I fjor ble Slettåsulven «fredet» av Helgesen. Nå lever den farlig igjen.

Det brygger opp til ny, heftig ulvestrid når klima- og miljøministeren skal vurdere om jegere skal få lov til å felle flere hele ulveflokker i vinter.

I vinter nektet Vidar Helgesen felling av ulvene i Slettåsflokken, men besluttet å radiomerke denne og flere andre flokker for å se om ulvene var blitt mer nærgående.

Allerede før Stortinget har åpnet, ropes det nå «ulv, ulv» fra Høyre, Sp og Venstres rekker, etter at Miljødirektoratet mandag anbefalte å begrense vinterens lisensjakt på ulv til to flokker.

– Det er ikke bra nok, sier Høyres nyvalgte representant fra Hedmark, Kristian Tonning Riise.

Han mener Helgesen nå må overkjøre Miljødirektoratets anbefaling og tillate felling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen, slik rovviltnemndene vedtok i sommer.

Vil spare en ulveflokk

Flere miljøorganisasjoner klaget vedtaket inn for Klima- og miljødepartementet, som ba om råd fra Miljødirektoratet. Direktoratet var enig med rovviltnemndene i at det kan felles inntil 12 ulv utenfor ulvesonen.

Rovviltnemndene ville i tillegg felle tre hele flokker i revirene Slettås, Osdalen og Julussa, som ligger innenfor ulvesonen. Direktoratet mener dette blir å ta for hardt i, hvis man skal være sikre på å nå Stortingets bestandsmål om minst tre helnorske hvalpekull hvert år. Direktoratet anbefalte å spare en av de tre flokkene.

– Ulvene i revirene nemndene foreslår å ta ut, er blant dem som reproduserer seg mest stabilt i Norge. Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år oppnås om vedtaket om å felle ulvene i samtlige av de tre revirene iverksettes, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Aftenposten var med da Statens naturoppsyn plasserte halsbånd, utstyrt med sim-kort, på flere av ulvene i Slettåsflokken.

Full ulvestrid i Stortinget

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skapte i vinter politisk rabalder da han sa nei til å felle 32 av de 47 ulvene rovviltnemndene mente skulle felles. Årsaken var at Justisdepartementet mente fellingen ville være i strid med både Naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen, fordi man ikke kunne dokumentere at ulvene utgjorde noen fare for husdyr og tamrein.

Saken førte til opprør på Hedmark-benken til Høyre og mistillitsforslag fra Senterpartiet – som ble nedstemt.

For å løse situasjonen foreslo Helgesen først å endre Naturmangfoldsloven for å åpne for økt felling. Dette ble nedstemt av Venstre.

Ulvestriden ble svært betent i vinter. Saken førte til opprør på Hedmark-benken til Høyre og mistillitsforslag fra Senterpartiet – som ble nedstemt.

Første test av «Lex Helgesen»

Saken endte med at Helgesen i sommer endret rovviltforskriften. Den nye forskriften åpner for felling for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn, eller «andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

– Det er riktig at rovviltnemndene har fått adgang til å legge vekt på slike hensyn ved lisensfelling. Om dette er tilstrekkelig til å begrunne felling i dette tilfelle kan vi imidlertid ikke si noe om før vi har behandlet saken, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødirektoratet.

Saken ligger nå på Vidar Helgesens bord, og skal avgjøres i løpet av høsten.

Marsjordre fra Hedmark: Let etter grunner til å felle

– Jeg forventer at statsråden går inn i dette og leter etter alle grunner til å si ja til felling, slik at vi ikke får en runde som vi hadde sist, der man kunne få sterkt inntrykk av at man lette etter grunner til å si nei, sier Tonning Riise.

– Så du er ikke fornøyd om Helgesen ender med å ta ut to hele flokker?

– Nei, nå har bestanden vokst så mye siden vi ikke hadde noen jakt innenfor sonen i vinter. Det betyr at vi har en enda høyere bestand enn vi hadde da det ble bråk sist, sier han.

Han får støtte av Sps Marit Arnstad.

– Dette er å be om bråk. Definitivt. Det må være et minstekrav at man følger rovviltnemndenes anbefaling, sier hun til VG.

– Loven er den samme

Venstres Ola Elvestuen frykter ikke at Helgesen tillater å felle to eller tre av flokkene innenfor ulvesonen.

– Selv om han velger å høre på Miljødirektoratet, vil det overraske meg hvis departementet finner at også uttak av to flokker kan ligge innenfor lovverket.

– Men forskriftsendringen åpner jo for å ta nye og andre hensyn? Er ikke det begrunnelse nok?

– Det ville overraske meg. Loven er den samme, og den internasjonale avtalen er den samme. En slik forskriftsendring skal ikke gi noen endring i formålet med loven, sier Elvestuen.