Her er sakene KrF og Regjeringen skal forhandle om

Vanskelige saker står i kø forut for de kommende sonderingene mellom Kristelig Folkeparti og den borgerlige regjeringen.

Vanskelige saker står i kø forut for KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads sonderinger med statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering.
  • og NTB

Kampen mot sorteringssamfunnet og endring av abortloven er KrFs fanesak. Her har Høyre og Erna Solberg allerede kommet KrF i møte.

Hun har åpnet for å endre ordlyden i abortlovens paragraf 2c, den såkalte «Downs-paragrafen», som åpner for senabort dersom det er fare for alvorlig sykdom hos fosteret.

Men både Frp og Venstre har kraftig motsatt seg endringer som vil innskrenke eller fjerne kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Derimot vinner KrFs kamp mot tvillingabort bredere støtte. Venstre vil se på saken, mens Senterpartiet allerede har varslet at de vil legge frem forslag om å fjerne retten til tvillingabort.

Økt barnetrygd

Fattigdomsbekjempelse, herunder barnetrygd og familiepolitikk, står høyt på KrFs agenda. KrF vil blant annet hente 10 milliarder kroner i økt skatt for å heve barnetrygden fra dagens 12.000 kroner til 20.000 kroner i løpet av de neste tre årene.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har tidligere uttalt at det ikke vil være målrettet å øke barnetrygden. Det samme var budskapet fra statsminister Erna Solberg (H) da statsbudsjettet ble lagt frem 8. oktober.

Samtidig har det kommet signaler om at de to partiene er enige i intensjonen om å styrke barnefamiliers økonomi, men at de kan tenke seg en annen innretning.

I tillegg har KrF programfestet at de vil øke kontantstøtten fra 11 til 14 måneder og innføre lovfestet rett til å jobbe i 80 prosent stilling for småbarnsforeldre.

Tøffere klimatiltak

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som skal lede sonderingene med Regjeringen, har også trukket frem kraftigere klimatiltak som en av sine kampsaker. Utslippene må ned, og omleggingen til fornybar energi må intensiveres, mener han.

En annen potensiell problemsak som de borgerlige partiene må enes om, er bioteknologi. KrF er blant annet imot at det åpnes for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Både Høyre og Frp har på sine landsmøter gått inn for eggdonasjon, mens Venstre har gått inn for å tillate dette også for enslige.

Fiskeri og landbruk

Også fiskeri og landbruk kan bli problematiske områder. KrF at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet reduseres.

Når det gjelder fiskeri, krever KrF stans i planlagte liberaliseringer. Kontrollen med båter og tilhørende kvoter skal ligge hos aktive fiskere som er bosatt langs kysten, og ikke gjøres til investeringsobjekter, mener partiet.

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) åpnet i fjor for å gjøre unntak fra aktivitetskravet og tillate at industrien kan eie kystfiskefartøy.