Viktige KrF-vedtak om krigsbarn fra IS, flomsikring, rumpefiksing og ni andre ting.

Nyvalgt KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad får klar beskjed fra KrFs landsmøte om at partiet synes regjeringens innsats overfor barna til IS-medlemmer er for dårlig.

Nyvalgt KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og resten av landsmøtet ønsker å påvirke regjeringens politikk med sine vedtak.

Regjeringens håndtering av barna til IS-medlemmer med norsk tilknytning har ført til frustrasjon i KrF. Partiet støtter Erna Solbergs uttalte ønske om å hjelpe foreldreløse barn, men KrF gir tydelig beskjed om at innsatsen ikke skal stoppe der.

– Disse barna er like mye verdt som alle barn, og Norge må ta sitt ansvar for å hjelpe dem, heter det en uttalelse som ble vedtatt lørdag.

KrFs fylkesordførerkandidat i den nye Vestland fylkeskommune kom i debatten med klar advarsel til regjering om å bruke Syria-barna til å stramme inn på reglene for familiegjenforening. Advarselen kom etter at partileder Ropstad hadde uttalt at håndteringen av barnas foreldre byr på problemer.

– Det er et åpenbart dilemma. Men regelverket åpner allerede i dag for at man av hensyn til rikets sikkerhet kan si nei dersom en IS-kriger søker om familiegjenforening med et barn som kommer til Norge. Jeg er tilhenger av å bruke reglene på denne måten, sa han i debatten.

Dette har partiet vedtatt, om barn av IS-medlemmer og elleve andre saker:

1. Barn av IS-medlemmer: KrFs landsmøte mener at Norge snarest må «hjelpe norske barn hjem fra flyktningleirer i Syria og Irak uavhengig av om de er foreldreløse eller ikke. – Det kan ikke være en forutsetning at de må skilles fra foreldrene sine», sies det i teksten. Dette står i strid med uttalelser fra Frp og Høyre.

Trude Brosvik, KrFs fylkesordførerkandidat i det nye Vestland fylkeskommune, har vært en av dem som har kjempet frem et tydeligere budskap om barn av IS-krigere.

2. Forbud mot reklame for rumpefiksing. KrF ønsker forbud mot «reklame for kosmetisk kirurgi som ikke har noen helsemessig begrunnelse.» Et tilsvarende vedtak er fattet på Høyres landsmøte. KrF vil også øke bøtenivået for brudd på markedsføringsloven.

3. Flom og ras: Partiet krever økte bevilgninger til NVE for å intensivere arbeidet med ras- og flomsikring. Partiet vil «arbeide for at en helhetlig, nasjonal skredsikringsplan» for å sikre flest mulig veistrekninger med høy eller middels faregrad i løpet av den neste rulleringsperioden for Nasjonal transportplan.

4. Redningshelikopter i Troms: KrF ønsker «rask etablering av ny redningshelikopterbase i Troms.» – Nedbyggingen av forsvarets helikopterbase på Bardufoss har svekket beredskapen i nord og gjør det enda mer påkrevd, mener partiet.

5. Barselomsorg: KrF mener vil at én time hos fysioterapeut etter fødsel skal være en del av barselomsorgen. Partiet vil også at alle kvinner skal få tilbud om en samtale med jordmor eller fødselslege tre uker etter fødsel.

6. Videregående for flyktninger: KrF vil gjøre det lettere for flyktninger å ta videregående utdanning. I dag er den såkalte «ungdomsretten» et hinder. Den gir alle etter ungdomsskolen en rett til en hel utdanning i videregående – men retten må brukes senest innen det året man fyller 24 år.

7. Minimum 2000 kroner til fritidskort: Landsmøtet har vedtatt at det fritidskortet som skal tilbys alle barn i alderen 6–18 år, minimum skal inneholde 2000 kroner til bruk på ulike organiserte fritidsaktiviteter.

8. Kontroll med kredittkortselskaper. KrF vil øke kontrollen med kredittselskapene og slå hardere ned på lovbrudd. Bl.a. vil partiet gi selskapene plikt til å avslå søknader om lån dersom det er grunn til å tro at kunden vil få vanskeligheter med å tilbakebetale det. KrF vil også innføre forbud mot reklame for forbrukslån i sosiale medier.

9. Alternativ til bompenger. KrF vil utrede nye finansieringsmodeller for store infrastrukturprosjekter istedenfor bompenger.

10. Mer til fylkesveier. KrF ønsker spleiselag mellom fylkene og staten for å redusere etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene.

11. Ikke trekk i sosialhjelp: Partiet vil holde økonomiske ordninger rettet mot barn utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

12. Ikke offentlig SFO: KrF vil legge til rette for SFO/aktivitetsskole i regi av frivillige organisasjoner, og mener de som velger det må få den offentlige støtten som ellers gis til AKS/SFO.