Stortinget vedtok nylig å bruke 30 millioner kroner til oljeleting på Island. Det på tross av at det er flertall mot denne letingen på Stortinget.

Stortinget vedtok nylig å bruke 30 millioner kroner til oljeleting på islandsk sokkel ved den norske øya Jan Mayen. Det til tross for at det er solid flertall på Stortinget mot denne oljeletingen.

Jan Mayen er en 377 kvadratkilometer stor, arktisk øy som tilhører Norge. Sokkelen rundt den grenser mot islandsk sokkel.
  • Alf Ole Ask

I de alternative budsjettene til Ap, Sp, Sv, V og KrF hadde alle gått inn for å stryke bevilgningen til statens oljeleting ved Island, men Regjeringen sto på sitt. Venstre og KrF bøyde av i budsjettforhandlingene. Onsdag ble pengene bevilget, totalt 30,2 millioner kroner.

– Vi kommer til å fremme et eget lovforslag i Stortinget som slår fast at den norske stat ikke lenger skal drive oljevirksomhet på den islandske kontinentalsokkelen, sier SVs medlem i energi- og miljøkomiteen, Lars Haltbrekken til Aftenposten.

På den måten håper han at stortingsflertallet kan stanse denne oljeletingen.

Han viser til det merkelige i at man på norsk side av Jan Mayen ikke slipper oljeselskapene til, mens den norske stat deltar i oljeleting bare noen kilometer unna på islandsk side.

Visse områder av sokkelen mellom Jan Mayen og Island overlappes og det gir Norge andeler på islandsk sokkel der det nå letes etter olje.

Gammel avtale

Det er det norske helstatlige Petoro Iceland som forvalter 25 prosent av en lisens på den islandske sokkelen. Området grenser opp til de norske havområdene. Bakgrunnen for dette er en mer enn 25 år gammel avtale om ressursutnyttelsen her. De antatte forekomstene av olje og gass er på begge sider av grensen for sokkelen mellom Island og den norske øya Jan Mayn.

Flertall sier nei

Leder i energikomiteen, Venstres Olav Elvestuen svarer slik på om det ikke er merkelig at det helstatlige Petoro driver oljeleting i et følsomt område der en på norsk side ikke ønsker å lete:

– Vi tar beslutning på norsk side. Der har vi fått gjennomslag for at dette området skal holdes utenfor. På islandsk side må islandske myndigheter ta beslutningen. For Norge blir spørsmålet da om vi skal opprettholde vår rettighet eller ikke. Venstre mener at det kunne vi ha omdisponert, men det ble ikke en del av budsjettforliket.

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide sier at de mener det ikke er riktig at den norske staten skal bruke penger på dette.

– Men vi har ikke generelt sagt at vi er i mot om private vil lete etter olje og gass der, sier han.

2011: Den rød-grønne oljeminister Ola Borten Moe startet eventyret ved Jan Mayen som nå kun aktivt støttes av Frp og Høyre.

Startet med de rød-grønne

Det var den rødgrønne regjeringen med oljeminister Ola Borten Moe (Sp) som opprettet Petoro Iceland og i desember 2012 gikk inn på islandsk sokkel. Petoro ble oprettet for å ivareta de andelene i norske olje- og gassfelt som staten eier direkte (SDØE). Når det nå driver virksomhet på Island er det langt utenfor hva selskapet ble skapt for.

Medregnet onsdagens bevilgninger har Stortinget bevilget omkring 70 millioner kroner til oljeleting ved Island gjennom Petoro. Først når seismikkprogrammene er avsluttet, vil en få klarhet i hvor mye som er brukt.

Forventningene var store for funn ved Jan Mayen, men det har vist seg å være alt annet enn vellykket.

Olje- og energiminister Terje Søviknes skal vurdere fremtiden til det statlige norske oljeeventyret på Island.

I 2018 skal det gjøres ytterligere seismiske undersøkelser, det er det de nylig bevilgede millionene skal brukes til. I følge Petoro skal selskapet løpet av første kvartal neste beslutte om en går videre med lisensen.

Med lavere oljepris er nye olje- og gassfelt langt fra infrastruktur ikke det mest populære. I tillegg snakker man her om miljøutsatte områder.

– Når det er et flertall på Stortinget mot at den norske staten engasjerer seg i islandsk oljevirksomhet, kan man da anta at konklusjonen blir at Norge trekker seg ut?

– Jeg vil ikke konkludere på det nå. Budsjettet reflekterer at vi følger opp de forpliktelsene vi har påtatt oss og så skal vi vurdere reslutatet av undersøkelsene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.