Politikk

Rødt og SV har gjort det lenge. Nå snakker også Støre stadig oftere om «profitt».

Ap-leder Jonas Gahr Støre bruker nå ofte ordet profitt når han snakker om fortjenesten til private selskaper som utfører velferdsjobber for norske kommuner. Ordet er mest brukt av toppene i SV og Rødt.

– Det virker som om det begynner å bli en del av vokabularet hans. Det er på høy tid, sier lederen i Rødt om Ap-lederens nyord: «profitt».

  • Solveig Ruud
    Journalist
  • Alf Ole Ask
    Journalist

«Vi skal ikke gi internasjonale store kjeder et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt.»

Dette utsagnet stammer fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og falt i en tale til partiets landsstyre 5. februar i år.

Brukt av ytterste venstre

Ordet profitt har lenge vært brukt av politikere på venstresiden i norsk politikk.

De siste årene har særlig leder Bjørnar Moxnes i Rødt og SV-leder Audun Lysbakken vært de politikerne som i størst grad er blitt assosiert med begrepet. De har brukt ordet hyppig om utbytte og overskudd fra private selskaper som utfører ulike tjenester for norske kommuner.

Og i løpet av de siste to årene har også Ap-leder Jonas Gahr Støre stadig oftere tatt ordet i sin munn om det samme.

– Jeg har lagt merke til at han har trappet opp retorikken mot kommersialiseringen av velferd, og at Ap begynner å nærme seg oss i beskrivelse av dette problemet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Ikke nevnt i Aps program

Gjeldende stortingsprogram for perioden 2017–2021, som ble vedtatt på partienes landsmøter i 2017, sier litt om forskjellen i språkbruk mellom Ap, SV og Rødt:

  • Rødts arbeidsprogram: Profitt, profitabel eller profitør blir brukt tilsammen 15 ganger.
  • SVs program: Profitt blitt nevnt 13 ganger.
  • Aps program: Hverken profitt, profitabel eller profitør brukes.

Aftenposten har gått gjennom Retriever-søk og lest gjennom taler holdt av Støre fra han ble valgt til leder i 2014 og frem til nå. Selv om dette er en metode full av feilkilder, gir gjennomgangen en tydelig pekepinn om at han de to siste årene har brukt ordet langt mer enn før.

Utpekt som valgkampsak

Da Støre og resten av Ap-ledelsen september i fjor utpekte kampen mot konkurranseutsetting som en av partiets viktigste valgkampsaker før høstens kommunevalg, ble det i et VG-intervju gjort et stort poeng av «profittjaget» som følger med konkurranseutsetting.

«Vi er mot det, fordi det er et system som gjør at det tas ut store summer i profitt,» sa partilederen.

En gjennomgang av innsendte forslag til årets Ap-landsmøte viser en utstrakt bruk av «profitt»: 56 ganger.

Ordbruken er knyttet til forslag om å følge i Rødts og SVs fotspor og blant annet innføre forbud mot eller å sette tak på utbytte og/eller profitt i f.eks. barnehager.

Støre: Ikke et tabuord for meg

På spørsmål om hvordan han definerer ordet, svarer Støre følgende:

– Vet du hva, vi er ikke i en økonomitime nå. Profitt kan være overskudd, og profitt kan være det du henter ut av avkastning, sier han og understreker at han er opptatt av at offentlige penger tiltenkt barn og eldre skal gå til slike formål og ikke sendes ut av landet.

– Har Rødt og SV påvirket Aps politikk de siste fire årene?

– Jeg vil ikke si at de har toneangivende påvirkning på oss.

– Men du bruker ordet profitt. Du brukte vel ikke det for fire år siden?

– Hva snakker du om da?

– Ordet «profitt».

– Jeg har avvist å bruke ordet velferdsprofitør. Jeg synes ikke det er en riktig merkelapp å sette på dem som driver i arbeidslivet, sier han og presiserer at han har gitt tydelig uttrykk for at han misliker en utvikling der skattebetalernes og foreldrenes penger «blir tatt ut i utbytter i store kjeder som kjøper opp barnehager.»

– Men bruker du ikke ordet profitt?

– Ordet profitt ... det er ikke et tabuord for meg, sier han.

SV: Politikken må følge retorikken

Lysbakken beklager at Ap ikke har tilnærmet seg dem like mye i praktisk politikk som i retorikk.

– Det gjenstår å se hvordan Ap vil stoppe profitten, påpeker han og oppfordrer Støre og Ap til å la «politikken følge etter retorikken».

Bjørnar Moxnes i Rødt ser på ordet som nøytralt:

– Det er rart at høyresiden er så i harnisk over et begrep som bare beskriver hva kapitalismen går ut på, nemlig å skaffe profitt på investeringer, sier han.

Moxnes mener begrepet dekker hele spekteret av penger som tas ut av velferden.

– Det er ikke bare snakk om rent utbytte som mange nevner, men også måter man kan berike seg på ved å flytte penger og drive konserninterne transaksjoner, altså alle de tusen måtene som velferdsprofitørene henter penger ut av velferden på i stedet for at det går til formålet, sier han.

tps://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)

Les mer om

  1. Arbeiderpartiets landsmøte 2019