Politikk

Kristin Halvorsen overtar etter Lysbakken

Jens Stoltenberg presenterte ny statsråd etter at Audun Lysbakken mandag gikk av som barne- og likestillingsminsiter.

  • Randi Johannessen Buckley
  • Arild Færaas

Litt over klokken 13 sjokkerte Lysbakken det politiske Norge da han kunngjorde sin avgang som barne— og likestillingsminister.

Halvorsen settestatsråd

Etter at Dagbladet tidligere i vinter avslørte at Barne- og likestillingsdepartementet hadde gitt 154.000 kroner til et selvforsvarskurs i regi av Sosialistisk ungdom, har saken stadig vokst seg større.

Les også

Dette er Lysbakken-saken

Statsminister Jens Stoltenberg møtte pressen på Slottsplassen kort tid etter at det ble kjent at Lysbakken trekker seg som statsråd. Han gjorde det kjent at Kristin Halvorsen tar over som settestatsråd i Barne— og likestillingsdepartementet etter Lysbakken inntil videre.

Hun blir sittende inntil man finner en erstatter.

— Audun Lysbakken tok selv kontakt og ba selv om å få lov til å fratre, og det er en beslutning jeg respekterer, sier Stoltenberg.

- Trygg på samarbeid

Han sier videre at Lysbakken løpende har informert statsministerens kontor mens Barne- og likestillingsdepartementet har håndtert og belyst de ulike sakene.

På spørsmål om Stoltenberg mener det er en riktig avgjørelse at Lysbakken går av, ønsker ikke statsministeren å si annet enn at han respekterer Lysbakkens avgjørelse. Han vil heller ikke kommentere om han fortsatt hadde tillit til Lysbakken fram til SV-statsråden trakk seg mandag.

— Han tok selv kontakt og ba om lov til å fratre. Det gir ikke mening å spekulere om alt annet, sier Stoltenberg.

Stoltenberg sier at han ikke ser store problemer dersom SV kommende helg velger en leder som ikke sitter i regjeringen.

- Jeg er trygg på at vi finner en måte å organisere regjeringssamarbeidet på som gjør at det er fullt mulig å fortsette dette samarbeide på en god måte, sier Stoltenberg.

Systematiske brudd

På pressekonferansen Lysbakken holdt fredag, uttalte han at det er avdekket systematiske regelbrudd i økonomiregelverket, og dette har skjedd i stort omfang over lang tid. Stoltenberg sier at han ikke kjenner til tilsvarende saker.

— Vi har ikke grunnlag for å si at det er tilsvarende saker med brudd på habilitetslovgivning og denne typen tilskudd i andre departementer. Det er det enkelte departement som har ansvaret for å forvalte lovene og regelverket, og det er statsrådenes ansvar å vurdere sin egen habilitet, sier Stoltenberg, som vil ikke spekulere i om Lysbakken kommer tilbake som statsråd i Regjeringen.

Stoltenberg sier at han ikke har umiddelbare planer for å følge opp disse regelbruddene.

— Det dreier seg om flere forhold: Til dels om økonomireglement, utøvelse av skjønn, og om habilitetslovgivningen. Det er hvert departement som har ansvar for å følge lover og regler. I tillegg driver Stortinget gjennom Riksrevisjonen kontroll, og man søker å rette opp mangler som påpekes av Riksrevisjonen når de eventuelt har dukket opp, uttaler statsministeren.

Ble orientert

I tillegg til brudd på regelverket, opplyste Lysbakken mandag at gjennomgangen av e-postene har vist at departementet kan ha vurdert habiliteten feil med tanke på tildelingen av pengene til stilftelsen Reform.

Det ble også kjent at Lysbakken i en sms fra statssekretær Kirsti Bergstø hadde blitt orientert om pengetildelingen.

Han la frem til sammen 11 dokumenter og tre SMS-er, som også blant annet avslørte dårlige rutiner.

Det store spørsmålet nå er hva dette vil ha å si for Lysbakkens fremtid som SV-leder. Den veien har ligget helt åpen siden Heikki Holmås tidligere i år trakk seg og Lysbakken var eneste kandidat.

Navarsete: — Leit for Regjeringen

— Jeg tar Auduns valg om å trekke seg som statsråd til etterretning. Jeg synes det er leit at Regjeringen med dette mister en tydelig politiker som brenner klart og sterkt for det rødgrønne prosjektet. Samtidig står det respekt av den konklusjonen Audun nå har trukket, sier Liv Signe Navarsete til Aftenposten.no.

— Valg av leder i SV er partiets egen prosess. De må gjøre valget på den måten de selv ønsker, og gjøre det valget de mener er best for sitt parti, fortsetter hun.

– Det gir ikke mening å diskutere den nye lederen sitt forhold til Regjeringen før ledercvalget er gjort. Nå må SV få velge sin nye leder, så får de rødgrønne partiene etter det i fellesskap diskutere veien videre sammen.

Jens Stoltenberg informerte om nytt settestatsråd etter Audun Lysbakken.

Les mer om

  1. Politikk