Kommunalminister Monica Mæland: - Feil at små kommuner klarer seg alene.

– Trygve Slagsvold Vedum serverer en bløff når han sier at små kommuner greier seg helt fint alene. Det er ikke sant, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Monica Mæland (H) mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fører velgerne bak lyset ved å si at små kommuner greier seg helt fint alene. Hun mener det ikke er riktig og peker på at mange har store problemer med å rekruttere kvalifiserte fagfolk og har sviktende inntekter.

Det var sist helg Sp-lederen fyrte av startskuddet for Senterpartiets valgkamp med å lansere en selvstendighetsgaranti for de minste kommunene. Med Eidsvollbygningen som kulisse ga han et løfte om at Sp skal gi alt for at små kommuner skal kunne bestå som selvstendige kommuner.

Mæland mener Vedums garanti er en gedigen bløff.

– En større bløff har jeg knapt opplevd, sier Mæland og viser blant annet til en rapport fra Telemarksforskning som viser at de minste kommunene har utfordringer med å tiltrekke seg kompetanse og vil få inntektsproblemer bl.a. på grunn av synkende folketall.

Ifølge rapporten vil halvparten av kommunene ha under 5000 innbyggere, selv etter at kommunereformen trer i kraft 1. januar 2020. 120 kommuner vil ha færre enn 3000 innbyggere.

Mæland sier et samlet storting ønsker å beholde generalistprinsippet som innebærer at alle kommuner skal tilby de samme tjenestene.

– En kommune med 1000 innbyggere skal derfor yte de samme tjenestene som en kommune med 700.000 innbyggere, sier Mæland.

– Vedum er selve rådhusvokteren

– Vedum har med denne garantien gjort seg til selve rådhusvokteren i dette landet. Han teller rådhus for å sikre seg at alt blir som før.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

– Mens Vedum teller rådhus så teller jeg psykologer, jurister, ergoterapeuter, lærere og hjemmesykepleiere.

– Og det er en realitet at de minste kommunene sliter med å levere gode nok tjenester fordi de mangler flinke fagfolk. Det er kommuner med under 5000 innbyggere som har fra null til én ansatt for å drive samfunnsplanlegging. Det er ikke forsvarlig.

– Vedum serverer derfor en bløff når han sier at små kommuner greier seg helt fint alene. Det er ikke sant.

Hun mener Vedum lurer folk fordi han gir garanti «mot noe som uansett ikke vil skje».

– Vedum utsteder en garanti på et tidspunkt da et flertall på Stortinget sier sammenslåing skal skje ved frivillighet. Han slår inn åpne dører.

Mæland mener Vedum ikke tar innover seg at kommunene får stadig nye oppgaver, f.eks. innen helse og omsorg.

– Men dette løser vel små kommuner fint med å samarbeide med nabokommunen, gjennom interkommunalt samarbeid?

– Jo, men vet innbyggerne at kommunestyrene har satt bort ansvaret for barnevernet til et interkommunalt selskap fordi kommunene bare hadde én ansatt i barnevernet? Min påstand er at mange ikke er klar over at mange tjenester i realiteten er utenfor politisk kontroll. Og sårbare grupper som har behov for assistanse. f. eks fra barnevernet, blir jo ikke hørt. De har ingen stemme.

– Sp flytter politisk makt til styrerom

Hun forstår ikke at Sp synes det er «greit å flytte makt fra lokalpolitikere til betalte styrerom gjennom interkommunale selskaper».

– Det synes ikke jeg. Det blir vanskelig for innbyggerne å ansvarliggjøre politikerne. Det blir mindre innsyn og kontroll.

Hun sier det foreligger flere tusen slik samarbeidsavtaler og at ingen har en samlet oversikt.

– Mange kommuner har ikke engang oversikt over sine egne avtaler, sier Mæland.

Hun mener Vedum ikke har tatt innover seg at Norge har «endret seg dramatisk».

– Jeg opplever at Vedum vil tilbake til den tiden da vi gikk i banken og betalte regningene over disk, da vi sendte brevpost og hvor mail ikke var funnet opp, da vi bare leste papiraviser og leverte en barnehagesøknad gjennom å møte opp på kommunekontor.

Les også

39 norske kommuner har færre enn fem ansatte i barnevernet. Nå vil Høyre ta fra dem tjenesten.

Regjeringens kommunereform i forrige periode endte med at antall kommuner ble redusert fra 428 kommuner til 356. 11 kommuner ble slått sammen med nabokommuner mot sin vilje.

Mæland understreker at kommunereformen fortsetter, men at det nå er frivillighet som gjelder.

I kommuneproposisjonen som ble vedtatt i vår, videreføres økonomiske støtteordninger og incentivene som Mæland håper skal få flere av de nye kommunestyrene etter valget i september til ta en «naboprat» med sikte på sammenslåing.

Les også

Åtte utfordringer for eldreminister Sylvi Listhaug

Vedum: Mæland vil presse frem nedleggelser

Vedum står for Sps selvstendighetsgaranti, til tross for at flertallsregjeringen ikke vil tvinge kommuner sammen.

– Vi vet at Mæland og regjeringen ønsker å presse folkevalgte rundt omkring i hele landet om å legge ned deres kommuner. Jeg mener velgerne har krav på å vite hva de ulike ordførerkandidatene vil gjøre.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Han sier kommunesammenslåing er et av regjeringens mest effektive grep for å bidra til mer sentralisering.

– Sp ønsker det motsatte. Vi kjemper for tjenester nær folk og for å utvikle gode lokalsamfunn over hele Norge.

– Og som kommunalminister burde Mæland vite godt at det er minst like mange interkommunale samarbeid blant store kommuner som blant små.

Han sier selvstendighetsgarantien er en «garanti for hva Sp skal kjempe for».

– Vi garanterer at det ikke skal settes i gang nye unødvendige runder om endringer i kommunestruktur. Det har gått med nok penger til konsulentrapporter og seminarer nå, sier Vedum.