Frykter at trakassering skremmer kvinner bort fra politikken

Seksuell trakassering, mobbing og personangrep kan føre til at færre kvinner engasjerer seg politisk, frykter statsministeren og stortingspresidenten.

Statsminister Erna Solberg, stortingspresident Tone W. Trøen og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie fotograferes av stortingsfotograf Peter Mydske i Eidsvollsgalleriet på Stortinget i Oslo onsdag.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo

Tre av Norges mektigste kvinner – høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, statsminister Erna Solberg (H) og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) – er samlet til felles fotografering i det ærverdige Eidsvollsgalleriet på Stortinget.

– Internasjonale undersøkelser har vist at seksuell trakassering dessverre er et problem i mange parlamenter, og at kvinner opplever mer trakassering enn menn, sier Trøen til NTB.

– Seksuell trakassering gjør at terskelen for å delta i politikken blir høyere og er derfor en trussel mot demokratiet. Det er viktig å ta dette på alvor lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

De siste årene har kvinnedagen 8. mars vært dominert av metoo og problemer knyttet til seksuell trakassering.

Én av ti

Stortingets egen kartlegging viste før jul at 11 prosent av representantene og de partiansatte i nasjonalforsamlingen har opplevd mobbing eller trakassering det siste året.

Kartleggingen viste at det er en klar overvekt av kvinner blant dem som sier de har opplevd mobbing, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året.

– Den viser at dette også forekommer på Stortinget. Dette må vi til livs, sier Trøen.

Også statsministeren frykter trakassering og metoo-saker kan føre til at færre kvinner engasjerer seg i politikk.

– Det kan være en ny barriere for kvinner, også fordi kvinner tar seg mer nær av dette. Det har noe med den sosiale samhørigheten å gjøre – jenter liker å bli likt, det er en del av måten vi blir opplært på, sier Solberg til NTB.

«Ulovlig maktutøvelse»

Solberg mener kvinner rammes på en annen måte enn menn, fordi trakasseringen blir personifisert, seksualisert og fokusert på utseende.

– Man må lære seg å bli tykkhudet og ikke så opptatt av hva andre sier. Noen sier ondskapsfulle ting for å såre, mens andre kritiserer i beste mening. Så gjelder det å lytte til det som er riktig å lytte til, sier hun.

Metoo rystet de politiske partiene i Norge, også Solbergs eget parti Høyre.

– Metoo er medvirkende til at en del jenter opplever at miljøer blir lukket og stengt hvis du ikke vil være med på «gøyen». Slik kultur må alle jobbe med. Det er en maktutøvelse som er helt urimelig, skadelig og faktisk ulovlig i mange tilfeller. Man må også tenke på hvordan vi klarer å skape det inkluderende, sosiale livet som gjør at du ikke må være mye på fest og drikke mye for å være med.

Likestilt i politikken

Trøen viser til at man i politikken har kommet langt med likestillingen. Dagens storting er med 41 prosent kvinner det mest likestilte noensinne, og 35 prosent av dagens ordførere er kvinner. I tillegg følger de politiske partiene 40/60-prinsippet for kjønnsfordeling.

– Men vi må jobbe kontinuerlig for å sikre at kvinner både går inn i, tar del i og er i politikken. Vi vet at det er noen utfordringer knyttet til det, sier stortingspresidenten.

Hun tror et trakasserende ordskifte kan gjøre at både menn og kvinner velger seg bort fra politikk.

– Jeg tror også det å gjøre politikk til en trygg arena uten mobbing, trakassering og hets er helt avgjørende for at også kvinner går inn i politikk og tar det ansvaret det er å være folkevalgt, enten lokalt eller på Stortinget.