Politikk

- Nå må det handles, ikke utredes mer

Venstres Iselin Nybø, statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen la frem forslaget til politireform på Politihøyskolen tirsdag kveld.

Regjeringen og Venstre ønsker å kutte antall politidistrikter med mer enn halvparten, fra 27 til 12 distrikter.

  • Jeanette Sjøberg

— Vi presenterer i dag avtalen som skal gi grunnlaget for et moderne og handlekraftig politi. Denne rapporten handler grunnleggende sett om trygghet, sa Erna Solberg da den nye politireformen ble presentert på en pressekonferanse kl. 18.

Etter måneder med forhandlinger er Høyre, Frp og Venstre enige om politireformen.

Til stede på pressekonferansen var statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og justispolitisk talskvinne Iselin Nybø (V).

- Må handles, ikke utredes mer

— Mange og veldig tydelige beskjeder er blitt gitt for behovet for endring, sa Solberg, og henviste til Gjørv-kommisjonen som kom med kraftig kritikk av politiet etter 22.juli.

- Nå må det handles, ikke utredes mer, sa Solberg.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen sier det er nødvendig å tenke annerledes fremover for å følge opp de klare anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen og politianalysen (se fakta). Anundsen peker på store utfordringer medresponstid, opplaringsprosentog saksbehandlingstid.

Han mener også reformen leverer i forhold til forventningene om å gjøre noe med ledelse, kultur og kompetanse i politiet. Tillitsbasert ledelse er helt avgjørende, spesielt i de distriktene som blir store, sier han.

— Det handler ikke bare om penger og ressurser, men om å organisere seg bedre og riktig, sa justisministeren.

Her er andre elementer i avtalen:

  • De lover bedre service for publikum. 95 prosent av alle nødanrop til 112 skal besvares innen 20 sekunder.
  • Minst 90 prosent av befolkningen i hvert distrikt skal ha maks 45 minutter kjøretid til nærmeste politistasjon.
  • Disse tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid, minst én dag i uken.
  • Det er forventet at politiets responstid forbedres.

Fra 27 til 12 distrikter

Regjeringen og Venstre ønsker å kutte antall politidistrikter med mer enn halvparten, fra 27 til 12 distrikter.

— Antall distrikter ikke det overordnede, resultatet som skal ut i andre enden er avgjørende, sa Anundsen.

Han sier de mener politianalysens anslag på 210 tjenestesteder er for lavt.

— Men vi setter hverken tak eller mål. Politidirektoratet skal avgjøre etter en politifaglig vurdering, sa han.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger imidlertid ikke skjul på at det vil bli betydelige endringer.

— Det blir definitivt færre, men om det blir220, 230 eller 240 vil jeg ikke forskuttere.

- Men det blir ikke 300?

— Nei, definitivt ikke, sier Humlegård til Aftenposten.

Skal ta tak i ledelsesproblemer

Anundsen sier også at de skal etterfølge kritikken de har fått for ledelsesproblemer i politiet, og kritikken de har fått for ikke å være en lærende organisasjon, der informasjon ikke deles godt nok.

Justispolitisk talskvinne Iselin Nybø (V) sier de er glade for at de gikk vekk fra politianalysens forslag om en redusering til seks politidistrikter, og i stedet endte på 12 distrikter. Hun er også glad for at et forslag om å få ned glattcellebruken er tatt med i reformen.

Hun sier hun er forberedt på bråk om nedleggelser av lensmannskontor rundt om i landet som følge av reformen.

— Jeg vet det er noe som blir, og kommer til å bli diskutert. For oss er det viktig at lokalsamfunnet involveres ved endring. Vi er glade for å ha fått inn at kommunene som blir berørt kan påklage beslutningen. Vi er glade for at det skal være en politisk beslutning når et kontor skal legges ned. Som jeg har sagt til justisministeren: Det er viktig for Venstre at folk vet hvor de skal ta med fakkelen hvis de vil gå i tog, sa Nybø.

Debatten om antall distrikter

Et av de store stridstemaene i forkant av reformforslaget har vært hvor mange politidistrikter det skal være i Norge.

Regjeringspartiene har sammen med Venstre forhandlet på Stortinget om en ny politireform siden påske i fjor. KrF var med i forhandlingene i starten, men valgte å trekke seg underveis fordi de var skeptiske til forslagene om sentralisering.

Regjeringen og Venstre ønsker å kutte antall politidistrikter med mer enn halvparten, fra 27 til 12 distrikter.

Les også:

Les også

Nå starter kampen: Hvor blir politikontorene lagt ned?

Slik ser planen for nye det Politi-Norge ut:

Klikk på de nye distriktene for å se endringene.

Krass 22.juli-kritikk

En politianalyse ble bestilt som følge av den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport fra 2012. Politianalysen anbefalte at antall politidistrikter kuttes fra 27 til 6.

Da Gjørv-kommisjonen la frem sin kristiske rapport i 2012, konkluderte de blant annet med at det ikke var ressursene det sto på, men at det som gikk dårlig var knyttet til holdninger, kultur og lederskap.

Politiet fikk også kritikk for manglende gjennomføringsevne av helt sentrale prosjekter som var vedtatt.

Bakgrunn:

Les også

Politiforlisets etterspill

Som oppfølging til kommisjonens rapport, fikk politidirektør Odd Reidar Humlegård utarbeidet en politianalyse som skulle legge grunnlaget for reformen det nå er forhandlet om.

— Bør ha bred forankring

Arbeiderpartiet uttalte mandag at partiet ønsker en bred, tverrpolitisk enighet om forslaget til ny politireform. Justispolitisk talskvinne Hadia Tajik håper regjeringen ikke har låst seg før forslaget legges fram i Stortinget.

— Vi vil lese forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre nøye, og mener det er et mål at en reform som skal ha så stor betydning for folks trygghet og sikkerhet, bør ha bred, tverrpolitisk forankring, sa Tajik i en pressemelding fra partiet mandag kveld, ifølge NTB.

Les også

Regjeringen enige med Venstre om at antallet politidistrikter kuttes til 12

Les mer om

  1. Politikk