20 spørsmål og svar om valget

Hvor kan du stemme? Når på dagen går det raskest? Hva er en slenger? Og kan du ta med en venn inn i valgavlukket? Her får du svarene!

1. Hvor skal jeg stemme?

Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i din hjemkommune. På valgkortet du får tilsendt, står ditt nærmeste valglokale. Enkelte kommuner holder også valg søndag 8. september. Hvilke kommuner dette gjelder, finner du informasjon om på valglokaler.no.

Les også

Aftenpostens valgomat for Oslo-valget 2019


2. Når kan jeg stemme?

Forhåndsstemmingen ble avsluttet 6. september. På valgdagen må du stemme i din hjemmekommune. Enkelte kommuner gjennomfører også valg søndag 8. september.

– På valgdagen 9. september, og 8. september i kommuner der det er todagersvalg, må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Du er manntallsført i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt i 30. juni 2019, forklarer valgansvarlig Karen Hirth Thorsen i Stavanger kommune.


3. Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret. Eller du er norsk statsborger og har vært registrert bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen.
  • Statsborgere fra Danmark, Island, Finland og Sverige som er minst 18 år og har vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.
  • Utenlandske statsborgere som er minst 18 år og har bodd i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen.

4. Må jeg ha med legitimasjon?

Ja, du må ha med legitimasjon med bilde – for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Dette er for at det skal være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være.


5. Må jeg ha med valgkortet mitt?

Har du rotet vekk valgkortet du fikk i posten? Ikke fortvil: Du får stemme uten valgkort. Men det går raskere om du har med valgkortet. Da kan du søkes opp i manntallet ved hjelp av strekkoden på valgkortet i stedet for at du må søkes opp manuelt. Dermed tar det mindre tid å stemme med valgkort. Uansett: Husk å ta med legitimasjon.


6. Hvorfor bør jeg bruke stemmeretten?

Din stemme kan ha betydning for valgresultatet og dermed hvem som velges inn i kommunestyret og fylkestinget. Gjennom personstemmer (se spørsmål 19) og å føre opp kandidater fra andre partilister (se spørsmål 18) er det også mulig å påvirke hvilke personer som faktisk får plass i kommunestyret eller fylkestinget. Det finnes eksempler på at én eneste stemme har avgjort.


7. Hvordan telles stemmene?

Det kan telles på ulike måter, avhengig av hva kommunene velger.

Forhåndsstemmene telles sentralt, først manuelt, deretter maskinelt. Ved avvik telles stemmene maskinelt en gang til og avvik må begrunnes.

Andre kommuner, fortrinnsvis de mindre kommunene, gjennomfører både førstegangs- og annengangstelling manuelt og sentralt.


8. Kan jeg ta med meg en venn inn i stemmeavlukket?

Nei, i valgavlukket skal du som hovedregel være helt alene. Men dersom du trenger assistanse for å gjennomføre stemmegivningen, kan du be en valgarbeider om hjelp. Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper, men valgarbeideren skal være sikker på at det er velgeren som avgir stemme, og ikke ledsageren.

I valgavlukket kan du ikke ta med deg noen, hverken venner eller barn.

9. Kan jeg ta med barna inn i stemmeavlukket?

Nei, i valgavlukket skal du være helt alene.


10. Hvilke partier kan jeg stemme på?

Det varierer fra kommune til kommune. I enkelte kommuner er det mange partier og valglister å velge mellom, i andre er det færre. Stemmer du i din hjemkommune, vil du finne alle listene som stiller til valg i kommunen inne i valgavlukket. Valglistene i hver kommune finner du også på den enkelte kommune sin nettside.


11. Hvordan stemmer jeg?

I valglokalet finner du stemmesedler med ulike farger. De rosa er til kommunestyrevalget, og de blå er til fylkestingsvalget. I Oslo er det også grønne sedler til bydelsutvalget. Seddelen du velger, avgjør hvilket parti du stemmer på.

Har du flere spørsmål om hvordan du stemmer? Da får du svar på det du lurer på i denne videoen fra Byas.


12. Jeg valgte feil stemmeseddel. Kan jeg ombestemme meg?

Hvis du valgte feil stemmeseddel, kan du ta en ny om du fortsatt er i valgavlukket. Når du har fått stemplet stemmeseddelen og lagt den i valgurnen er det ikke mulig å ombestemme seg.


13. Hvor mange har stemmerett i Norge?

Det er rundt 4,2 millioner stemmeberettigede ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Av disse er 127.900 nye stemmeberettigede 18- og 19-åringer, som ikke hadde stemmerett ved stortingsvalget for to år siden.


14. Kan jeg stemme på flere partier?

Nei, du kan kun stemme på ett parti. Men du kan stemme på ulike partier i kommunestyre- og fylkestingsvalget. Når du stemmer til kommunestyrevalget, kan du også gi personstemmer, såkalte «slengere» til personer på andre partiers lister. Se spørsmål 18.


15. Når på dagen går det raskest å stemme?

– Forhåndsstemmer du, går det vanligvis raskt å stemme. På valgdagen er det minst kø fra valglokalet åpner og frem til ettermiddagen, sier Thorsen.


16. Hva skjer med stemmeseddelen når jeg har puttet den i valgurnen? Og når kommer valgresultatet?

Når valglokalet stenger om kvelden mandag 9. september, blir valgurnene åpnet, og stemmene telles. I hver kommune blir alle stemmer talt to ganger. Etter opptellingen kommer resultatet.

Resultatet er tidligst klart tirsdag 10. september etter klokken 17, fordi dette er siste frist for å motta stemmer sendt i posten, opplyser Thorsen.


17. Kan jeg stemme elektronisk?

Nei, det er ikke åpnet for elektronisk stemming. Dermed må du møte opp i et valglokale for å stemme.


18. Hva er en «slenger»?

Nederst på stemmeseddelen er det et felt hvor du kan føre opp kandidater fra andre partier og lister som du ønsker å gi en personstemme til. Dette gjelder kun ved kommunestyrevalget, det er ikke mulig å gi slengerstemmer ved fylkestingsvalget. Når du gir en slengerstemme, vil partiet du stemmer på, tape tilsvarende antall listestemmer.


For å gi politikerne ekstrastemmer setter du kryss ved navnet deres i listen.

19. Hva betyr det å gi personstemme?

I valgavlukket finner du stemmesedlene til hvert parti, alle med en lang liste med navn. Dette er politikerne som stiller til valg for de ulike partiene.

Partienes lister fungerer som en køordning for politikere. Hvis for eksempel Venstre får én representant inn i kommunestyret, går plassen til personen som står øverst på listen. Plass nummer to går til nummer to på listen, osv.

Ved å sette et kryss i ruten ved navnet til politikerne du liker best, gir du dem en ekstra stemme. Dette kalles kumulering, eller personstemmer. Det bidrar til at kandidater som står langt nede på listene, kan få plass i kommunestyret eller bystyret likevel. Navnene som er skrevet i fet på listene, er allerede sikret ekstra personstemmer hver gang partiet får en stemme, skriver Aftenposten.


20. Kan jeg gi en ekstra stemme til noen jeg kjenner?

Ja, du kan gi en «slenger» dersom kandidaten tilhører et annet parti enn det du stemmer på i kommunestyrevalget. Eller du kan sette kryss ved navnet dersom du stemmer på partiet til den du kjenner. Se spørsmål 18 og 19.

Kilder: Valgdirektoratet, valgansvarlig Karen Hirth Thorsen i Stavanger kommune og Statistisk sentralbyrå.

Saken ble oppdatert 09. september med informasjon om at man kan assistanse fra ledsager eller valgmedarbeider ved stemmegivning.