Dette er NNPF-saken, og slik endte den hos justisministeren.

Nå skal Justis- og beredskapsdepartementet granske samrøret mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Veien dit har vært kronglete.

Politidirektør Benedicte Bjørnland varslet først at politiet skulle granske seg selv. Nå er saken hos Justis- og beredskapsdepartementet og minister Monica Mæland (H).

De siste månedene har det stormet rundt den ruspolitiske interesseorganisasjonen NNPF, hvor de er blitt anklaget for rolleblanding med politiet. De representerer ikke politiet, selv om de har politimedlemmer og «politi» i navnet. Det har forvirret flere. Nå skal båndene mellom politiet og NNPF granskes.

I april i år kom det frem at NNPF har oppgitt adresser og telefonnumre som tilhører en rekke lokale politistasjoner som sin egen kontaktinformasjon.

I et skriftlig spørsmål til Justis- og beredskapsminister Mæland tok stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) opp spørsmålet om rolleblanding, og hvorvidt dette er greit.

Mæland svarte at det er «viktig at det ikke oppstår en rolleblanding mellom frivillig foreningsarbeid og arbeidet som ansatt i politiet.»

Politidirektør Bjørnland tok videre temaet opp med NNPF, som iverksatte tiltak for å unngå rolleblanding. Blant annet skulle de slutte å bruke politiets kontaktopplysninger som sine egne.

Men det skulle bli mer bråk rundt politiet og NNPF.

Politidirektør Benedicte Bjørnland mener Politidirektoratet er kapable til å sette ned utvalget selv, men at dette ikke er relevant dersom offentligheten mener politiet er inhabile.

Foredrag om rus med NNPF-logo

Tidlig i juni var spørsmålet om rolleblanding tilbake, etter at en politibetjent var bevæpnet under et foredrag på en ungdomsskole.

Her ble elevene vist det som er blitt kalt «overdramatiserende bilder» av farene ved bruk av rusmidler.

Undervisningsmaterialet besto av klipp- og lim-materiale som en politibetjent på egen hånd hadde laget en presentasjon av.

På et av lysbildene i klasserommet kunne man se logoen til NNPF, som blant annet har markert seg som en motstander av regjeringens rusreform.

Til det sa talsperson i NNPF, Jan-Erik Bresil, at organisasjonen ikke hadde vært involvert i foredraget.

Sent i juni, etter reaksjoner på at Politidirektoratet fra 2001 til 2018 hadde gitt penger fra sine interne budsjetter til NNPF, stanset Politidirektoratet alle utbetalinger til både NNPF og andre politifaglige organisasjoner, ifølge NRK.

NRK avslørte også at Politidirektoratet ga NNPF en gave på 100.000 kroner i forbindelse med organisasjonens 25-årsjubileum, noen år tidligere.

Problematisk avtale

Bare noen uker senere skrev Fædrelandsvennen om en avtale mellom NNPF og utelivsbransjen.

Avtalen gikk ut på at serveringssteder kunne slippe prikker fra skjenkekontrollen ved å henge opp et skilt fra NNPF som forpliktet restauranten eller skjenkestedet til å vise «nulltoleranse overfor narkotika», samt «avvise gjester som «bærer klær og effekter med legaliseringssymboler».

Advokat John Christian Elden kalte det «fullstendig uakseptabelt juridisk» at kommunen inngikk en avtale med en privat ruspolitisk forening, ifølge VG.

Medeier i den aktuelle restauranten fra Fædrelandsvennens sak, Allan Iversen, mente det var nærliggende å tro at de som hadde hengt opp skiltet to år tidligere ikke visste forskjellen mellom NNPF og politiet.

Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand, slo fast at det var problematisk at NNPF til en viss grad lånte legitimitet fra politiet, og det burde rettes opp i.

Det skal ikke herske tvil om at politiansatte kun utøver politimyndighet i kraft av sin stilling i politiet, og ikke som medlemmer i en frivillig organisasjon som NNPF, sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Intern gjennomgang

Etter at avtalen ble kjent ba flere om en uavhengig gransking av samrøret mellom politiet og NNPF.

Blant dem var leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, Kathrine Holter.

Wessel-Aas sa til VG blant annet at inntrykket som var skapt svekket tilliten til politiet.

Like etter varslet politidirektør Bjørnland «full gjennomgang» i en pressemelding. Det forklarte hun slik:

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres.

Granskingen av båndene mellom politiet og NNPF skulle i utgangspunktet gjøres internt. Etter press kom beskjeden om at det skulle gjøres eksternt. Politidirektoratet skulle nedsette utvalget og mandatet.

At politiet fortsatt skulle granske seg selv, fikk flere til å reagere.

– En slik gransking bør gjøres av en uavhengig nedsatt kommisjon. Dette underbygges i særlig grad av at NNPF har såpass mange medlemmer i politietaten. Det vil være vanskelig for politietaten selv å foreta en slik gransking med et helt habilt blikk, sa Holter til NRK.

Holter var også tydelig på behovet for å granske ransakingspraksisen, også før NNPF ble et tema. Derfor mener hun at granskingen bør få et todelt mandat.

– Det er nødvendig å brette ut lerretet fra bare å handle om politi og NNPF. Alle steiner må snus, og både samrøre og ransakingspraksis bør granskes i sin fulle bredde, sa Holter til VG.

Holter hadde støtte fra flere jurister, politikere og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Uavhengig gransking

Som følge av ytterligere press bestemte Politidirektoratet seg i slutten av juli for å be Justis- og beredskapsdepartementet nedsette mandat og utvalg i granskingen.

– Politiet er avhengig av at befolkningen har tillit til den varslede gjennomgangen av politiets forhold til NNPF og andre frivillige organisasjoner, skriver politiet i en pressemelding.

Videre i pressemeldingen heter det at det derfor er nødvendig å flytte oppgavene med å utforme mandatet og å nedsette utvalget over til Justis- og beredskapsdepartementet, og at «beslutningen kommer etter en periode hvor det fremdeles stilles spørsmål om direktoratets habilitet.»

I sin egen pressemelding var departementet tydelige på at ansatte med som måtte ha vært medlemmer i NNPF «selvsagt ikke vil bli involvert i arbeidet med saken.»