Nytt forskningsprosjekt skal se på hvordan koronakrisen har endret universitetene

Vil du følge en forelesning på universitetet, behøver du ikke å være student. Digitalisering under koronakrisen skal åpne universitetenes kunnskapsbase, lover høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Den gamle universitetsbygningen i Oslo vitner om en tid da høyere utdanning virkelig var for eliten. Nå vil forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim gjøre kunnskap mer tilgjengelig.
  • Alf Ole Ask

– Det er enormt med kunnskap og innsikt som finnes i den høyere utdanningssektoren. Problemet er at dette er for utilgjengelig for folk flest, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim til Aftenposten.

Det ønsker han å gjøre noe med, og drahjelpen har han fått i «sjokkdigitaliseringen» av høyere utdanning under koronakrisen.

Den staselige bygningen til Universitetet i Oslo er koronastengt. Norges eldste sivile, høyere lærested har gått igjennom dramatiske endringer i de mer enn 200 årene det har eksistert. Men nå kommer det mer.

Statsråd Henrik Asheim.

38 milliarder til høyere utdanning

Statsråden minner om at samfunnet bruker 38 milliarder skattekroner på høyere utdanning.

– Folk som ikke skal ta en mastergrad må kunne få ta del i det samme som studentene får i dag. Vi betaler for det i fellesskap, så hvorfor ikke gjøre det tilgjengelig for alle, sier han.

Du behøver ikke å ha en eksamen som mål for å søke kunnskap.

Konkret ser han for seg at alle kan få tilgang til forelesninger som i dag er forbeholdt studenter.

– Videre- og etterutdanning skal ikke være noe universitetene sysler med på si, sier han.

– For få bruker disse tilbudene i dag. Grunnen de oppgir er at det er for utilgjengelig. Folk frykter at det vil ta for mye tid, derfor må dette gjøres mer tilgjengelig. Det har digitaliseringen i forbindelse med koronaepidemien hjulpet oss med, forklarer han.

Sjokkartet digitalisering

Statsråden peker på noen tall som viser koronaeffekten på denne sektoren.

  • Zoom som brukes til digitale møter har økt fra knapt noen hundre brukere daglig til 50.000 daglige brukere og nærmere 80.000 på de travleste dagene.
  • Tre- til firedobling i bruk av tjenester (programvare) for streaming/videoopptak av forelesninger.
  • Innloggingsportalen Feide for datadeling i hele utdanningssektoren, har økt fra 1 millioner til 2 millioner brukere.
  • Uninett melder om opptil 100 ganger flere brukere av tjenesten Zoom for digitale møter.

I tillegg nevner statsråden store endringer på eksamensområdet, fra digital skoleeksamen med oppmøte til ulike former for hjemmeeksamen.

Måtte det korona til?

– Er det ikke litt merkelig at denne sektoren måtte ha en koronakrise til for å ta et digitalt løft?

– Det kan du si, men det er ikke slik at det ikke har skjedd en betydelig digitalisering tidligere. Men det viktige nå er at vi går videre herfra. Vi må ikke si at dette bare var et krisetiltak. Dette er den nye virkeligheten, sier han.

Henrik Asheim konstaterer store endringer rundt avvikling av eksamener.

Konkret setter Asheim nå ned et forskningsprosjekt i regi av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Målet er å finne ut om det har oppstått nye aktiviteter og læringsformer som er bedre enn de gamle. Hva har ikke fungert? Prosjektet skal også gjøre sektoren bedre rustet til å møte nye kriser.

Det som forskerne kommer frem til vil bli brukt i de varslede stortingsmeldingene om finansiering, styring av sektoren og ikke minst spørsmålet om høyere utdannings arbeidsrelevans.

– Vi må se på mulighetene for å komme med incentiver for å digitalisere mer, gjøre sektoren mer tilgjengelig, sier han. Asheim innrømmer at det blir flere studenter enn i dag og det blir annerledes studenter.