Politikk

NAV: Ca 60.000 nye søknader om dagpenger fra permitterte tirsdag

– Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nye søknader om dagpenger og sykepenger sendes inn til Nav hver dag. Men det var ingen kø utenfor Navs kontor på Grünerløkka i Oslo onsdag.
  • Solveig Ruud
    Journalist
  • Fredrik Hager-Thoresen
    Redaksjonell utvikler

Tirsdag denne uken mottok Nav 59.900 søknader om dagpenger under permittering, og ytterligere 3.800 søknader om ordinære dagpenger.

Det opplyser Nav i en fersk pressemelding.

Oppsummert har etaten de siste seks dagene totalt mottatt 113.500 søknader om dagpenger. Flesteparten av dem (105.000) gjaldt permittering.

– Dette betyr at NAV på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Oftere statistikk over sykmeldte og ledige

Nav har begynt å utgi daglig statistikk over antall sykmeldte og antall på dagpenger. De første tallene kom i går. Nav vil også komme med statistikk over antall arbeidsledige én gang i uken.

Hensikten er å belyse konsekvensene av koronaviruset.

– Vi har nå endret noen av våre rutiner, slik at vi kan bistå samfunnet og beslutningstagere med oppdatert og relevant informasjon om den situasjonen Norge nå er inne i, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I løpet av tirsdagen ble det også meldt inn 2500 nye sykmeldte knyttet til smitte, eller mistanke om smitte, fra koronaviruset.

Siden 9. mars er det registrert 16.200 slike sykefraværstilfeller.

Utenfor NAV-kontoret avdeling Grünerløkka er det lite trafikk onsdag formiddag. Kontoret oppfordrer folk til å ta kontakt digitalt.

Jobber med IT-systemene

Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt uttalte til Aftenposten i forrige uke at etaten ville omdisponere folk for å sørge for at folk fikk pengene sine.

– Økningen i søknader vil føre til økt saksbehandlingstid, og NAV har også fått stor økning i antall henvendelser, heter det i dagens pressemelding fra Nav.

– Vi ber derfor om tålmodighet og om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier Vågeng.

– Unntakssituasjon vi ikke har vært borti før

Ifølge Klassekampen sliter etaten nå med å få utbetalt dagpenger raskt nok. Stortinget vedtok mandat at Nav skal utbetale full lønn til permitterte fra dag 2 til dag 20. Vanligvis er det arbeidsgiverne som har hatt det ansvaret frem til dag 15. Deretter er det Nav som har tatt regningen.

– Dette har vært en unntakssituasjon som vi nesten ikke har vært borti før, og hele prosessen har gått veldig fort. Vi har ikke vært kjent med Stortingets tiltakspakke og de forslagene som kom i sin helhet før nå, sa Åsholt til avisen.

Han sier etaten jobber på spreng for å finne ut hvordan i IT-systemene kan endres for å tilpasses utbetalingene det legges opp til i krisepakken.

Arbeids- og sosialdepartementet og Nav vil ha løpende kontakt for å endre regelverk, opplyser Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Legger om regelverk

For å klare å håndtere den økte pågangen etter dagpenger og sykepenger, har Nav løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet for å kunne forenkle regelverk.

Det forberedes midlertidige endringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen.

– Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon, sier Vågeng.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Koronaviruset