Halv milliard til Regjeringskvartalet

Regjeringen bevilger 480 millioner kroner til å starte rivingen i Regjeringskvartalet. Planlegging av det nye regjeringskvartalet skal få 62 millioner kroner neste år.

Høyblokka i Regjeringskvartalet «pyntes» for å se mest mulig ut som før terrorangrepet.

Arbeidet med å rive den såkalte S-blokka startet i forrige uke. I en pressemelding sier Kommunal og moderniseringsdepartementet at «Bygget rives for å etablere ny, teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet.

For 2015 foreslår regjeringen en bevilgning på 480 millioner kroner til dette.»

Samtidig settes det av 62 millioner kroner til planleggingen av det nye regjeringskvartalet.

Sikringen av både det gamle regjeringskvartalet og de midlertidige kontorene mange fortsatt bruker, vil få en regning på 80 millioner kroner.

34 millioner kroner skal dekke gjennomføring av sikringstiltak. 46 millioner kroner settes av til å planlegge sikringstiltak i tråd med nye sikkerhetsvurderinger.