Politikk

Nav ville ikke informere Riksadvokaten skriftlig. Årsak: Han «praktiserer full offentlighet».

I september og oktober hadde Nav en bevisst strategi for å unngå at offentligheten fikk kjennskap til trygdeskandalen. Det viser dokumenter som er sendt til Stortingets kontrollkomité.

  • Solveig Ruud
    Journalist

« ... vi ser at det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet ...»

Dette er et utdrag fra en intern e-post i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) fra 4. oktober i år – en snau måned før den såkalte trygdeskandalen ble offentlig kjent.

Les hele saken med abonnement