Politikk

Aps Rigmor Aasrud: – Tungt for mange i dag

Stortingets presidentskap ble innkalt klokken 17.30 da politiets etterforskning ble kjent. Eva Kristin Hansen ledet møtet hjemmefra og konkluderte med å trekke seg.

– Dette er tungt for mange, sier Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud på vei til NRK torsdag kveld. Bak kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen.
  • Thomas Spence

– Det var krevende. Det var helt nye opplysninger som kom midt opp i et annet opplegg som vi jobbet med, sier Stortingets første visepresident Svein Harberg (H).

Han var den eneste av Stortingets presidenter som var til stede i Stortinget meldingen om at politiet starter etterforskning kom. Stortingets administrasjon innkalte på kort varsel til ekstraordinært møte.

Eva Kristin Hansen satt hjemme i Follo. Timene forut hadde hun brukt til å skrive rapporten med svar på kritiske spørsmål fra Frps Sylvi Listhaug.

Via Teams informerte hun resten av presidentskapet om den dramatiske vendingen i saken:

– Hun orienterte oss om at dersom hun var under etterforskning, måtte hun trekke seg, sier Harberg.

Stortinget vil etter alt å dømme velge ny stortingspresident tirsdag eller torsdag i neste uke.

– Jeg regner med det. Det er litt opp til Ap, svarer Harberg.

– Må den nye presidenten komme fra dagens presidentskap?

– Det har jeg ikke noen formening om. Ap sitter med en utfordring i og med at en av deres representanter er ute og må erstattes. Det må de få jobbe med.

Aps Rigmor Aasrud «orker ikke spekulere i « om hun er kandidat til å ta over som stortingspresident.

Preget

Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud var tydelig preget av avgangen i kveld. Hun hadde akkurat fått Hansens skriftlige rapport da beskjeden om avgangen kom.

Mens Aasrud forberedte seg til NRKs Debatten måtte hun samtidig informere og trøste en rekke partifeller.

– Det er først og fremst en vond dag for Eva og alle oss som er gode kolleger av Eva. Hun har jo tidligere i dag gitt en veldig personlig gjennomgang av saken, sier Aasrud ved 20-tiden.

Hun sier at det for Hansens «var helt klart at hun ikke kunne stå i vervet etter at Oslo politidistrikt åpnet etterforskning».

– Det støtter vi henne på.

– Hva gjør Aps stortingsgruppe nå?

– Det er å ta vare på Eva som en god kollega. Vi har løpende kontakt med henne og har tilbudt hjelp og bistand. Men hun er hjemme og har god oppfølging i familien sin. Selvsagt kommer vi til å følge opp henne fremover.

Ville hun fortsatt med tillit fra Ap hvis ikke politiet satte i gang etterforskning?

– Det der en hypotetisk sak. Jeg har ikke rukket å lese gjennom redegjørelsen.

– Hvordan behandler Aps gruppe nå spørsmålet om ny president?

– Det vil være en valgkomité i gruppen som må ta stilling til det. Så langt har vi ikke rukket å tenke. Komiteen ledes av Åsmund Aukrust.

Myrli nestemann?

Stortingets presidentskap består nå av andre visepresident Nils T. Bjørke (Sp), femte visepresident Ingrid Fiskaa (SV), fjerde visepresident Sverre Myrli (Ap), tredje visepresident Morten Wold (Frp) og første visepresident Svein Harberg (H).

Sverre Myrli er mest naturlig til å ta over?

– Det er det overhodet ikke tatt stilling til. Vi har hatt mer enn nok med å prøve å parre beina innimellom alle dine kolleger. Og forberede Debatten.

– Hva vil du si til det norske folket i kveld?

– Det er viktig nå at vi får gjennomgått hele situasjonen. Stortinget har bedt advokatfirmaet Grette om å gå gjennom de skattemessige forholdene. Vi har offentliggjort utvalget som skal gå gjennom pendlersituasjonen og regelverket rundt det.

– Så skal muligens Riksrevisjonen gå gjennom de gamle forholdene. Så kommer det politietterforskning. Det er mange enheter som skal gå gjennom gamle saker, se om regelverket er riktig og om det der behov for noen skattemessige vurderinger.

Hvordan blir det å drive politisk arbeid i Stortinget med fire institusjoner som gransker deler av virksomheten?

– Det regner jeg med går. Det er viktig at de får gjort jobben sin. Det er behov for det.

– Når vil etterforskningen være ferdig?

– Det vet jeg ikke.

– Hvordan reagerer stortingsgruppen?

– Nå er det ikke så mange jeg har snakket med siden det ble kjent. Men alle er lei seg for det som har skjedd. Eva er en god kollega og vi er opptatt var å ta vare på henne. Dette er tungt for mange.

– Hvis partiet spør deg om bli president: Er du aktuell?

– Det orker jeg ikke begynne å spekulere i. Jeg har en veldig spennende og interessant jobb her, sier Aasrud.

Sverre Myrli svarer slik på spørsmål om er han er kandidat:

– Dette er vanskelig for meg å svare på, og jeg er for sikkerhets skyld i Barcelona på møte i Natos parlamentarikerforsamling nå. Jeg respekterer Evas beslutning og deler hennes vurdering av at vi ikke kan ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Samtidig synes jeg det er veldig trist. Jeg har kjent Eva i 30 år og synes hun har vært en svært dyktig visepresident og stortingspresident.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sier i en e-post:

– Jeg tar til etterretning at Oslo Statsadvokatembeter i dag har beordret Oslo politidistrikt til å iverksette etterforskning av om det for noen bestemte stortingsrepresentanter foreligger straffbare forhold i forbindelse med praktiseringen av regelverket knyttet Stortingets pendlerboliger.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingets pendlerboliger
  2. Rigmor Aasrud
  3. Eva Kristin Hansen
  4. Oslo politidistrikt
  5. Svein Harberg