Slik blir Røe Isaksens nye Skole-Norge

Det skal bli lettere å starte private skoler, og kommuner kan få ja til forsøksordninger med karakterer fra 5. klasse. Men Torbjørn Røe Isaksen mener det aller viktigste er å styrke lærerne i den offentlige skolen.

Les også: Privatskoler er et skolepolitisk konfliktfelt, skriver Aftenpostens kommentator Per Anders Madsen.


Én uke etter at han tiltrådte er Norges nye kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med Aftenposten til Møllergata skole i Oslo sentrum. Hittil har hans eneste tur utenfor statsrådskontoret vært for å kjøpe nye kontaktlinser. I klasserommet til 2B har lærerne store forventninger til sin nye sjef.

— Hvordan skal du greie å forsvare den offentlige skolen når Regjeringen åpner for flere private skoler? spør Grete Laksholm.

Torbjørn Røe Isaksen forsikrer henne og kollegene om at de fleste elever fortsatt skal gå i offentlig skole og at Høyre/Frp-regjeringen fremdeles vil bruke mest ressurser på å bedre den offentlige skolen. Men det blir endringer i Solberg-regjeringens skole:

Flere får starte private skoler

Høyre og Frp vil innføre en ny privatskolelov, der det ikke lenger stilles krav til at skolene skal utgjøre et religiøst eller pedagogisk alternativ.

— Men det blir ikke noe frislipp. Vi legger opp til en strengere praksis for godkjenning av nye friskoler enn det som var tilfellet under Bondevik II-regjeringen, sier Røe Isaksen.

Les også

Vekket og kjørt til skolen av læreren hele skoleåret

Han vil legge inn en formulering om at private skoler skal få nei til å starte opp dersom etableringen vil ha negative konsekvenser for det lokale skoletilbudet. Og det skal fortsatt være ulovlig å ta utbytte fra private skoler.

Åpner for forsøk med karakterer fra 5. klasse

I samarbeidsavtalen mellom de fire partiene på borgerlig side er innføring av karakterer fra 5. klasse vraket. Den nye kunnskapsministeren var selv blant dem som stemte nei til dette på Høyres landsmøte. Men Oslo og en rekke andre Høyre-styrte kommuner har søkt om å få starte forsøksordninger med karakterer fra 5. klasse. Forgjengeren Kristin Halvorsen (SV) sa nei til alle. Røe Isaksen varsler en ny praksis.

— Jeg er generelt positiv til forsøk, og ikke bare til forsøk som passer med hva jeg selv mener. Men det må være reelle forsøk, der effekten studeres og kan måles, sier kunnskapsministeren.

Mer offentliggjøring av testresultater

Røe Isaksen har ikke tatt stilling til om det skal innføres flere nasjonale kunnskapstester i barne- og ungdomsskolen. Men han vil ha en gjennomgang av innretningen og når testene kommer i skoleløpet. I dag er resultatene fra de nasjonale prøvene bare tilgjengelige på kommunenivå - ikke for hver enkelt skole - slik at det ikke er mulig å rangere «gode» og «dårlige» skoler. Røe Isaksen vil at resultatene skal offentliggjøres også på skolenivå.

Les også

Ny regjering kan vrake karakterer fra 5. klasse

Alternativet til faktainformasjon er ryktespredning. Men resultatene må offentliggjøres på en fornuftig måte. Det er et mål at den informasjonen vi gir brukes på en riktig måte. Det kan være tilfeldige ting som gjør at en skole faller, for eksempel kan det være flere elever på en skole som trenger ekstra oppfølging, sier Røe Isaksen.

Bedre lærere, men ikke høyere lærertetthet

Et av den nye kunnskapsministerens største satsingsområder er et etter— og videreutdanningsløft for lærere. Allerede i budsjettet for 2014 økes andelen staten betaler.

Røe Isaksen vil også se på hvordan man kan skaffe nye karriereveier for lærerne som allerede er i skolen, slik at det blir mulig å stige i gradene uten å gå over til en administrativ stilling. Høyere lærertetthet, som har vært et prioritert satsingsområde for de rødgrønne, står ikke høyt oppe på den nye statsrådens liste.

Vraker frukt og grønt

Den nye regjeringen vil ikke lenger ha en nasjonal ordning med gratis frukt og grønt i ungdomsskolen. Kommunene skal velge selv om dette er noe de vil prioritere. Det skal heller ikke lenger være slik at kommunene må tilby leksehjelp til alle elever på 1. til 4. trinn. Kommunene skal velge selv hvilket trinn dette skal tilbys. Hva som kuttes allerede i 2014-budsjettet vil ikke statsråden svare på.

Vil bli best i verden

Røe Isaksen kommer selv fra en lærerfamilie i Porsgrunn der moren, faren, onkelen, tanten og farfaren alle jobbet i skolen. Han beskriver seg selv som "ganske flink på skolen, men litt urolig og bråkete".

- Hva vil du selv måles på som kunnskapsminister?

Les også

Slik plukker norske partier fra finnenes suksess-skole

— Etter- og videreutdanningsløft for lærene, yrkesfagløft og forskningsinnsatsen. Og om fremgangen fortsetter i norsk skole. Nå er vi tilbake på nivået som skapte sjokkbølger i 2000 på undersøkelser som PISA og TIMSS, men vi skal videre oppover. - Er det noen grunn til at Norge ikke skal ligge helt i toppsjiktet på slike målinger?

— Vi har et naboland som gjør det. Det er ingenting som tilsier at vi skal ha dårligere forutsetninger enn finnene. Vi må ha ambisjoner om å ha verdens beste skole, og være helt i verdenstoppen. Om vi klarer det i løpet av fire år vet jeg ikke.

Skepsis i KrF

Samarbeidspartneren KrF er skeptiske til flere sider ved Torbjørn Røe Isaksens nye skolepolitikk.

— Jeg ser ingen grunn til å sette i gang forsøk med karakterer fra 5. klasse. Jeg ønsker meg ikke karakterer i barneskolen, sier KrFs utdanningspolitiske talsmann Anders Tyvand.

Partiet er fornøyd med dagens privatskolelov, og ønsker i utgangspunktet ikke å være med på å endre denne. Heller ikke forslaget om å offentliggjøre resultatene fra nasjonale prøver for hver enkelt skole får tommelen opp.

— Jeg er skeptisk til det. Det kan virke stigmatiserende hvis det blir for stor oppmerksomhet rundt resultatene, sier Tyvand.

Venstre mer positive

Venstre er mer positive til Røe Isaksens kursendringer i norsk skole. Høyre/Frp-regjeringen er bare avhengig av ett av de to sentrumspartiene for å få gjennomslag for lovendringer.

Venstres skolepolitiske talsperson Iselin Nybø understreker at hennes parti er imot karakterer i barneskolen, men er ikke negativ til forsøk med karakterer.

- Hvis han ser for seg tidsavgrensede forsøk som er vitenskapelig baserte er vi ikke negative til å få vite mer, sier hun.

LES OGSÅ:

Les også

Solberg: - Vi må få slutt på at matte er et æsj-fag

Nybø åpner også for at Venstre kan støtte en revidering av privatskoleloven.

— Vi er åpne for å se på hva Regjeringen kommer med på det punktet. I vårt program tar vi også til orde for at man skal si ja til skoler som oppfyller kvalitetskrav, ikke bare de som utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ.

Den nyvalgte stortingsrepresentanten fra Venstre har positive erfaringer med offentliggjøring av testresultater på nasjonale prøver fra sin hjemby Stavanger.

-Vi bruker resultatene til å forbedre skolene og ta tak i ting. Andre skoler kan lære av dem som får gode resultater, fremholder hun.