Politikk

Solberg utvider fritt behandlingsvalg – får kjeft av Ap

1. januar innfører regjeringen fritt behandlingsvalg på fire nye områder, blant annet ved rehabilitering for MS og Parkinsons sykdom. Dårlig politikk, mener Ap.

Statsminister Erna Solberg (H) utvider ordningen med fritt behandlingsvalg fra nyttår. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

 • NTB-Kristian Skårdalsmo

– Dette fyller et grunnleggende behov for å flytte makt tilbake til pasienter. Pasienter som får tilbake styring og kontroll over sitt eget liv, blir også mer motivert for behandling og får bedre resultater, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Nå blir det fritt behandlingsvalg innen Parkinsons sykdom (poliklinisk rehabilitering), multippel sklerose (døgnrehabilitering og poliklinisk rehabilitering), kompleks epilepsi (døgnrehabilitering) og gynekologi (urinlekkasje, urodynamisk utredning).

Solberg viser til at de nye tilbudene ikke bare konkurrerer med gamle, men også settes sammen på en måte som gjør dem attraktive for pasientene. Dette gjelder ikke minst innen rehabilitering.

Omstridt ordning

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, mener resultatet av regjeringens ordning med fritt behandlingsvalg på en rekke områder er at de offentlige sykehusene svekkes. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Ved fritt behandlingsvalg kan en pasient som er godkjent for behandling, velge private aktører på det offentliges regning.

Men ordningen er omstridt, og både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil avvikle den og erstatte den med fritt sykehusvalg.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol går skarpt i rette med en reform som ifølge Solberg skal redusere ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.

– I en tid hvor fellesskapets sykehus må kutte i rehabilitering, er dette dårlig politikk, sier Ap-toppen.

Les også: Styret vil ha to sykehus på Helgeland

– Rammer de svakeste

Kjerkol mener det i realiteten er snakk om en privatisering finansiert ved at de offentlige sykehusene får mindre penger.

– Resultatet er at våre offentlig sykehus svekkes, sier hun til NTB.

– Vi er imot å stykke opp og privatisere vår felles helsetjeneste, som skal sikre alle tilgang til det fremste av medisinsk ekspertise når helsen svikter.

Ifølge Kjerkol rammer reformen de sykeste og kronikerne, som trenger helsetjenesten mest.

– Ideologisk forskjell

Solberg mener spørsmålet om fritt behandlingsvalg ikke handler om penger, men om å forstå at det mennesket som velger, skal ha mer makt i sitt liv.

– Jo mer hjelp du trenger, desto mer makt skal du selv ha over hvordan den hjelpen gis. Det er så viktig for folks mestringsfølelse og behandling.

– Opposisjonen mener dette er dyrt og unødvendig?

– Det er hverken dyrt eller unødvendig. Det skaper et bredere tilbud, sier Solberg.

– Ap har aldri skjønt at det at enkeltmennesker har makt over egen livssituasjon og kan gjøre egne valg, er en verdi i seg selv. Dette er en grunnleggende ideologisk forskjell mellom Høyre og Ap.

25.000 personer

I Granavolden-plattformen er det nedfelt at regjeringen ønsker gradvis å inkludere rehabiliteringstjenester i ordningen med fritt behandlingsvalg.

Totalt har nå over 25.000 mennesker benyttet seg av fritt behandlingsvalg, men Kjerkol reagerer på regjeringens budskap om at ordningen gir raskere helsehjelp.

– Dette er jo ikke riktig. Det er ikke sant at dette er pasienter som ikke får behandling i våre felles sykehus. Men hvis regjeringen fortsetter sin kuttpolitikk, kan jo det bli en realitet, sier hun.

Pengesummene som de private mottar for å utføre tjenester i fritt behandlingsvalg, skal som hovedregel ligge under anbudsprisen for tilsvarende tjenester. Det er Helsedirektoratet som fastsetter prisene i ordningen.

Les mer om

 1. Rehabilitering
 2. Parkinsons
 3. Sykehus
 4. Multippel Sklerose

Relevante artikler

 1. SID

  Det er skremmende at Arbeiderpartiet vil gi oss færre muligheter til å få legehjelp

 2. NORGE

  6000 pasienter benyttet fritt behandlingsvalg i vinter og vår

 3. POLITIKK

  Ap og Sp lover milliardløft til sykehussatsing

 4. SID

  Fritt behandlingsvalg gir kun frihet til de mest ressurssterke

 5. POLITIKK

  Regjeringen foreslår 6, 3 milliarder kroner ekstra til sykehusene

 6. POLITIKK

  Ap til frontalangrep på det private helsevesenet: Vil nekte offentlige leger å jobbe på si i det private