Vedum lovet Søgne-folket egen kommune hvis han fikk makten. Nå gjør de et siste forsøk.

Norges sjette mest folkerike kommune kan slå sprekker. Men saken kan også ende som en konflikt mellom Sp og Ap.

Vidar Ertzeid og Sigurd Berg Aasen kjemper for å få tilbake Søgne kommune.

Det var en idyllisk sommerdag på Sørlandet. Foran en gruppe på rundt 50 mennesker i Søgne sto Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet hadde ennå ikke kollapset på meningsmålingene. 18. august i fjor var han fortsatt kongen av valgkampen.

– Hvis folket vil det, og hvis vi får regjeringsmakt, skal Søgne kommune gjenoppstå, sa han ifølge Fædrelandsvennen. Løftet ble møtt med jubel. Det var ikke til å misforstå. Han hadde sagt det samme tidligere også. Tvangssammenslåingen med Kristiansand skulle reverseres.

Et drøyt halvår senere finnes Søgne kommune fortsatt bare i historiebøkene. Bystyret i Kristiansand sa før jul nei til reversering. De sa nei til en folkeavstemning om saken. De sa nei til en utredning.

Sender søknad til Sps styrt departement

I Søgne nekter de å gi opp. Denne uken sendes en søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet. Ønsket? At Søgne igjen blir en egen kommune fra 1. januar 2024.

2292 innbyggere har signert anmodingen. For å sette det i perspektiv: Det bodde rundt 11.000 mennesker der ved tvangssammenslåingen.

– Dette er historisk og har så vidt meg bekjent aldri vært gjort før i Norge, sier Sigurd Berg Aasen til Aftenposten.

Han snakker om en slik søknad direkte til det Sp-styrte departementet. Aasen er en av frontfigurene blant de lokale aksjonistene.

I Søgne forventer de at Vedum innfrir valgløftet.

– Ja, det forventer vi. Han har sagt det i flere anledninger. Han sa det på Debatten på NRK, han sa det direkte til oss da vi besøkte ham, og han sa det da han var på Tangvall. Det ser vi frem til, sier Aasen.

De forventer at Vedum innfrir løftet.

Ordføreren: – Helt uaktuelt for Arbeiderpartiet

I regjeringsplattformen fikk Sp bare gjennomslag for å «oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret». Fra den nye, sammenslåtte kommunen er det ikke sendt noen søknad.

– I mitt parti er det krystallklart at dette ikke er aktuelt. Det er bare misbruk av tid og energi. Det er med på å hindre en god utvikling i den nye kommunen.

Det sier han som nå er Søgne-folkets politiske leder, Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland.

Han er fra Arbeiderpartiet, som sentralt sitter i regjering med Senterpartiet.

– Du regner med at departementet sier nei til forespørselen?

– Det forventer jeg. Noe annet vil være helt utrolig, sier Skisland.

Vil bli vurdert

Hva sier så Vedum selv? Han hadde ikke tid til å bli intervjuet om saken onsdag. I en kommentar via rådgiveren er Vedum imidlertid ikke like tydelig som i valgkampen.

«Et innbyggerinitiativ er en del av den demokratiske retten, og kommunalministeren vil ta imot og vurdere initiativet fra Søgne», sier Vedum.

Gro Anita Mykjåland er sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Sp. Hun ber regjeringen fremme saken for Stortinget og la den bli avgjort der.

Det var Stortinget som i sin tid med én stemmes overvekt vedtok å tvangssammenslå kommunene.

– Dyrere og dårligere

Sigurd Berg Aasen mener det er flere årsaker til at regjering og storting bør gå inn for oppløsning.

Den viktigste er ifølge ham at det vil være å ivareta demokratiet. Han minner om at folk og politikere i Søgne sa nei til sammenslåinger i sin tid.

Asen sier at det ble satt opp en del felles punkter på hvordan den nye kommunen skulle bli.

– Ingenting av det er innfridd. Vi har fått vesentlig dyrere avgifter og eiendomsskatt. Skole og helse har fått reduserte budsjetter.

– Det er blitt et dyrere og dårligere tilbud?

– Ja, det er det.

– Identitet, hvor viktig er det?

– Det er også viktig. Vi har fått en mye større avstand til administrasjonen, som nå er i Kristiansand. De kommer stadig med nedskjæringer, hevder Aasen.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Må stå for Vedums regning

Ordfører Skisland er sterkt uenig i Aasens versjon av saken. Han mener at folk i Søgne ikke må betale mer til kommunen.

– Bystyret i Kristiansand har vedtatt at det ikke er aktuelt å gå videre med dette. Jeg er 100 prosent sikker på at departementet ikke vil omgjøre et lovlig, demokratisk vedtak, sier han.

– Hva tenker du om de klare løftene Vedum kom med i valgkampen?

– Det må stå for hans regning. Valgkamp er valgkamp. Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå med på dette, sier Skisland.

Det er Senterpartiet som har kommunalministeren. Bjørn Arild Gram skriver i en e-post at han har fått et brev fra tidligere ordførere i Søgne.

De ber om at Stortinget får stemme over saken på nytt.

«Departementet mottok brevet nylig og har ikke vurdert henvendelsen nærmere ennå», skriver Gram.