Ny vurdering i Trygderetten gir håp til fedre som har mistet hele eller deler av fedrekvoten

Nav har fratatt fedre foreldrepenger når de for sent har søkt om å ta ut fedrekvoten. Har det vært en riktig avgjørelse? Det vil statsråden at Trygderetten skal vurdere på nytt.

Frederic Skolmen mistet ti uker med foreldrepenger da han skulle være hjemme med sønnen Kaspian som nå er fire år.

– Jeg har en forhåpning om at jeg kan få etterbetalt pengene. Nav burde si at her gjorde vi en feil og rydde opp.

Det sier Frederic Skolmen. I 2019 mistet han hele den lønnede fedrekvoten, ca. 70.000 kroner. Han klaget til Nav, og han klaget til Trygderetten.

Les hele saken med abonnement