Går til angrep på LO: – Pensjonskrav tvinger meg til å stenge eller jobbe svart

– Pensjon fra første krone tvinger små, seriøse firmaer som mitt ut av markedet eller over i svart arbeid, sier Pudukuri Padman (70), eier av et vindusvask-firma.

Pudukuri Padman (70) har 11 ansatte i vaskefirmaet, og sier han må stenge dørene hvis han må betale pensjon fra første krone.

Torsdag demonstrerer LO utenfor Stortinget med krav om pensjon fra første krone.

I dag får alle offentlig ansatte og mange ansatte i private bedrifter pensjon beregnet fra første krone. Men én million nordmenn, mange av dem kvinner i dårlig betalte deltidsstillinger, får bare pensjon for inntekt over 1 G (96 000 kroner).

– Vi ønsker å tette hullet i loven slik at alle får pensjon fra første krone, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Har ikke råd

Ap og SV har lagt frem forslag om lovendring som gir alle rett til pensjon fra første krone. For Padman betyr det 15.000 kroner i ekstra kostnader.

– Det har jeg ikke råd til betale. Da må jeg stenge eller slutte å være organisert, sier han.

Bedriften har gått med underskudd to av de siste fem årene. I 2016 viste de røde tallene 61.000 i minus. I 2017, bedriftens 100-års jubileum, hadde bedriften 339.000 kroner i resultat. Ifølge Padman skyldes det at han bare tok ut halv lønn.

– Jeg ofret meg for å vise potensielle kjøpere at bedriften er levedyktig, sier han.

– Mine ansatte vil ha jobb og ordnede forhold og bryr seg ikke så mye om pensjon, sier Pudukuri Padman.

Drar til hjemlandet som pensjonist

– Hva mener dine ansatte?

– De vil helst ha et sted å arbeide i ordnede forhold. De bryr seg ikke så mye om pensjon. Det er ikke nødvendig å ha pensjon fra første krone for bedrifter som min, sier han.

Staben, som tjener 350.000–375.000 kroner, kommer fra Etiopia, Eritrea og Sri Lanka. Mange planlegger å reise til fedrelandet som pensjonist.

– Det er knallhard konkurranse i bransjen. Pensjon har ikke første prioritet for dem. Lovforslaget er en gavepakke til svart økonomi som vi har jobbet intenst med LO i mange år for å bekjempe, sier Baard Fiksdal i NHO Service og Handel.

Padman begynte som vindpusser i 1984 og kjøpte firmaet i 2009. Bedriften følger tariffavtalen med Norsk Arbeidsmandsforbund og betaler to prosent pensjon fra 1 G (96.883 kroner).

NHO mener kravet har en prislapp på 3–3,5 milliarder kroner og avviste det i vårens tariffoppgjør. Fiksdal sier at det også har betydelige administrative kostnader å holde oversikt over alle små og store lønnsutbetalinger.

– Vinningen går opp i spinningen. En 20-åring som plukker jordbær i Lier en måned om sommeren får kanskje rett til 70 kroner i pensjon. Det koster å administrere dette og alle andre beløp fra ulike småjobber frem til hun blir pensjonist, sier Fiksdal.

– Jeg er en pensjonstaper

Lenger opp i Groruddalen og i en annen del av norsk arbeidsliv jobber regnskapsmedarbeider Jon Dydland (55) for 15 bedrifter. Han er sosialøkonom, men ikke autorisert regnskapsfører.

– Jeg er en pensjonstaper, sier Jon Dydland. Han har flere jobber mindre en 20 prosent stilling, og får ikke tilleggspensjon.

– Jeg er pensjonstaper. Jeg har ikke 20 prosent stilling noe sted, og får ikke en krone i tilleggspensjon, sier Dydland.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Dydland er offer for et hull i lovverket.

– Alle i offentlig sektor, og mange i privat sektor får tjenestepensjon fra første krone, sier Støre.

– Jeg visste ikke alle detaljene om dette. Dette er noe man ikke tenker på før man kommer opp i årene, forteller Dydland.

– Dette er et eksempel på at du kommer i en sårbar situasjon som ansatt. Vi mener det er fellesskapets ansvar å sørge for et rettferdig system som gjelder alle, slik at det ikke blir opp til hver enkelt å kjempe for egen pensjon, svarer Støre.

– Vi ønsker å tette hullet i loven slik at alle får pensjon fra første krone, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til regnskapsfører Jon Dydand som er «pensjonstaper».

– Dagens system er urettferdig

Dydland håpet at Stortingets pensjonsforlik ville sikre yrkesaktive som ham.

– Det finnes bedrifter som betaler tilleggspensjon. Men det gjelder ikke alle. Dagens system er urettferdig. Én million nordmenn jobber 100 prosent, men er ikke i posisjon for å få pensjon fra første krone.

– Vi hadde et håp om å få til dette med KrF. Men det er blitt vanskeligere etter at KrF valgte å samarbeide med partier som er mot dette, sier Støre.

– NHO sier dette blir for dyrt for mange bedrifter?

– Vi er opptatt av å finne gode pragmatiske løsninger når Stortinget skal behandle forslaget fra Ap og SV. Jeg er også overbevist om at vi gjennom trepartssamarbeidet kan finne løsninger som gjør at arbeidsgivere ikke opplever at det tres ned over hodene på bedriftene, sier Ap-lederen.