Trond Giske stjeler ideer fra Jeremy Corbyn for å skape det nye Trøndelag Ap

Trond Giske er bekymret for at LOs innflytelse i Ap er svekket. Trøndelag Ap drøfter å gi LO-medlemmer partimedlemskap med rabatt.

Journalister og rundt 40 personer møtte opp for å høre Trond Giske i Steinkjer denne uken. Søndag presenterer han nytt debatthefte i Trøndelag Ap.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask

Søndag skal den mest omtalte nestleder Trøndelag Ap aldri fikk, Trond Giske, presentere et debattopplegg om hvordan det nye sammenslåtte fylkespartiet skal drives.

Hovedtesen i debattheftet er at medlemmene skal aktiviseres og partiet åpnes. I dette er et nærmere samarbeid med LO viktig.

Trond Giske sier at han er bekymret for at LO har mistet innflytelse i Ap. Derfor har han og Organisasjonsutvalget blant annet sett til Jeremy Corbyns Labour for å finne ideer.

Det britiske arbeiderpartiet har gått fra 250.000 til 500.000 medlemmer. Det har laget en billigere medlemsklasse for supportere i fagbevegelsen. En slik supporter har ikke fulle rettigheter som medlem. I debattopplegget blir medlemmene i Trøndelag Ap bedt om å vurdere en lignende ordning.

Rabatt for LO-medlemmer

I tillegg har Trondheim Ap lagt frem et forslag om å lage partilag blant LO-medlemmer på arbeidsplassene, og verve disse med lavere medlemskontingent. De fleste Ap-medlemmer i jobb betaler 300 kroner i årskontingent, mens i forslaget fra Trøndelag Ap settes den til minst 50 kroner i slike LO-tilknyttede lag.

– Er ikke det på en måte å lage et kollektivt medlemskap light?

– Nei, det er ikke det som er tanken. Det skal være individuelt medlemskap, men knyttet til partilag som har en faglig profil. I Trondheim kunne du tenkt deg at du hadde Fagforbundets Ap-lag hvor folk fra Fagforbundet som vil være med i Ap, kunne melde seg inn der. Labour har ikke bare gjort det enkelt, men også billigere å bli medlem. Kontingenten bestemmes nasjonalt, det rår ikke vi over, sier Giske.

Frem til 1995 hadde Arbeiderpartiet en ordning med kollektivt medlemskap, der en fagforening kunne stå som medlem av partiet med et visst antall medlemmer, så lenge et flertall av medlemmene gikk inn for dette.

Giske viser til at i Trøndelag har LO 100.000 medlemmer. Omkring 60 prosent av dem stemmer Ap. Det er et stort potensial for å skaffe nye medlemmer.

– Fagorganiserte er viktige som lytteposter fra arbeidsplasser. Avgjørende for å bli et grasrotparti er at vi får flere fagorganiserte med, sier han.

Kritikk av dagens ledelse?

Dette kan oppfattes som en klar kritikk av hvordan partiet ledes i dag?

– Vi har tatt utgangspunkt i oss selv i Trøndelag som det største fylkespartiet, sier han.

– Er dette en del av ditt comeback-prosjekt?

– Nei, jeg ser på det som et interessant arbeid for å forbedre Trøndelag Ap. Dette er det utrolig morsomt å jobbe med.

– Gitt de siste dagers utvikling i saken som startet med en video på en bar natt til søndag, utelukker du at du likevel stiller til valg på fylkesårsmøtet?

– Jeg har ikke noen kommentarer til det, fordi jeg vil ikke si noe om noe annet enn dette debattopplegget om organisasjonsarbeidet nå, gjentar Giske.

Åpne opp partiet

Han mener Ap må åpne seg, også mot ikke-medlemmer.

Giske mener det må utvikles andre typer møteplasser der en kan få innspill fra andre organisasjoner som velforeninger og idrettslag når politikken skal utformes.

I debattopplegget kastes det også ut ideer om å bruke medlemsavstemninger på nett for å sikre medlemmene innflytelse. Tre fjerdedeler av dem som svarte i en medlemsundersøkelse, sier at de sjelden eller aldri deltar i partiaktiviteter.

– Men betyr det også at dere ser for dere at nominasjonene også skal skje ved medlemsavstemning?

– Det har vi ikke tatt stilling til, sier han.