskommunene var helt sikre på at de ville be om reversering hvis det ble regjeringsskifte, nemlig Leka i Nord-Trøndelag og Bindal i Nordland.

Leka-ordføreren sier han nå vil sette seg ned og skrive et personlig brev til samtlige åtte medlemmer i KrFs nye stortingsgruppe.

Per Helge Johansen, ordfører i Leka

– Jeg håper jeg kan overbevise dem, men også resten av Stortinget, om at dette er utrolig viktig for oss. Jeg vil at de skal tro på oss. At for oss er det snakk om liv eller død, mens for Norge betyr dette lite. Og så gjelder dette kanskje bare to små kommuner, Leka og Bindal, sier Johansen.

Senterpartiet på ballen

Og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum smir mens jernet er varmt. Han vil så snart Stortinget konstitueres (8. oktober) fremme et Dokument 8-forslag med tre kulepunkter:

  • Tvangskommuner som ønsker reversering skal få lov til det.
  • Frivillighetslinjen – vedtatt i 1995 etter forslag fra Sp og gjeldende helt frem til Solberg-regjeringen – skal bekreftes av et nytt flertall.
  • Fylker som motsetter seg sammenslåingene i Regjeringens regionreform skal også få opphevet disse.

– Dette haster på grunn av prosessene som nå pågår i tvangssammenslåtte kommunene. Det er viktig for dem å få beskjed raskt. Derfor bør dette behandles parallelt med statsbudsjettet, sier Vedum.

– Og vi ønsker å gjør dette gjennom et dok. 8-forslag for å markere alvoret i saken. Vi nøyer oss ikke med å ta dette opp i trontaledebatten.

Trygve Slagsvold Vedum

– Stortinget må instruere Regjeringen til å legge til rette for at kommuner som ønsker å gå videre som egen kommune skal få lov til det.

Ap bekrefter at de vil støtte Sp reverseringsforslag, men også et vedtak som på nytt bekrefter frivillighetslinjen. Også SV og Rødt vil si ja.

Flere tvangsmotstandere i KrFs stortingsgruppe

En viktig årsak til stemningsskiftet i KrFs stortingsgruppe er at lederen i forrige periode for kommunalfraksjonen i KrF, Geir Toskedal (KrF), ikke ble gjenvalgt. Han ivret for at KrF skulle støtte tvangssammenslåingene, men ble nedstemt i KrFs stortingsgruppe.

Geir Toskedal

Samtidig er flere av KrFs nye representanter fra Sørlandet og Vestlandet markante tvangsmotstandere og er i tillegg valgt inn fra fylker med tvangskommuner.

Nyvalgt KrF-stortingsrepresentant fra Vest-Agder og ordfører i Vennesla gjennom 18 år, Torild Brandsdal, sier det slik:

Torhild Brandsdal, ordfører i Vennesla

– KrF er mot tvang. Vi vil vurdere søknader om omgjøring individuelt, og det må ligge et flertallsvedtak lokalt til grunn for søknadene, sier hun til Kommunal Rapport.

Geir Bekkevold, KrF-representant fra Telemark, sier han var imot tvang og at han står fast på det. Han understreker at det nå er KrFs nye stortingsgruppe som skal avgjøre dette.

– Nå får vi se hvordan den nye stortingsgruppen stiller seg til Sps forslag. Vi skal forholde oss til det når det kommer, sier Bekkevold.

– Jeg er klar for å si ja til reversering

Nyvalgt KrF-representant fra Møre og Romsdal, Steinar Reiten, understreker også at det er gruppen som avgjør.

– Men er en søknad om reversering forankret lokalt, så er jeg klar for å si ja til en slik søknad, sier han.

Nyvalgt stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, Tore Storehaug (KrF), avviser ikke reversering, men vil ikke uttale seg bombastisk før stortingsgruppen konstitueres.

– Det er for tidlig å flagge en tydelig mening. Jeg kan hverken avkrefte eller bekrefte om jeg går for reversering, sier Storehaug.

Bollestad skriver i e-posten til Aftenposten at KrF i utgangspunktet ikke ønsker reversering.

– KrF stemte mot tvangssammenslåinger og tapte dette i Stortinget. Det er likevel slik at dette er ikke en typisk sak som egner seg for reversering, selv om vi stemte imot i Stortinget. KrF har tatt innover seg at vi tapte saken i Stortinget og vi gikk ikke til valg på reversering slik Sp gjorde, skriver hun.

– Når det er sagt så vil selvsagt KrF se på enkeltsaker på nytt om det kommer frem nye momenter i sakene. Det skulle bare mangle.

Hva som eventuelt kan være «nye momenter» vil ikke partiet «spekulere» i.

Bindal-ordfører: Fantastisk

Bindal-ordfører Britt Helstad sier hun er veldig glad for det Bollestad sier nå.

Britt Helstad, ordfører i Bindal

– Jeg har hele tiden håpet at KrF ville støtte oss selv om de var imot reversering. Så hvis KrF nå kommer oss i møte nå, så er det fantastisk.

– Samtidig håper jeg at det samme stortingsflertallet som eventuelt lar oss få reversere også sørger for at det blir mulig å overleve som små kommuner rent økonomisk. Ellers er det ikke mye vits i dette, sier Helstad.

Vedum: – Ikke et radikalt forslag

Vedum påpeker at KrF var imot tvang før valget og at KrF-leder Knut Arild Hareide nylig sa at han vil ha en reformpause.

– Og skal vi ta KrF på alvor så kan de ikke snu nå, etter valget, sier Vedum som føler seg ganske overbevist om at dok. 8-forslaget vil få KrFs støtte.

– KrF var reelt sett imot tvang. Det vil være merkelig hvis KrF ikke vil være med når det nå blir mulig å gjøre om på et vedtak de var sterkt imot. Det handler litt om å stå på et standpunkt over tid, sier Vedum.

– Dette er heller ikke et radikalt forslag. Det er kun snakk om å gi en mulighet til de kommuner som selv virkelig ønsker dette.

Vil ikke presse KrF

Vedum sier han ikke ønsker å legge noe press på KrF i denne saken.

– Nå får KrF samle sin nye gruppe og så får den i ro og mak vurdere vårt forslag. Jeg tror dette ordner seg. Noe annet ville overraske meg.

Ap vil støtte et forslag om å reversere tvangssammenslåinger, dersom noen kommuner ber om det.

– Ap mener endringene i kommunestrukturen skal baseres på frivillighet og gode lokale prosesser. Da Stortinget før sommeren behandlet kommunereformen, stemte derfor Ap mot alle tvangssammenslåinger. Hvis Sp kommer med et forslag som samsvarer med vårt syn, vil vi støtte det, sier nestleder Hadia Tajik.