Tøffe KrF-krav: Forventer gjennomslag om alt fra abort og barnetrygd til landbruk

Økt barnetrygd. Endret abortlov. Styrket kommuneøkonomi. Bedre landbrukspolitikk. KrF-politikere vil stille tøffe krav i forhandlinger med H, Frp og Venstre.

På vegne av KrF skal blant annet Olaug Bollestad (midt i bildet) og Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) samtale med politikere i Høyre, Frp og Venstre.
  • Solveig Ruud

En rekke sentrale KrF-politikere i flere fylker mener KrF må fremme tydelige krav om gjennomslag for å bli med i en utvidet borgerlig regjering.

Paradoksalt nok skal forhandlingsresultatet godkjennes av et landsstyre med et overveldende «rødt» flertall, altså av KrF-politikere som hadde håpet at Knut Arild Hareides side i partiet hadde fått flertall på fredagens landsmøte.

Før de to nestlederne, som gikk seirende ut av landsmøtet, skal begynne å sondere og deretter forhandle, får de klare råd med på veien.

Må sette tøffe krav: tydelige fotavtrykk

– Vi må stille tøffe krav, sier fylkesleder Jon Normann Tviberg i Trøndelag KrF.

– Hvis ikke vi får veldig gode fotavtrykk i en regjeringsplattform, har vi flere gode alternativer. Vi kan fortsette i opposisjon, eller vi kan sjekke hva Ap og Sp tenker da, sier Tviberg som tilhører den «røde» fløyen.

– Er det ikke gitt at dere nå må bli enige med høyresiden?

– Nei, vi så hvordan gikk for fem år siden, sier han og sikter til borgerlige forhandlinger i 2013 som endte med at KrF ikke gikk inn i Regjeringen.

Må få abort-gjennomslag og landsdekkende landbruk

– Vi må få gjennomslag for endringer abortloven, sier Trude Brosvik, gruppeleder for KrF i Sogn og Fjordane.

Brosvik, som ønsket Ap-samarbeid, viser til at «blå» side i KrF har tatt gjennomslag for bestemte endringer i abortloven til inntekt for sin side. Av den grunn mener hun det må «være helt klart at en må ha gjennomslag her».

– Skjer noe annet, blir et spill avslørt, sier hun.

Ellers advarer Brosvik KrF mot å bli så «opptatt av smale symbolsaker, at man glemmer distrikts- og landbrukspolitikken».

– Vi må stille ufravikelige krav og ikke forhandle vekk viktige prinsipper som ivaretar et landsdekkende landbruk, sier hun.

Hun understreker at det også er viktig å kjempe for økte bevilgninger til bredbånd og regionale utviklingsmidler i distriktene, og for overføring av større statlige oppgaver til de nye regionene. I tillegg mener hun kraftig økt barnetrygd også må være et viktig krav.

 Per Sverre Kvinlaug mener kampen mot sorteringssamfunnet er sak nummer én i regjeringsforhandlinger.

Kampen mot sorteringssamfunnet viktigst

– Kampen mot sorteringssamfunnet er sak nummer én, sier Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder, som tilhører «blå» side.

Når han ellers skal si hva det blir viktigst for KrF å få gjennomslag for i en politisk plattform, nevner han KrFs likeverdsreform og økt barnetrygd, samt størst mulig gjennomslag for «gul» politikk.

Likeverdsreformen dreier seg blant annet om forbedret pleiepengeordning til foreldre med alvorlig syke barn.

– Det må bli et tydelig avtrykk i en eventuell regjeringsplattform. Først skal vi sondere for å se om vi kan oppnå det vi ønsker, sier han, og legger til at han har godt tro på at KrF lykkes med det.

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal, som støtter borgerlig regjeringssamarbeid, sier hun overlater til forhandlingsutvalget å avgjøre hva som bør bli KrFs viktigste krav i forhandlingene.

Forventer abortseier – uten forhandlinger

Dag Sele, som både er fylkesleder i Hordaland og medlem av KrFs sentralstyre, har vært en av Hareides støttespillere.

Han sier det er litt for tidlig å konkludere om hva KrF skal kreve i forhandlinger, men har klare forventninger til endringer i abortloven.

– Det har vært gitt såpass tydelige signaler både fra statsministeren og internt i KrF at jeg forventer at de kommer på plass uten så mye forhandlinger, sier Sele. Han mener KrF også må løfte frem tiltak mot barnefattigdom, spesielt økt barnetrygd – og klimaspørsmål.

– Og så vil det være viktig for oss å ha fokus på landbruk- og distriktspolitikk, som kan være et utfordrende felt, sier han.

Må få gjennomslag for økt barnetrygd og økt trinnskatt

– Vi må ha gjennomslag for barnereformen vår, med blant annet økt barnetrygd, som vi vil finansiere gjennom økt skatt, sier Erik Næs, fylkesleder i Telemark KrF.

Han synes det er krevende å gå i regjering med et «parti som har mange politikere som er uttalte klimaskeptikere,» og er opptatt av at KrF må få gjennomslag for en mer miljøvennlig samferdselspolitikk i de store byområdene.

– Da må vi følge opp det arbeidet som har pågått en stund, sier han og etterlyser mer penger til det som skalles «byvekst». Han krever også styrket kommuneøkonomi.

– Kommunene er blitt pålagt flere oppgaver de seneste årene, sier han, og nevner bemanningsnorm i barnehage og skole.