Høyre åpner for at politiet må gjenåpne arrester. Frp krever at politimesteren i Oslo tar tak.

– Vi skal ikke tilbake til at politiet skal være en transporttjeneste, sier Peter Christian Frølich (H).

I Sandvika i Bærum står cellene i arresten nå ubrukte. Nedleggelsen har ført til flere utfordringer for politiet i Asker og Bærum. Frp krever at politimesteren tar tak etter at langt færre er blitt pågrepet i Asker og Bærum.

I forrige uke fortalte Aftenposten om hvordan nedleggelsen av politiarresten i Sandvika i Bærum har skapt utfordringer for politiet.

Pågrepne lokalt i Asker og Bærum må nå kjøres inn til Oslo for fengsling. Økt avstand, samt køer inne på arresten, har ført til at antall pågripelser er langt færre enn før politireformen.

Beslutningen om å legge ned arresten ble fattet av nye Oslo politidistrikt, som også inkluderer de to kommunene.

Åpner for endringer

 Peter Christian Frølich er åpen for å se på arreststrukturen. Spørsmålet er egentlig overlatt til det enkelte politidistrikt.

Peter Christian Frølich (H) er medlem av justiskomiteen på Stortinget. Han mener at det har vært et klart innsparingspotensial på arrest-området, siden drift av et høyt antall arrester har bundet opp store ressurser.

Han åpner likevel for endringer, hvis den nye organiseringen ikke fungerer.

– Vi skal ikke tilbakte til at politiet skal være en transporttjeneste. Dersom det viser seg at politiet bruker uforholdsmessig mye tid på transport, bør man selvsagt justere strukturen, sier Frølich.

Høyre-politikeren legger til:

– Politidistriktene og Politidirektoratet må se hvordan dette utvikler seg. Men det er fortsatt tidlig i reformarbeidet, så det er viktig å ha is i magen, sier han.

I Asker og Bærum har det vært én pågripelse om dagen etter nedleggelsen av det lokale arresten to måneder tidligere. I fjor var det tre i snitt. Da Aftenposten skrev om det, trakk politiinspektør Stein Olav Bredli frem innkjøringsproblemer som forklaring.

Les også

BAKGRUNN: Det tar over to timer å sette noen i sentralarresten i Oslo. Lokalt i Bærum står 24 celler tomme og ubrukte.

Vil ta opp saken med justisministeren

Ulf Leirstein, justispolitisk talsmann i Frp, er lite fornøyd med at det tar flere timer å få arresterte inn i sentralarresten på Grønland i Oslo.

Ulf Leirstein (Frp) er lite fornøyd med at politiet i Asker og Bærum må bruke lang tid inne på arresten istedenfor ute i nærområdene.

– Dette er ikke godt nok. Det heter nærpolitireformen av en grunn. Så jeg forventer at politimesteren tar tak, sier Leirstein.

Han vil ta opp nedgangen av pågripelser i Asker og Bærum med partikollega og justisminister Per-Willy Amundsen.

– Dette vil være et naturlig samtaleemne med justisministeren, men det er viktig at politiet får tid på seg, sier Leirstein.

Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsmann i KrF, mener det er unødvendig at politiet skal bruke så lang tid på pågripelser.

– Det viktigste er at vi har en tydelig forventning om bedring, jeg må understreke at vi fortsatt er tidlig i reformarbeidet, men det virker som nedleggelsen av arresten i Sandvika ikke har gitt den effekten politiet håpet på, sier Ropstad.

Les også

LES OGSÅ: De har 212 kilometer å kjøre til nærmeste politiarrest

Kriminelle holdt seg borte – frykter det snur

Aftenposten har vært i kontakt med to av de fire faste forsvarsadvokatene i Asker og Bærum. Dette er advokatene som regelmessig oppnevnes som forsvarere for personer som varetektsfengsles, såfremt de ikke har egne advokatpreferanser. De frykter begge at Oslo kommer til å suge til seg alle ressursene i det nye politidistriktet.

– Det oppfattes som at de har tappet politidistriktet for kompetanse og flyttet det til Oslo. At politiet føler seg distansert fra publikum, må jeg si meg enig i, sier Ellen Dehn Arvesen.

Hun har 12 år ansettelse i politiet bak seg før hun ble forsvarer, og hun var tidligere kriminalsjef i Asker og Bærum.

 Ellen Dehn Arvesen er én av de fire faste forsvarsadvokatene for saker hvor det kriminelle forholdet ble begått i Asker og Bærum. Hun frykter kriminaliteten kommer til å øke etter sammenslåingen av gamle Asker og Bærum politidistrikt med Oslo.

Tidligere opplevde hun at kriminelle holdt seg borte fra kommunene vest for hovedstaden. Det frykter hun kommer til å endre seg.

– Jeg kan ikke si at noen sier det blir lettere å begå lovbrudd nå, men det er noe vi antar kan komme til å skje. Spesielt ettersom pågripelsene har gått såpass mye ned, sier forsvarsadvokaten.

Etter at politidistriktet ble slått sammen, opplever hun at de ikke lenger oppnevnes som advokater.

– Jeg var vel den første som hadde en fengsling, og så vidt jeg vet er det vel ingen andre som har hatt en fengsling hittil, sier Dehn Arvesen og legger til:

En annen av de faste forsvarsadvokatene, Peder Morset, merker stor frustrasjon blant politiet i Asker og Bærum etter sammenslåingen. Han tror også at kriminaliteten vil øke som følge av sammenslåingen.

– Det sier seg vel selv at den kommer til øke når det forebygges og etterforskes mindre. Kriminaliteten vil definitivt ikke bli mindre, sier Morset.

– Kan ikke være en drosjenæring

– Vi har fått mange tilbakemeldinger om at få arrester kan få konsekvenser for politiets arbeid, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, er bekymret for at få arrester vil gå utover polititjenestene.

Lederen for den største fagforeningen i politiet frykter at politiet kan komme i situasjoner hvor personer som bør settes inn, ikke blir det fordi det er for ressurskrevende å kjøre noen til arresten.

– Hvis politiet kjører en person hjem, og det skjer noe senere, kan jeg se for meg den massive kritikken av prioriteringene som da vil komme, sier Bolstad.