Politikk

Nav ville ikke orientere Riksadvokaten i brev. Årsak: Han praktiserer «full offentlighet»

I september og oktober hadde Nav en bevisst strategi for å unngå at offentligheten fikk kjennskap til trygdeskandalen. Det viser dokumenter som er sendt til Stortingets kontrollkomité.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch under pressekonferansen 28. oktober, der de slapp nyheten om den største rettsskandalen i Norge i nyere tid. 24 dager tidligere var saken tema i en e-postutveksling i Nav.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

« ... vi ser at det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet ...»

Dette er et utdrag fra en intern e-post i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) fra 4. oktober i år – en snau måned før den såkalte trygdeskandalen ble offentlig kjent.

Les hele saken med abonnement